OCTOBER 27/28 2019. DE NIEUWE MAAN STAAT IN HET TEKEN SCHORPIOEN! / THE NEW MOON STANDS IN SCORPIO!

Lied Voor De Nieuwe Maan In Schorpioen /
Song For The New Moon In Scorpio
Joe Cocker en / and Jennifer Warnes
Liefde Tilt Me Op Naar Daar Waar Ik Hoor (Uit De As Herrijzen!) /
Love Lifts Me Up Where I Belong (Rising from the Ashes!)

OP 27-28 OKTOBER 2019:
DE NIEUWE MAAN STAAT IN HET TEKEN SCHORPIOEN!

Deze Nieuwe Maan kondigt een spannende dynamische tijd aan! Uranus staat zijn mannetje en zal ons flitsende ‘wake-up calls’ geven! Mars doet zijn vernieuwende werk en Saturnus (Het oude systeem) gaat op de Transformerende Pluto af.

Met de Nieuwe Maan in Scorpio op 27 of 28 oktober, afhankelijk van waar je woont, krijgen we de mogelijkheid om een NIEUW VERHAAL over onszelf te schrijven. Niet één dat vertelt wat er allemaal mis is met ons, maar één dat ons in een positief daglicht zet. We krijgen de kans om ons helemaal te transformeren.
De oude energie werkt niet meer.
De Nieuwe Energie is Creatief.
Als we positief en opbouwend bezig blijven zullen wij geen last hebben van de chaos om ons heen. De Schorpioen-energieën zullen dan vóór ons werken en niet tegen ons in deze spannende weken.
Raak niet verstrikt in de drama om je heen.
Blijf focussen op het invullen van jouw ‘Nieuwe Ik’, op wat voor wereld jij zou willen creëren en wat jouw rol daarin zal zijn.
Geloof in wat je denkt en doet en let niet op hoe anderen over je denken.
De oude energie werkt niet meer.
De Nieuwe Energie is creatief.

Met alle stappen die je nu neemt, bereid jij je voor op de grote verandering die rond 12 januari volgend jaar plaats zal vinden (Saturnus en Pluto staan dan conjunct).
Doordat Mercurius vanaf eind oktober retrograde gaat en dat tot 10 december blijft is deze periode vooral één van naar binnen kijken. De oude heersende structuren kunnen dan ook niet veel meer en brokkelen verder af, rijp om vervangen te gaan worden door nieuwe. Dit proces is al langzaam aan de gang. Het is daarom raadzaam om aan ZELF-REFLECTIE te doen en niet mee te gaan in provocerende stresssituaties en agressieve handelingen. Het oude systeem laat steeds meer zijn falen zien en er komen steeds meer onverkwikkelijke zaken aan het licht. Rond 12 januari 2020 zal dit grotere vormen aannemen.

Het NIEUWE verhaal dat JIJ dan over jezelf gevormd hebt, past in dat nieuwe systeem waarvan je een onderdeel geworden bent en kan je eindelijk het gevoel krijgen dat je erbij hoort in plaats van dat je afgewezen wordt. Je hebt wat te bieden en kan meehelpen om nieuwe dingen op te bouwen.
We zijn allemaal met elkaar verbonden, en als jij het ziet zitten zullen anderen het ook zien zitten.
Zij die ANDERS willen, BOUWEN aan een Nieuwe Bemoedigende Wereld!

 

OCTOBER 27/28 2019. THE NEW MOON STANDS IN SCORPIO!

This New Moon announces an Exciting and Dynamic Time! The planet Uranus stands strong and shall give us lightening flashes of wake-up calls. Planet Mars does its innovative work and Saturn (the old system) approaches the transforming Pluto.

With the New Moon in Scorpio on 27/28 October(depending in which country you live), we get the possibility to rewrite our own personal story. Not the one that tells about what’s wrong with us, but one that puts us in a positive light. We get the chance to completely transform ourselves.
The Old Energy doesn’t work anymore.
The New Energy is creative.
As long as we keep ourselves busy and constructive, we won’t be troubled by the chaos around us. In the following exciting weeks the Scorpio energies will support and help us in our positive endeavors.
Don’t get yourself entangled in drama’s. Focus on rewriting your own personal stories and setting new rules, for example, what kind of world you’d like to create and what your role would be. Believe in what you think and do and don’t care about what other people think of you.
Old energies don’t work anymore.
New energies are creative.

All the steps you now take are preparing you for the great change (Saturn and Pluto stand conjunct) which will happen next year, around 12th January.
Because Mercurius goes retrograde from the end of October until December 10, it’s now time to take a look at our inner self, a time for reflection. Not letting ourselves be drawn into angry, provocative or stressfull situations. 

Slowly but surely old failing structures that couldn’t bear the light of day, are starting to crumble, being replaced by those that are open and transparent. Round about 12 January 2020 these things will be significantly on the increase.

The new personal story you’ve created for yourself fits into that new system of which you’ve become a part of and instead of feeling rejected by the old one you can at last feel at ease. You’ve got creative ideas to offer and can help with building new structures. We are all connected and when you’re confident, and feel positive about what you do, you help others feel confident too.

Those who build differently, build a new encouraging world.