Het zaad / The seed

Het zaad

Ik ben het zaad dat in jouw hart slaapt
Wachtend totdat jij mij wakker maakt
Ik ben het zaad dat je nooit zal verlaten
Ik ben jou en jij bent mij
Ik ben het zaad van Liefde.

The seed

I am the seed that sleeps in your heart
Waiting for you to wake me up
I am the seed that will never leave you
I am you and you are me.
I am the seed of Love.

Gedicht van de VOLLE MAAN / Poem of the FULL MOON

Poem of the Full Moon.

And the Full Moon was bursting
at her seams, showering us with
her blessings.
And once more we went on our way,
our bagpacks full of stardust.
Travelling towards our new unknown.

Gedicht van de Volle Maan

En de Volle Maan loopt over van haar
gevoelens, en sprenkelt een overvloed
van zegeningen over ons heen.
En toen gingen we weer, onze rugzakken
vol met sterrenstof.
Reizend naar het nieuwe onbekende.

 

Goedheid / Kindness

Goedheid

Goedheid is geen teken van zwakte
Het is precies het tegenovergestelde
Goedheid is een kracht
Waarom?
Omdat goedheid een teken is van compassie
en compassie is liefde.

Kindness

Kindness is not a weakness,
It’s just the opposite,
Kindness is a strength.
Why?
Because kindness is compassionate
and Compassion is Love.

Houd Van Jezelf / Always Love Yourself

Houd Van Jezelf

Houd altijd van jezelf
Wat er ook gebeurt
Het is alles wat je hebt
Het is alles wat je nodig hebt
Weet dat je Hart je vriend is,
de beste vriend die je ooit zal hebben.
Het is jouw geheime tempel
De plek waar niemand anders kan komen.
Alleen jij.

Always Love Yourself

Always Love Yourself
No matter what
It’s all you’ve got
It’s all you need
Know that your Heart
is your friend, the best friend
you’ll ever have.
It’s your secret sanctuary
The place that no one else can come,
only you.

Mooie Momenten / Beautiful Moments

Mooie Momenten

Soms lukt het.
Soms lukt het echt.
Soms heb ik vrede en er is geen gevecht.
Soms ben ik leeg en komt er geen woord.
Geen geluid laat zich horen.
Er is niets dat mij stoort.
Soms.

Beautiful Moments

Sometimes I can do it.
Sometimes I can really do it.
Sometimes I have peace and there is no struggle.
Sometimes I am empty and there are no words.
No sound lets itself be heard.
There is nothing that interferes.
Sometimes.