Mini AMAZONE-TUIN Een tuin in een gewone straat. Welkom in onze tuin van de toekomst / Mini AMAZON-GARDEN. A garden in an ordinary street. Welcome to our garden of the future.

Een tuin in een gewone straat.
Welkom in ons mini-Amazone-bos.
De tuin van de toekomst.

Echt netjes kan je het niet noemen,
maar voor de dieren en planten is het een paradijs!
Alles groeit en bloeit, en leeft met en door elkaar heen.
Regelmatig brengen we een beetje structuur aan om er voor te zorgen, dat alle planten, struiken en bomen hun eigen rechten hebben. Maar dat houdt alles wat in de tuin leeft niet tegen!
Het blijft in overvloed groeien!
Het is een oase van leven. Van de eenden uit de sloot en andere watervogels, ganzen die een keer per jaar goede dag komen zeggen, de meeuwen, tuinvogels, egels, de mol, salamanders, kikkers en padden, muizen, soms een paar vleermuizen tot talrijke insecten, en niet te vergeten de gracieuze slakken, die ons uitdagen om creatieve oplossingen te vinden voor het welzijn van onze planten! Van wilde planten tot gecultiveerde, van fruitbomen en struiken tot groenten en kruiden. Het wemelt hier van het leven. En wij mogen het meemaken! Een oase in een gewone straat. Op naar natuurvriendelijke tuinen!

A garden in an ordinary street.
Welcome to our mini-Amazon forest.
The garden of the future.

You can’t really call it tidy,
but it’s a paradise for the animals and the plants!
Everything grows and blossoms, living with and amongst each other.
We sometimes bring a bit of structure into the garden to make sure that all the plants keep their own rights, but this doesn’t deter
the garden at all!

It keeps growing in abundance!

It’s an oasis of life. From the ducks in the ditch and other water birds, geese who visit once a year to say hello, the sea gulls, garden birds, hedgehogs, the mole, salamanders, frogs, toads, mice, to the many insects, not forgetting the gracious slugs who challenge us to find creative solutions for the good health of our plants!
From wild to cultivated, from fruit trees and bushes to vegetables and herbs.
It’s teeming with life. And we’re priviliged to be a part of it. An oasis in an ordinary street.
On to nature friendly gardens!

Brenda de Bruin.