De Dualiteit van de Nacht/ The Duality of the Night

Ik word wakker in de nacht
Mijn lichaam voelt vredig

Ik heb vrede in mijzelf
en al mijn lichaamscellen

Ik word wakker in de nacht
Mijn hoofd wordt weer druk
Mijn lichaam raakt gespannen
Alweer de bekende strijd

I wake up in the night

My body is at peace
I’m at peace with myself
At peace with my body cells

I wake up in the night
My mind starts to rattle
My body gets tense
The usual battle


TER ERE VAN EEN VLIEG IN DE WINTER / HONORING THE WINTER FLY

TER ERE VAN EEN VLIEG IN DE WINTER

De Winterse Wind waaide, toen jij binnen kwam vliegen.
Ik gaf jou een schuilplaats.
Jij gaf mij weken van vriendschap en gezelschap.

Bedankt dat je mij liet herinneren dat we allemaal één zijn.

HONORING THE WINTER FLY.

The Winter Winds were blowing when you flew inside.
I gave you shelter.
You gave me weeks of friendship and company.

Thank you for reminding me that we’re all one.

De Levensboom/The Tree of Life

Het papier waar ik op schrijf is mijn publiek.
Het accepteert alles wat ik zeg zonder oordeel,
en helpt mij stilletjes op mijn weg.
Wat het mij geeft is Pure Liefde, een kostbare levensstroom.
Dit papier had ooit een lichaam, en zijn naam was BOOM.

The paper I’m writing on is my audience.
It accepts everything I say without judgement
and silently helps me on my way.
What it gives is Pure Love, a precious gift to me.
This paper once had a body and it’s name was TREE

Mijn lichaam riep: ‘Ik baal van het eten dat jij mij steeds wil laten verteren! / My body shouted out: ‘I’m fed up with the food you’re making me digest!’

Mijn lichaam riep: ‘Ik baal van het eten dat jij mij steeds wil laten verteren! Geef me iets dat nieuw en gezond is!’ Maar de woorden waren aan dovemansoren besteed. Zie je, het lichaam schreeuwt niet, zoals mensen dat doen. Het communiceert door onze gevoelens. Daarom had ik een tijdje nodig, voordat het tot me doordrong. Gelukkig heb ik vroeger ervaren wat er met me gebeurt, wanneer ik geen aandacht besteed aan mijn lichaam – Ik word ziek! Mijn lichaam gaat gewoon protesteren en zegt: ‘Als je niet de makkelijke weg kiest, dan maar de moeilijke krijgen!’ Dus, hier ben ik aan mijn eerste nieuwe en gezonde Vegan herfstontbijt! Hoe voelt het? Perfect! Ik voel me voldaan, terwijl er ook ruimte is voor meer. (Maar ik laat me er niet toe verleiden!)

My body shouted out: ‘I’m fed up with the food you’re making me digest!’ Give me something new and healthy.’ But the words fell on deaf ears. You see, the body doesn’t shout with words as humans do. It communicates through our feelings. So, it took me a while before the message sank in. Luckily, I’ve experienced what happens when I don’t pay attention to my body – I become sick! My body starts protesting. It says, ‘If you won’t do it the easy way, then you can have it the hard way!’ So, here I am, eating my first new and healthy autumn breakfast! How does it feel? Great! It fills, it’s got body, but leaves a feeling there’s room for more. (But I won’t let myself be tempted!)

 

 

Mag De Wind Voor Altijd In Je Rug Zijn / May The Wind Be Always At Your Back

Wij zijn allemaal druppels in de grote
oceaan. Iedere druppel telt mee.
We kunnen door ons gedrag een kalme,
of stormachtige zee veroorzaken.

We are all drops in the great ocean.

Every drop counts
Through our behaviour we can create
a calm or stormy sea.

Brenda de Bruin

Mag de wind voor altijd in je rug zijn.
Je zachtjes naar voren blazend.
Mag zijn adem je omringen als een warme bries,
Die je longen vol laat lopen met nieuw leven.

May the wind be always at your back.
Gently blowing you forward.
May its breath surround you like a warm breeze,
Filling your lungs with new life.

Apache Poem

Een Wind Van Vernieuwing / A Wind Of Change

EEN WIND VAN VERNIEUWING / A WIND OF CHANGE

Een Wind van Vernieuwing begon te waaien.
Bezig een nieuwe energie te zaaien. 
Het bracht ons hier, het bracht ons daar.
Het bleef overal waaien, ………… maar, 
Begrijpend dat wij niet meer wisten wat te doen,
De Wind pauzeerde heel even, en gaf ons deze aanwijzing: 
‘Neem afscheid van het oude en verwelkom het nieuwe!’

A New Wind started blowing.
We didn’t know where it would take us.
It took us here, it took us there,
It kept on blowing and took us everywhere.
Understanding that we didn’t know what to do,
The Wind paused for a moment, and gave us this clue:
‘Say goodbye to the old, and welcome the new!’