Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E BS I T E !
WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !


VANOCHTEND MAAKTE IK TWEE CADEAUS OPEN.

ZE WAREN MIJN OGEN.

THIS MORNING I OPENED TWO PRESENTS.
THEY WERE MY EYES

You can now see the latest  NEW CHARACTERISTIC (WITH HEART AND SOUL), number 8 if you click here!

NIEUW
FEBRUARI 2019
EIGENSCHAP 05: MET HART EN ZIEL (08 van 12).

Wat houdt dat in?

Deze maand bespreken we HART EN ZIEL.
We hebben het over jouw passie. Iets dat altijd bij je is als een droom die je wilt verwezenlijken, of als een dagelijkse bezigheid die je plezier in je leven geeft. Het is vooral iets dat duurzaam is, dat in deze tijd past, en jou een gevoel geeft dat je met iets goeds bezig bent. Over hoe je het allemaal gaat verwezenlijken is niet iets dat zorgen geeft. Je gaat stap voor stap ingegeven acties ondernemen en ervaart wat voor resultaten er geboekt worden.
Terwijl je heel goed weet waar de essentie van jouw passie ligt, zal de weg die je gaat bewandelen om dingen voor elkaar te krijgen vaak verrassend zijn. Je voelt een gedrevenheid om stappen te ondernemen en gelooft in de goede uitkomst. Je werkt niet met je hoofd, maar met je hart.
Je creativiteit is Uniek, Functioneel en Duurzaam. Je komt met iets nieuws, dat mensen bij elkaar brengt, en dat je van het ene inzicht naar het andere brengt. Je ideeën zijn niet gangbaar en brengen positieve veranderingen.
Je ziet een bevestiging van jouw activiteiten in het feit dat wat jij doet nieuw is en harmonie, balans en blijheid brengt.

Voor de andere eigenschappen klik hier

 

De NIEUWSTE KRYON: ÉÉN ZIJN – Het Einde Van Afgescheiden Zijn /
The NEWEST KRYON: Oneness – The  End Of Separation

Oude Zielen Weten Door Alle Levenservaringen,
Wat Ze Moeten Doen,
Om Dingen Voor Ze Te Laten Werken /
Experienced Old Souls
Know Exactly What To Do
To Make Things Work For Them

Kryon Helpt Je Eén Te Worden
Met Je Hogere Zelf En Alle Aspecten Van Je Ziel/
Kryon Helps You Become One
With Your Higher Self and All Aspects of Your Soul 

Dolores Cannon: Hoe ontdek je dat je één bent met het GEHEEL (GOD)/
Dolores Cannon: How to discover your oneness with God

 

 

KRYON:
Een uitbreiding van het begrip ‘Het slimme lichaam’ (Innate), dat je helpt bepaalde ongewenste dingen te veranderen in je bewustzijn, zodat je ze los kan laten!
De channeling begint na 2.38 minuten/
KRYON:
Enhanced Innate. Innate helps you to change inappropriate things in your conciousness, so that you can let them go.

KRYON:
In deze video vertelt Kryon dat het verleden
oude energie is en hoe we in deze nieuwe energie onze
levensduur kunnen verlengen.
 ‘Het verleden bepaalt niet meer hoe lang ik leef,

IK bepaal in de Nieuwe Energie hoe lang ik leef!
Ik hoef niet te sterven en terug te komen,
om me verder te kunnen ontwikkelen!
Ik blijf nu veel langer leven, ik genees mezelf en …
en ontwikkel me verder in dit leven… ‘

KRYON:
In this video Kryon tells us that the past is old energy and how, in

this new energy, we are in charge of our lifespan.
 ‘The Past no more determines how long I shall live.

In this new energy, I shall decide how long I will live!
I don’t need to die and come back to further my development!
I’ll heal myself and live much longer.
At the end of the video Kryon gives us an affirmation to set
this in motion.KRYON:

De herinneringen uit vorige levens liggen opgeslagen in de energieën van jouw Akash. Je wordt je bewust dat je de Akash opdracht kunt geven negatieve dingen te vergeten en positieve voor jou naar voren te halen. Deze positieve eigenschappen komen dan in je DNA terecht,
zodat jij er in je leven gebruik van kunt maken.

KRYON:
The memories from past lives are stored in your energies Akashic records. You become conscious that you can order your Akash that you forget the negative things that now bothering you and replace them with the positive things. These positive characteristics end up in your DNA,
enabling you to use it in your daily life.

WIJ VIEREN  ‘Het Jaar van het VARKEN 2019’, vanaf
5 februari tot 24 januari 2020/ Klik hier voor Chinese Astrologie 2019

WE CELEBRATE  ‘The Year of the PIG 2019’, starting from
5 February till 24 January 2020./ Click here for Chinese Astrology 2019

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.

OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

NEW: MORE KRYON AND OTHER LINKS
TO OLDER VIDEOS FROM THE HOME PAGE

KLIK HIER/ CLICK HERE

 

Manitoba First Nation Elder, Dave Courchene
legt de oorsprong en lessen van de ‘First Nation Zeven leringen’ uit
.
De lessen van de Geest van de Bizon (Respect), de Geest van de Arend (Liefde), de Geest van de Beer (Moed), de Geest van ‘Bigfoot’ (Eerlijkheid), de Geest van de Bever (Wijsheid), de Geest van de Wolf (Nederigheid) en de Geest van de Schildpad  (De waarheid) worden in deze mooie video allemaal herverteld.

Manitoba First Nation Elder Dave Courchene
explains the origins and lessons of the First Nation Seven Teachings.
The lessons of the Bear Spirit (Courage), the Beaver Spirit (Wisdom), the  Eagle Spirit (Love),  the Buffalo Spirit (Respect), the Sasquatch Spirit (Honesty), the Wolf Spirit (Humility) and the Turtle Spirit (Truth) are all retold in this 11 minute video in both English and Ojibway.


D
e website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die bij mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197