Mijn Leven / My Life

“Mijn Leven”
……….. is nu “Ons Leven”
Ik beïnvloed alles om mij heen,
van het kleinste van het kleinste, tot
het grootste van het grootste.

Iedere ademhaling die ik doe,
iedere gedachte die ik heb,
ieder woord dat ik uitspreek,
iedere actie die ik onderneem.

“Mijn Leven” wordt “Hun Leven”.


“My Life”

……….. Is now “Our Life”
I influence everything around me,
from the smallest of the small,
to the biggest of the big.

Every breath I take,
every thought I have,
every word I speak,
every action I take.

“My Life” becomes “Their life”

DE WILGENBOOM / THE WILLOW TREE

DE WILGENBOOM
De Bewaker van onze Tuin

En daar stond ik
Omhoogkijkend vol ontzag voor
Jouw Grootsheid
Je herinnerend als een kind
Toen we je plantten in onze tuin
Kijk hoe je er nu uitziet!
Groot en Indrukwekkend
Jouw wortels
Stevig verankerd in de grond
Een symbool van kracht en taaiheid
Met moed
Standvastig de stormen doorstaand

THE WILLOW TREE
The Guardian of our Garden

And there I stand
Looking up in awe at
Your Magnificence
Remembering you as a child
When we planted you in our garden
Just look at you now!
Tall and Majestic
Your roots
Standing firmly in the ground
A symbol of strength and tenacity
Weathering the storms standfastedly
With Courage

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER / A MOTHERS LOVE

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER
Mag de Deken van Liefde en Genezend Licht
Je Iedere Dag van je Leven Omringen.
In de Momenten dat je Wakker bent, en
In de Momenten dat je Slaapt.
Mag haar Warmte Iedere Cel in je Lichaam Omhelzen en
Vrede en Vreugde brengen in jouw Hart.
Mag deze Deken van Liefde en Genezend Licht
Voor altijd je Vriend zijn.

A MOTHERS LOVE
May the Blanket of Love and Healing Light
Surround you Every Day of your Life.
In your Waking Moments and
In your Moments of Sleep.
May its Warmth Embrace Every Cell in your Body,
Bringing Peace and Joy to your Heart.
May this blanket of Love and Healing Light
Forever be your Friend.

De Levensboom/The Tree of Life

Het papier waar ik op schrijf is mijn publiek.
Het accepteert alles wat ik zeg zonder oordeel,
en helpt mij stilletjes op mijn weg.
Wat het mij geeft is Pure Liefde, een kostbare levensstroom.
Dit papier had ooit een lichaam, en zijn naam was BOOM.

The paper I’m writing on is my audience.
It accepts everything I say without judgement
and silently helps me on my way.
What it gives is Pure Love, a precious gift to me.
This paper once had a body and it’s name was TREE

Het zaad / The seed

Het zaad

Ik ben het zaad dat in jouw hart slaapt
Wachtend totdat jij mij wakker maakt
Ik ben het zaad dat je nooit zal verlaten
Ik ben jou en jij bent mij
Ik ben het zaad van Liefde.

The seed

I am the seed that sleeps in your heart
Waiting for you to wake me up
I am the seed that will never leave you
I am you and you are me.
I am the seed of Love.

Gedicht van de VOLLE MAAN / Poem of the FULL MOON

Poem of the Full Moon.

And the Full Moon was bursting
at her seams, showering us with
her blessings.
And once more we went on our way,
our bagpacks full of stardust.
Travelling towards our new unknown.

Gedicht van de Volle Maan

En de Volle Maan loopt over van haar
gevoelens, en sprenkelt een overvloed
van zegeningen over ons heen.
En toen gingen we weer, onze rugzakken
vol met sterrenstof.
Reizend naar het nieuwe onbekende.

 

Goedheid / Kindness

Goedheid

Goedheid is geen teken van zwakte
Het is precies het tegenovergestelde
Goedheid is een kracht
Waarom?
Omdat goedheid een teken is van compassie
en compassie is liefde.

Kindness

Kindness is not a weakness,
It’s just the opposite,
Kindness is a strength.
Why?
Because kindness is compassionate
and Compassion is Love.