Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.

 

 

1 OKTOBER 2020.
DE VOLLE MAAN IN HET TEKEN RAM
(DE ZON IN HET TEGENOVERLIGGENDE TEKEN WEEGSCHAAL)
DEZE VOLLE MAAN IN RAM BRENGT:
HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD ZOALS WIJ DIE KENNEN
(Zowel die in onszelf, als die om ons heen.)

WAT BETEKENT “HET BEGIN VAN HET EINDE?”
DE OUDE SEPARATISTISCHE RAM-ENERGIE WORDT VERVANGEN DOOR DE RAM-ENERGIE DIE SAMENWERKING BEWERKSTELLIGT. 
RAM is een VUUR teken en staat niet bekend als een die rust brengt! Hij houdt van actie, komt voor zichzelf op, en neemt initiatieven. Hij houdt niet van het verleden, wel van nieuwe uitdagingen en heeft een pioniersmentaliteit. Je zou kunnen zeggen dat wij op dit moment de PIONIERS VAN DE NIEUWE WERELD zijn! HOE WIJ ONS GEDRAGEN LAAT HET BEGIN VAN HET EINDE ZIEN.

Jullie hebben het nu wel door. De Volle Maan in Ram brengt heel wat OUDE EMOTIES omhoog, waarvan we het DRAMA steeds beter kunnen scheiden, zodat ze vervangen kunnen worden door NIEUWE, die rust en vriendelijkheid brengen. Het is aan ons om daar wat lijn in aan te brengen.

POSITIEF GEZIEN heeft RAM (Met planeet Mars) een VRIENDELIJK OPBOUWEND ego gekregen, DAT RUIMTE CREËERT VOOR HET HART. Als jouw EIGENWAARDE opgekrikt moet worden is het heel goed dat je meer aan jezelf denkt in plaats van aan anderen. EIGEN LIEFDE en GOED over jezelf denken geeft je het ZELFVERTROUWEN om je ANGST OPZIJ TE ZETTEN en er MOEDIG voor te gaan!

Aan de andere kant, als je altijd gewend bent om EGOÏSTISCH te zijn en alleen met je EGO bezig te zijn om JEZELF ZOALS JE ALTIJD GEWEEST BENT IN STAND TE HOUDEN, krijg je NU DE KANS om uit te vinden wie je echt bent. Waarom krijg je alleen tegenwerking door jouw manier van communiceren en wanneer ervaar je, NA EEN POSITIEVE VERANDERING, MEDEWERKING?

Op deze manier kom je erachter dat JE TALENTEN hebt die WEGGESTOPT zijn. Dat je met JOUW TALENTEN een voorbeeld bent voor andere mensen omdat je laat zien wat GOED is. Je geeft iedereen de RUIMTE OM DIT OOK UIT TE VINDEN.
Je komt voor jezelf op, op een manier die anderen op een positieve manier stimuleren om ook voor henzelf op te komen. Zo ontstaat een nieuwe gemeenschap van mensen die niet meer ONDERDRUKT wil worden. Ze KIEZEN om op een VREEDZAME MANIER HUN EIGEN WEG TE GAAN en komen steeds meer mensen tegen die dat ook doen.
Dit noemen wij: “HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD DIE WIJ NU KENNEN”.

Gebruik deze onrustige en uitdagende tijd om jezelf aan te moedigen om
GOEDE besluiten te blijven maken en het vertrouwen te hebben dat de kleine overwinningen die je ervaart DE JUISTE WEG IS om te volgen. En dat je DAAR op GEFOCUST BLIJFT.

OCTOBER 1 2020
THE FULL MOON IN ARIES
(THE SUN IN THE OPPOSITE SIGN LIBRA)
THIS FULL MOON IN ARIES BRINGS THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD- FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT
(Both for ourselves, as for our surroundings)

WHAT DOES ‘THE BEGINNING OF THE END’ MEAN?
THE OLD SEPARATISTICAL ARIES-ENERGY IS REPLACED BY AN ARIES-ENERGY THAT MAKES SPACE FOR COOPERATION.
ARIES is a FIRE SIGN and is not known for bringing peace and quiet. He loves action, stands up for itself, and takes initiatives. He doesn’t like the past, where as he does like challenges and has a pioneers mentality.
You could say that in this time in History we are the PIONEERS! Our behaviour shows the BEGINNING OF THE END OF THE OLD WORLD.

You’ve probably figured it out. The Full Moon in Aries brings a lot of OLD EMOTIONS to the surface so that they can be REPLACED by NEW ONES. It’s up to us to coordinate the two.

Looking on the POSITIVE SIDE, Aries (With planet Mars) now has a CONSTRUCTIVE ego, creating a space for the Heart. If it’s necessary for us to boost our self worth, the POSITIVE ARIES helps us to think uplifting things about ourselves, giving us the confidence to put fears aside and act on plans we’ve kept in our minds.

On the other hand, if you’ve always been used to being EGOCENTRIC, JUST THINKING ABOUT YOURSELF AS NUMBER ONE, you NOW have the CHANCE to FIND OUT WHO YOU ARE AND WHO YOU’D LIKE TO BE.

Are you always confronted with OPPOSITION, or do you also experience CO-OPERATION?

This could be one of the ways to REDISCOVER TALENTS you’ve HIDDEN AWAY. TALENTS you have that SHOW OTHERS a GOODEXAMPLE, because of what YOU DO. YOU GIVE EVERY ONE THE SPACE TO FIND OUT THEIR OWN TALENTS.

You stand up for yourself in a way that other people can connect to, which stimulates them to do the same. This results in a NEW COMMUNITY of people who DON’T ACCEPT OPPRESSION. They CHOOSE TO GO THEIR OWN WAY IN A PEACEFUL MANNER, AND MEET MORE AND MORE PEOPLE WHO DO THE SAME.WE CALL THIS: “THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.”
Use this UNSETTLED AND CHALLENGING TIME TO ENCOURAGE YOURSELF TO ALWAYS MAKE POSITIVE DECISIONS. TRUST that the SMALL IMPROVEMENTS you make, are KEEPING you on the RIGHT PATH.
THIS IS WHAT YOU MUST STAY FOCUSED ON!

 

HIER TWEE PRACHTIGE VIDEO’S OVER
HOE DIEREN MEER VOOR ELKAAR KRIJGEN
BIJ AUTISTISCHE KINDEREN DAN MENSEN. /
HERE ARE TWO BEAUTIFUL VIDEOS SHOWING
HOW ANIMALS ACHIEVE MORE THAN HUMAN BEINGS CAN.
Hoe de liefdevolle onvoorwaardelijke liefde van de hond Loga , een genezende transformatie bij Tupper, een autistische jongen, teweeg bracht /
How the loving higher consciousness of Logo the dog brought about a healing transformation in Tupper, an autistical boy.
Hoe de liefdevolle onvoorwaardelijke liefde van Zena,

een geredde hond een genezende transformatie bij Johnny,
een autistische jongen, teweeg bracht. /
How the loving higher consciousness of Zena the rescue dog, brought about a healing transformation in Johnny, an autistical boy.

18-09-22020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

 

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD
Vorige keer hadden we met een super sensitieve Volle Maan in VISSEN te maken!
NU IS HET DE BEURT AAN HET GEZONDE VERSTAND VAN DE NIEUWE SUPERMAAN IN MAAGD.

Onze ontmoeting met de Sensitiviteit van Vissen was een voorloper voor wat wij nu meemaken in Maagd. Terwijl we onze HOGE ENERGIE EN INZICHTEN natuurlijk vasthouden, hebben we in de komende weken een rustigere en kalmere benadering.
Wat wij nu ook hebben, is de Zon en Maan samen in het teken Maagd. Deze stand bevordert nog eens dat als je IETS OP TE LOSSEN HEBT EN DIT DE RUIMTE EN AANDACHT GEEFT, DIT ZICH VANZELF OPLOST.

HOE ZIET HET ERUIT?
Goed En Rustig Overwegen voordat je tot een actie overgaat. Je hebt aan de ene kant het gevoel om alles dat chaotisch en ongeorganiseerd is
recht te trekken en te ordenen, maar tegelijkertijd moet je niet te perfectionistisch te werk gaan en de oplossing zich laten ontvouwen.
Houd Het Simpel, Houd Je Hoofd Koel. Zie alles in een groter perspectief.
Niet Dwangmatig Bezig Zijn, maar het geduld hebben om alles zich stap voor stap op te laten bouwen. Laat je leiden en verrassen wanneer er iets leuks gebeurt dat je niet verwacht had.
Wees Toleranter. Accepteer dat het leven niet perfect is. Als het zo was zouden wij geen reden meer hebben om creatief te zijn.
‘Go With The Flow’ in plaats van alles onder controle te willen hebben.
Houd je bezig met je tuin, of ga de natuur in. LAAT DIT ZIEN AAN JE OMGEVING!

EMOTIES

Net als onze spijsvertering traag kan worden door een armoedig dieet, zo moeten we onze emoties ook goed verteren, zodat ze geen blokkades in onze energie veroorzaken. 
Emoties horen bij het tegenoverliggende Vissen teken, het teken waar wij het op 1/2 september j.l. over gehad hebben. Omdat je de bereidheid hebt om oude emoties los te laten heb je ruimte gecreëerd om een nieuwe positieve emotie vast te houden, een die in de plaats is gekomen van de emotie die altijd bij jou een ‘DRAMA’ veroorzaakte. Je gezonde verstand (Zon Maan in het teken Maagd) houdt deze nieuwe ervaring in balans.

HOE KOM JE IN EEN INNERLIJKE STILTE?

Gebruik deze ‘Maagd-Zon-Maan-Energie’ om jouw lichaam en geest te steunen. Stap uit een zich herhalende of onzekere denkwijze en ga in een plek van stilte, vertrouwen en alwetendheid. Je bent in staat om terug te kijken in de tijd en het verschil te zien tussen jouw oorspronkelijk negatieve emotie en de positieve die je nu hebt. 

Je kunt nu direct onder woorden brengen wat een ONDERMIJNENDE EMOTIE is en dat aan anderen uitleggen zonder je hierdoor van de wijs te laten brengen. Je bent in staat CONFRONTERENDE EMOTIES te begrijpen en waarom ze bij anderen bestaan. Dit inzicht geeft je een WARM GEVOEL, en als je dit vasthoudt zal je VREUGDE ervaren in een VOORLOPIG CHAOTISCHE WERELD.

Door onze emoties in balans te houden, houden wij onze geestelijke  en fysieke spijsvertering in balans!

 

THE NEW SUPER MOON IN VIRGO – 17 SEPTEMBER 2020
Last time we were dealing with A Super Sensitive Full Moon in PISCES!
IT’S NOW THE TURN OF THE COMMON SENSE OF
THE NEW SUPER MOON IN VIRGO.

Our meeting with the Sensitiveness of Pisces was the forerunner for what we
now experience in Virgo. While we, of course, keep hold of our High Energy and Insights , our approach in the next few weeks shall be calmer.
What we now have is the Sun and Moon, side by side in the sign of Virgo. This position supports the fact that IF YOU HAVE SOMETHING YOU WANT TO SOLVE, AND YOU GIVE IT THE ATTENTION AND SPACE TO DO SO, IT WILL RESOLVE ITSELF.

WHAT DOES THIS LOOK LIKE?
BEFORE YOU TAKE ACTION, consider carefully what your plan will be.
On the one hand you feel that you want to organise and rearrange everything that’s chaotic, but at the same time be careful not to be too perfectionistic so that the solution can unfold in its own way.
KEEP THINGS SIMPLE, KEEP YOUR HEAD COOL. See everything in a bigger picture. DON’T BE OBSESSIVE ABOUT THINGS. Have the patience to step by step build up your future. Let yourself be guided by your intuition and get a surprise when something nice happens that you didn’t expect.
BE MORE TOLERANT. Accept that life isn’t perfect. If it was, we wouldn’t have a reason to be creative!
“GO WITH THE FLOW” instead of wanting to control everything.

KEEP BUSY IN YOUR GARDEN, OR SPEND MORE TIME IN NATURE. BE AN EXAMPLE FOR OTHERS.

EMOTIONS
Just as our digestive system can become sluggish through a poor diet, we must be able to digest our emotions, so that we don’t create blockages in our emotional system.
By keeping them balanced we keep our spiritual and physical digestion in balance!
Emotions belong to Pisces, the sign opposite to Virgo. The sign that we talked about on the first or second of September. We are now going a step further.
When we’re willing to let go of an old emotion, we create a space in which we can take hold of a new positive one, eliminating the one that caused ‘Drama’. By using our common sense (Sun and Moon in Virgo), we can keep this new change in emotions in balance.

HOW DO WE CREATE OUR INNER SILENCE?
Make use of this ‘VIRGO-SUN-MOON-ENERGY’ to support your mind and body. Step out of a repetitive and uncertain way of thinking and go into a place of silence, trust and knowing. You’ll then be able to look back in time and see the difference between your original negative emotion and the positive one you have now embraced.

You’ll now be able to put into words what an UNDERMINING EMOTION is and be able to explain it all to others without becoming EMOTIONAL yourself! This is because you’ve been able to understand what CONFRONTING EMOTIONS do to you and why others also have them. This insight gives you a FEELING OF LIBERATION and if you can hold on to it you’ll experience JOY amidst a world that is TEMPORARILY IN CHAOS.

 

12-09-2020 Kryon:
DE TOEKOMST IS ER AL!
DE MAGNETISCHE TECHNOLOGIE, DIE VANDAAG IN ONTWIKKELING IS EN GETEST WORDT, ZAL DE AFHANKELIJKHEID VAN HET ELEKTRICITEITSNET OVERBODIG MAKEN EN ANDERE DINGEN …..
KIJK NAAR DEZE FASCINERENDE VIDEO OVER
ENERGIE, WATER EN VOEDSEL
….. /
THE FUTURE IS ALREADY HERE: THE MAGNETIC TECHNOLOGY BEING DEVELOPED AND TESTED TODAY WILL ELIMINATE THE NEED FOR THE ELECTRIC GRID AND MORE….
WATCH THIS FASCINATING VIDEO ABOUT
ENERGY, WATER AND FOOD ……

SEPTEMBER! DE NATIONALE YOGA MAAND!!
THE MONTH OF SEPTEMBER IS THE NATIONAL YOGA MONTH!!
Wanneer je YOGA beoefent, krijg je een gevoel
van eenheid met alles om je heen,
een natuurlijke balans en gelukzaligheid.
If you are established in Yoga, it gives you a
sense of Union with everything around you that
naturally brings balance and blissfulness.Ontwikkel jezelf tot een Vreugdevol, Wonderbaarlijk en Gelukzalig Mens /
Engineer yourself into a Joyful, Wonderful and Blissful Human Being.
SADHGURU.

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59


1 / 2 september 2020:

VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
VOLTOOIING EN LOSLATEN
“EEN OVERVLOED VAN SPIRITUELE ENERGIE KOMT OVER ONS HEEN”
(Alle Mensen Zullen Dit Merken, Maar Vooral Degenen Met ‘Vissen-eigenschappen’ Kunnen Hier Heel Sensitief Op Reageren)

Wij kunnen het niet zien, maar de energie is zeker anders, en we kunnen
het niet plaatsen. Het is een energie die onze bewustzijnsenergie een stapje hoger wil brengen. We worden in staat gesteld te gaan werken met onze Ziel, door dat wat losgelaten en vergeven moet worden te bewerkstelligen.

Bij de vorige MAANFASE: De Nieuwe Maan In Leeuw was het belangrijk om meer op onszelf te focussen en niet op onze omgeving. Met de Volle Maan in Vissen hebben we geen keuze meer. Je wordt door je sensitiviteit die nu groot is, er min of meer toe gedwongen om het te doen.
Wanneer we het op kunnen brengen om hier doorheen te gaan, worden we beloond. We worden ons er van bewust dat we een stuk overtollige bagage in onszelf opgeruimd hebben. We hebben een stuk verleden losgelaten. Een energieverandering van laag naar hoog valt nooit mee. Voordat we het los kunnen laten komt er negativiteit omhoog, waardoor we beseffen waar we altijd ingezeten hebben. Dat is eerst even slikken. Maar als we dit in de ogen zien, voelen we achteraf een dankbare voortdurende bevrijding.

DE ZON IN MAAGD
Waar wij nu ook mee te maken hebben, is de Zon in het teken Maagd. Dit betekent dat we o.a. bezig zullen zijn met onze gezondheid. Vanwege de sensitiviteit waar wij nu inzitten zal het de kunst zijn om in balans te blijven, en symptomen waar wij misschien niet eens van bewust waren, kunnen zich nu openbaren. Ze laten zich zien omdat het nu het juiste moment is om ze weg te werken. Het Licht van de Maan in Vissen maakt dit mogelijk. Onze hindernissen kwijt raken. Terwijl alles om ons heen niet goed gaat, gaat het met ons wel goed.

MEER DISCIPLINE
Misschien krijgen we zin om ons te verdiepen, niet alleen in gezonde voeding, maar ook welk voedsel bij elkaar past en wat niet. Verschillende combinaties brengen onbalans in onze lichaam, wat tot ziekte leidt. Het eten van bijvoorbeeld fastfood zijn alle verkeerde combinaties bij elkaar. Andere worden juist heel goed en met dankbaarheid door onze spijsvertering en cellen ontvangen, en brengen rust, balans en meer vitaliteit.
Het is verrassend hoeveel (gezonde) recepten de verkeerde voedingscombinaties weergeven.
Het is een goed idee om informatie over gezonde voedingscombinaties van natuurdiëtisten op te zoeken op internet.

HELDERHEID
Er valt een waas van onze ogen, en we zien dingen in een ander licht. Onze verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker. Voor onszelf en anderen.

BALANS IN ONS ETEN – HELDER HOOFD – MEER KRACHT
Bij de Nieuwe Maan in Leeuw (twee weken geleden) kregen we nieuwe ideeën , bij deze Volle Maan krijgen we een beeld van hoe we ze verder gaan uitwerken. En door ze uit te werken worden we bewust van hoe talentvol we zijn!

OP NAAR DE NIEUWE MAAN IN SEPTEMBER! WAT VOOR GOEDE VERANDERING ZAL HET UITEINDELIJK VOOR ONS IN PETTO HEBBEN?

 


1 / 2 September 2020:
FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

COMPLETION AND LETTING GO
“An Abundance Of Spiritual Energy Overtakes Us”
(ESPECIALLY THOSE WHO HAVE STRONG PISCES-CHARACTERISTICS
CAN REACT VERY SENSITIVELY)

We can’t see it, we can’t put our finger on it, but the energy is certainly different. It’s an energy that will take us a step higher on our consciousness journey. If we want to, we’ll be able to work with our soul energy to let go what we need to let go and to forgive what we need to forgive.

With the last New Moon in Leo it was important to focus on ourselves and not on our surroundings. This Full Moon doesn’t take no for an answer, and we’re not given a choice. Through the great sensitiviteit we’re more or less forced to!
When we are able to move through this, we’ll be rewarded by new awareness. The awareness that we have cleared up old baggage and let go some of our past.
Changing our energies from low to high is never easy. Upcoming old  negativity always confronts us and shows what needs to be dissolved. It can be tough, but by looking it in the eyes we later on feel a continuous freedom.

The SUN in VIRGO
Another thing which catches the eye, is that the Sun is in the sign of Virgo. This means that we’ll be busy with our health. Through to the great sensitivity we feel, we’ll need all hands on deck to keep our balance. Symptoms we weren’t even aware of come into the open. They do this because it’s the right moment to eliminate them.
The strong light of the Moon in Pisces makes it possible.
Whereas our surroundings tell us that nothing is right in the world, we are doing well.   

MORE DISCIPLINE
Next to being interested in healthy food, we may feel that we’d like to explore different combinations that are healthier for our bodies. Even although the food we eat is healthy, we can still become ill through eating or drinking it with bad combinations. Whereas, on the other hand, our cells and digestive organs show their gratefulness by good combinations, bringing us peace and balance in body and mind.
It’s surprising how many “healthy” recipes there are on internet that give us wrong combinations, and it would be handy to find information from an expert on natural nutritional diets from books or Internet.

CLARITY
The haze in front of our eyes falls away and we see things in a different light. Our responsbilities become clear, not only for ourselves, but for others.

FINDING BALANCE IN THE FOOD WE EAT – A CLEAR HEAD – MORE POWER
The New Moon in Leo (two weeks ago) gave us new ideas, with the Full Moon we realise how we can make them realistic. By doing this we see how much talent we have!

ON TO THE NEW MOON IN SEPTEMBER!!!
WHAT SHALL IT HAVE IN STORE FOR US?

 

Spirituele Ontwaking / Sfeermuziek / Positieve Aurareiniging / Zelfgenezing /
Spiritual Awakening / Meditation Music / Positive Aura Cleanse / Self Healing

 

 

Geluiden Van Verkoeling En Ontspanning Door De Golven Van De Oceaan /
Refreshing And Relaxing Sounds Of Ocean Waves

DE TIJD IS AANGEBROKEN OM
DE WIJSHEID VAN DE INHEEMSE VOLKEREN SERIEUS TE NEMEN.
De voormalige President van Columbia zegt dat COVID-19 laat zien hoe belangrijk het is om naar ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ te luisteren over hoe wij met onze planeet behoren om te gaan.
Voormalig President en Nobelprijs winnaar voor de Vrede JUAN MANUEL SANTOS smeekt  Wereldleiders om naar ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ te luisteren, VOORAL als het om HET MILIEU gaat.
De CORONA-VIRUS-EPIDEMIE is nog een andere wereldwijde bedreiging, die vereist dat wij opnieuw een beeld moeten vormen hoe ONZE RELATIE MET DE NATUUR is.

In een tijd dat steeds meer leiders zich afkeren van de wetenschap en globale samenwerking, kan de wijsheid van ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ ons de weg wijzen.

Op de dag, dat ik president van Colombia werd in 2010, gaven onze ‘OUDERE BROERS’ – DE INHEEMSE VOLKEREN DIE IN DE BERGEN VAN DE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA WONEN–, mij een belangrijk advies:
‘ZOEK VREDE EN VERZOENING TUSSEN COLOMBIANEN, MAAR OOK MET MOEDER NATUUR, WANT ZIJ IS BOOS, EN ZE IS BOOS OMDAT ZIJ ERNSTIG MISHANDELD IS!’

VANDAAG DE DAG IS DAT EEN URGENTE WAARSCHUWING, ÉÉN WAAR IEDERE PERSOON EN REGERING OP AARDE NAAR MOET LUISTEREN!


THE TIME HAS COME
TO TAKE THE WISDOM OF THE INDIGENOUS PEOPLE SERIOUSLY.
Colombia’s former president says COVID-19 shows the importance of listening to indigenous peoples on how we treat the planet

 

Colombia’s former president and a Nobel Peace Prize winner JUAN MANUEL SANTOS implores world leaders to listen to INDIGENOUS PEOPLES, ESPECIALLY ON THE ENVIRONMENT.
THE CORONAVIRUS PANDEMIC is yet ANOTHER GLOBAL THREAT requiring us to REIMAGINE OUR RELATIONSHIP WITH NATURE.

AS MORE LEADERS RETREAT FROM SCIENCE AND GLOBAL COLLABORATION, THE WISDOM OF INDIGENOUS PEOPLES CAN SHOW US THE WAY.

The day I became president of Colombia in 2010, our “OLDER BROTHERS” – THE INDIGENOUS PEOPLES THAT INHABIT THE MOUNTAINS OF THE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – gave me some important advice:
“SEEK PEACE AND RECONCILIATION AMONG COLOMBIANS BUT ALSO WITH MOTHER NATURE BECAUSE SHE IS MAD, AND SHE IS MAD BECAUSE SHE HAS BEEN SEVERELY MISTREATED.”

TODAY, THAT ADVICE IS AN URGENT WARNING, ONE THAT EVERY PERSON AND GOVERNMENT ON EARTH MUST HEED.

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

 


19/20 juli 2020.

WERELDWIJD DE DAGEN VAN EENHEID SAMEN VIEREN !
Twee dagen dat we energetisch samen bij elkaar komen
in een meditatie voor onszelf, voor anderen en voor alles wat leeft.
Samen één Grote Familie. (Zie knop Education)

19/20 July 2020.
THE GLOBAL DAYS OF UNITY.
Two days to share our energies and come together
in meditation for ourself, for others and for all of life.
One Big Family! (See knob Education)

Hier zijn twee video’s voor de viering Wereldwijd
van de Dagen van Eenheid /
Here are two Global Days of Unity videos.

Het Samen Creëren van Golven van Eenheid /
Co-Creating Ripples of Unity
Hier is een mooie video van Satish Kumar:
Titel:”Een Nieuwe Drie-Eenheid voor Onze Tijd” /
Here’s a great video from Satish Kumar:
Title: “A New Trinity for our Time”

09-07-2020 Kryon: Genezing channeling 1 (van 4) /
Healing channeling 1 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%201.mp3
Kryon start 15:45
Genezing channeling 2 (van 4) /
Healing channeling 2 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%202.mp3
Kryon start 19:12
Genezing channeling 3 (van 4) /
Healing channeling 3 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%203.mp3
Kryon start 15:45
Genezing channeling 4 (van4) /
Healing channeling 4 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%204.mp3
Kryon start 15:40

24-06-2020 Kryon:
Wie Denk Je Dat Je bent? /
Who Do You Think You Are?
Start Kryon 12:08

14-06-2020 Kryon:
1. Barrières En Filters – ANGST /
1. Barriers And Filters – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters – CULTUUR /
2. Barriers And Filters – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

09-06-2020 Sadhguru:
Oplossing voor racisme in U.S.A. /
Solution to racism in America

06-06-2020 Kryon:
1. Het Leven Verbeelden: 
Kansen /
1. Life Imaging: 
Chance
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%201-CHANCE.mp3
Kryon start 14:38

2. Het Leven Verbeelden: Gezondheid /
2. Life Imaging: Health
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%202-HEALTH.mp3
Kryon start 14:38

3. Het Leven Verbeelden: Culturen /
3. Life Imaging: Culture
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%203-%20CULTURE.mp3
Kryon start 14:38

4. Het Leven Verbeelden: De Creëerder /
4. Life Imaging: Creator
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%204-CREATOR.mp3
Kryon start 14:45

Een Voorbeeld Van Wat Mogelijk Is:
Een Palestijn Amjad En Een Israëliër Amir. Twee Goede Vrienden. /
An Example Of What Is Possible:
A PalestineanAmjad And An Israeli Amir, Two Good Friends

14-05-2020 Kryon:
Hebben We Een Oorlog Gehad En Het Is Me Niet Opgevallen? /
Did We Have A War And I Didn’t Notice?
http://audio.kryon.com/en/Did%20we%20have%20a%20war-Sun-2-Seattle.mp3
Kryon Start 16:00

12-05-2020 Kryon:
Er is meer dan je denkt /
More Than You Think
http://audio.kryon.com/en/Berk-SUN-2(More%20than%20you%20think).mp3
Kryon Start 02:08

09-05-2020 Kryon:
Een Oefening Om Eigenwaarde Te Krijgen /
An Exercise For Selfworth
http://audio.kryon.com/en/Berk-SUN-1(Self%20Worth%20exercise).mp3
Kryon Start 04:44

02-05-2020 Kryon:
De Kracht Van Het Intelligente Lichaam /
The Power Of Innate
Kryon start 07:58

24-04-2020 Kryon:

In deze audio geeft Kryon sommige waarheden over
het Covid 19 virus voor ons om over na te denken /
In this audio Kryon tells some virus truths for us to consider
http://audio.kryon.com/en/Quad-WW-Tuesday.mp3
Kryon start: 43:09

3 Uur Prachtige Natuurlandschappen Op Planeet Aarde,
Plus Prachtige En Vredige Muziek. Genezing Van De Ziel Voor Ons Allemaal /

3 Hours Of Amazing Nature Scenery On Planet Earth,
Plus Beautiful, Peaceful Music. Soul Healing For Us All 


MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197