De Spiegel / The Mirror

De Spiegel

Wanneer je in de ogen kijkt van
een dier dat zijn leven gegeven
heeft om ons te dienen,
zie je een spiegel van ons eigen geluk of pijn.

The Mirror

When you look into the eyes
of an animal who has given
his life to serving us,
you see a mirror
of our own happiness or pain.