Christmas tree

KERST 2023/CHRISTMAS 2023

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL /
CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL
Er was ooit een enorm bos vol met dennenbomen, groot en klein. Op een speciale plek was er een groep van drie. Twee waren lang en statig en tussen hun in stond er een klein lief boompje. Hij voelde zich zo gelukkig en beschermd door zijn ouders! Op een dag zou hij net zo grandioos zijn als hen! Het weer begon kouder te worden. Over een paar weken zou het Kerstmis zijn. Klein Boompje wist nog niet precies wat Kerstmis betekende, zijn ouders wel. Voor de bomen in het bos betekende het dat veel van hun vrienden en familie omgezaagd zouden worden om in huizen van mensen te staan als een sieraad. Het was een verdrietige tijd en er werd veel gehuild. Tot nu toe hadden de ouders van Klein Boompje niets van dit alles aan hem verteld. Ze hadden het geluk gehad dat hun stukje bos jaren met rust gelaten was geweest. Op een dag liep een groepje mannen richting de drie bomen. Eén zei: ‘Deze twee zijn te groot, maar dat kleintje kunnen we voor een goed prijsje verkopen.’ Hij pakte een kwast en schilderde een streepje op de stam. ‘Waarom hebben ze dat gedaan Mama? Is het waar dat ik omgezaagd wordt?’ Zijn ouders konden geen woord uitbrengen en bleven stil, en de tranen rolden langs de takken van Klein Boompje naar beneden. Hij huilde de hele dag door totdat hij zo moe werd en in slaap viel. Dit zou dagen duren. Wat de bomen niet wisten was, dat er een wind van verandering waaide.

Mensen begonnen ineens anders te denken! In de omgeving van ons enorme bos waren er verkiezingen geweest en een jonge progressieve man had gewonnen! Hij werd de baas over dit gebied. Voor het eerst in de geschiedenis kozen de burgers voor een politicus die compassie had! En wat deed hij? Vlak voor dat de Kerstbomen omgezaagd zouden worden verklaarde hij dat het enorme bos van nu af aan een beschermd natuurgebied zou zijn en dat alle bomen met rust gelaten moesten worden. Het duurde niet lang voordat het nieuws overal in het bos bekend werd, en natuurlijk wisten de ouders van Klein Boompje het als een van de eerste, en riepen ze naar hun zoon: ‘Wordt wakker, wordt wakker. Niemand gaat je pijn doen, nu of ooit. We zijn allemaal veilig!’ Toen hij dat hoorde was hij één en al oor, en ze vertelden hem wat er was gebeurd. Wat een prachtig einde van een verhaal! Hij wist dat dit de mooiste Kerstmis zou zijn die hij ooit meegemaakt had. Nu wist hij zeker wat een Kerstgevoel is.
Vrolijke Kerst Iedereen!

A CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE
There was once a huge forest full of Pine Trees, big ones and small ones. In one special place there was a group of three trees. Two were very tall and stately, the one in the middle was small and cute, and it was so happy, standing between his mother and father. One day he’d be just as grand as they were! The weather started to get colder. In a few weeks it would be Christmas. Little tree didn’t know what Christmas was exactly, his parents did. For the trees in the forest it meant that many of their friends and family would be cut down with a saw and taken away to strange places. It was a very sorrowful time. Many tears were shed. Up until now Little Trees parents hadn’t told him any of this. They had been lucky that their part of the forest had been left in peace for some years. One day a group of men walked in their direction. They stopped, looking at the three trees. One man said: ‘Those two are too large to cut down, but the little one will do fine. We’ll easily be able to sell it for a good price!’ And with that he took his brush and painted a stripe on the bark of Little Tree. ‘What’s happening Mum? Why did the man put paint on me? Is it true that they’re going to cut me down?’ His parents could only answer with silence, and the tears rolled down Little Tree’s branches. He cried all day until he was so tired that he fell asleep. And he kept on sleeping in the days to come. Little did he know that times had changed.

A new wind was blowing and people had started to think differently. Elections had just taken place in the region of the huge forest and a progressive politician had won and he was elected Governer of the State! For the first time ever the people had chosen for a man of compassion. And what did he do? Just before the Christmas Trees were to be cut down, he declared that the huge forest was now a Nature Reserve and would no longer be used for growing trees for commercial use. It didn’t take long before the news spread all over the forest, and of course Little Trees parents were two of the First to know! ‘Wake up, wake up son, no one is going to harm you now, or in any other year. We’re all safe! He was awake before he knew it and they quickly told him what had happened. What a great ending to this story! He knew that this was going to be the loveliest Christmas ever! He’s now sure what a Christmas feeling is!
Merry Christmas Everyone!