De Levensboom/The Tree of Life

Het papier waar ik op schrijf is mijn publiek.
Het accepteert alles wat ik zeg zonder oordeel,
en helpt mij stilletjes op mijn weg.
Wat het mij geeft is Pure Liefde, een kostbare levensstroom.
Dit papier had ooit een lichaam, en zijn naam was BOOM.

The paper I’m writing on is my audience.
It accepts everything I say without judgement
and silently helps me on my way.
What it gives is Pure Love, a precious gift to me.
This paper once had a body and it’s name was TREE

Mijn lichaam riep: ‘Ik baal van het eten dat jij mij steeds wil laten verteren! / My body shouted out: ‘I’m fed up with the food you’re making me digest!’

Mijn lichaam riep: ‘Ik baal van het eten dat jij mij steeds wil laten verteren! Geef me iets dat nieuw en gezond is!’ Maar de woorden waren aan dovemansoren besteed. Zie je, het lichaam schreeuwt niet, zoals mensen dat doen. Het communiceert door onze gevoelens. Daarom had ik een tijdje nodig, voordat het tot me doordrong. Gelukkig heb ik vroeger ervaren wat er met me gebeurt, wanneer ik geen aandacht besteed aan mijn lichaam – Ik word ziek! Mijn lichaam gaat gewoon protesteren en zegt: ‘Als je niet de makkelijke weg kiest, dan maar de moeilijke krijgen!’ Dus, hier ben ik aan mijn eerste nieuwe en gezonde Vegan herfstontbijt! Hoe voelt het? Perfect! Ik voel me voldaan, terwijl er ook ruimte is voor meer. (Maar ik laat me er niet toe verleiden!)

My body shouted out: ‘I’m fed up with the food you’re making me digest!’ Give me something new and healthy.’ But the words fell on deaf ears. You see, the body doesn’t shout with words as humans do. It communicates through our feelings. So, it took me a while before the message sank in. Luckily, I’ve experienced what happens when I don’t pay attention to my body – I become sick! My body starts protesting. It says, ‘If you won’t do it the easy way, then you can have it the hard way!’ So, here I am, eating my first new and healthy autumn breakfast! How does it feel? Great! It fills, it’s got body, but leaves a feeling there’s room for more. (But I won’t let myself be tempted!)

 

 

Mag De Wind Voor Altijd In Je Rug Zijn / May The Wind Be Always At Your Back

Wij zijn allemaal druppels in de grote
oceaan. Iedere druppel telt mee.
We kunnen door ons gedrag een kalme,
of stormachtige zee veroorzaken.

We are all drops in the great ocean.

Every drop counts
Through our behaviour we can create
a calm or stormy sea.

Brenda de Bruin

Mag de wind voor altijd in je rug zijn.
Je zachtjes naar voren blazend.
Mag zijn adem je omringen als een warme bries,
Die je longen vol laat lopen met nieuw leven.

May the wind be always at your back.
Gently blowing you forward.
May its breath surround you like a warm breeze,
Filling your lungs with new life.

Apache Poem

Een Wind Van Vernieuwing / A Wind Of Change

EEN WIND VAN VERNIEUWING / A WIND OF CHANGE

Een Wind van Vernieuwing begon te waaien.
Bezig een nieuwe energie te zaaien. 
Het bracht ons hier, het bracht ons daar.
Het bleef overal waaien, ………… maar, 
Begrijpend dat wij niet meer wisten wat te doen,
De Wind pauzeerde heel even, en gaf ons deze aanwijzing: 
‘Neem afscheid van het oude en verwelkom het nieuwe!’

A New Wind started blowing.
We didn’t know where it would take us.
It took us here, it took us there,
It kept on blowing and took us everywhere.
Understanding that we didn’t know what to do,
The Wind paused for a moment, and gave us this clue:
‘Say goodbye to the old, and welcome the new!’

 

 

 

De Beste Dag Van Mijn Leven / The Best Day Of My Life

029DE BESTE DAG van mijn leven was wanneer ik me realiseerde
dat ik niet alleen was en dat ik me nooit meer eenzaam hoefde te voelen.
Die dag herinnerde ik mij wat mijn vader ooit tegen me zei.

Hij zei: ‘Mijn thuis is hier’, en plaatste zijn hand op zijn HART.
Toen ik hetzelfde deed voelde ik het kloppen en ook haar warmte.
Mijn wanhoop verdween, samen met mijn eenzaamheid.
Net als mijn vader ooit zei, voelde ik mijn thuis,
en vanaf dat
moment had ik een vriend in mij,
die altijd bij me was, wat er ook gebeurde.

DE BESTE DAG van mijn leven was,
toen ik me realiseerde dat
IK MIJN ECHTE VRIEND BEN
.


THE BEST DAY OF MY LIFE

THE BEST DAY of my life was when I realised
that I wasn’t alone and never had to feel lonely again.
That Day I remembered what my father once said to me.
He said: ‘My home is here’, and placed his hand on his Heart.
I did the same and felt it beating and felt its warmth.
My despair vanished together with my loneliness.
I felt my home, just as my father had once said
and from that moment on I had a friend inside me
who was always with me, no matter what.
THE BEST DAY of my life was
when I realised that
I AM MY BEST FRIEND.

 

 

 

Nieuwe Wereldcommunicatie / New World Communication

000000000000000000000000VRIJBEWUSTZIJN2015100600

NIEUWE WERELDCOMMUNICATIE

In een tijd dat zoveel gebeurt in ons leven en in de wereld om ons heen, kreeg ik plotseling zin om mijn persoonlijke visie op te schrijven van hoe ik onze interactie met elkaar in de nieuwe wereld zie.

Communicatie in deze oude wereld is tricky. Het is gecompliceerd! Misverstanden links en rechts.

Persoonlijk, voel ik dat communicatie in de nieuwe wereld een zegen zal zijn! Iedereen zal een groot hart vol compassie hebben, de onvriendelijke Ego’s verdwijnen, we zullen communiceren met ons gevoel, liefde, vreugde, goedheid, vriendelijkheid, acceptatie, stilte, leegte, humor, geen trauma’s, geen frustraties, geen oordeel, open en transparant, eenvoudig gezond leven, vrienden met de natuur en al dat leeft, kijken naar een groter geheel, telepathisch communiceren en heel veel zuivere liefde. Laten we met z’n allen het paradijs zijn!

Nu ik dit allemaal opgeschreven heb, realiseer ik me dat de gevoelens die deze woorden vibreren, zich allemaal in ons bevinden! Onze nieuwe manier van communiceren heeft geen woorden nodig. In de Nieuwe Wereld zijn wij die woorden zelf!

Het Paradijs zit in jou, in ons. We hoeven niet verder te zoeken. Wij zijn de Zegeningen. Wij zijn de Stilte, de Stilte van de Bron van waaruit elk antwoord komt, dat wij zoeken!

NEW WORLD COMMUNICATION

At a time that so much is happening in our lives and in the world around us, I suddenly felt the urge to write down my personal vision of how I see our interaction with each other in the new world. A few days ago these words came to me.

Communicating in this old world is tricky. It’s complicated!

Just talking personally, I feel that communication in the new world will be a Blessing! Everyone will be in their hearts, the unfriendly egos will have disappeared, we’ll be communicating with our feelings, love, joy, kindness, friendliness, acceptance, silence, emptiness, humor, no trauma’s, no frustrations, non judgemental, open and transparent, simple healthy life, friends with nature and all of life, seeing the bigger picture , telepathic communication and lots of pure love. Let’s be the Paradise !

Since I started writing this, I realise that the feelings these words vibrate are in all of us! Our new way of communicating needs no words. In the New World we are those words!

The Paradise is in you, in me, in all of us. We don’t have to look any further. We are the Blessings. We are the Silence, the Silence of Source, from which every answer we ever need comes !