Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.

2 0 2 3 !
HET JAAR VAN DE VAN DE EIGENWAARDE VAN DE MENS

HET LEGE CANVAS
Een nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden
THE BLANK CANVAS
A new day new possibilities

28-03-2023

Laten we de dieren en planten in onze omgeving
een persoonlijke naam geven. Dan zijn ze geen nummers
meer, maar hebben ze een eigen persoonlijkheid.

Let’s give a personal name to the animals and plants in our
surroundings. They won’t then be a number, but will
have their own personality.

NIEUWE MAAN IN RAM, 21 Maart 2023.
BEZIG  ZIJN MET ONZE SPIRITUELE VOORJAARSSCHOONMAAK !
Sleutelwoorden: Van woorden en intenties naar snelle actie!

Ram is een vuurteken. Dit, gecombineerd met de Nieuwe Maan geeft ons de vitaliteit, die wij nodig hebben om met enthousiasme onze nieuwe plannen te bespoedigen. Nu is niet de tijd om achterover te gaan zitten! Omdat de vurige energie van Ram kortstondig is, is de tijd nu rijp voor positiviteit en succes.
Onze originele ideeën en projecten zullen een langdurige invloed hebben op de wereld. Het betekent niet dat wij  bewust zullen zijn van onze persoonlijke invloed. Wel, dat we in de loop der tijd merken dat mensen een positievere perceptie hebben over alles wat ze observeren.

Hoge energieën.
Omdat de energieën hoog zijn zorg goed voor jezelf. Als wij in staat zijn om kalm en helder te blijven kunnen we gefocust blijven op ons doel. Voor afleiding kunnen we kiezen om mee te doen aan fysieke activiteiten, of de voorjaarsschoonmaak(!), in de tuin werken. Iets doen dat ons hoofd stil houdt en kalmeert. De komende tijd zullen we flexibel moeten zijn met de wisselende energieën die op ons pad komen.
We komen in contact met oude energieën om vervolgens te kiezen voor de nieuwe.

23 Maart
De Planeet Pluto komt in het Dierenriemteken Waterman en bevrijdt ons van onze zelfgemaakte gevangenis. Maar hiervoor moeten we eerst met de laatste restanten van vroegere trauma’s afrekenen. Dit betekent dat we in de komende weken bereid zijn om ze te zien, accepteren en ons overgeven aan hogere energieën. Natuurlijk is dit niet makkelijk, maar als wij het vertrouwen hebben dat dit voor ons noodzakelijk is als we vooruit willen op ons spirituele pad, zullen we er doorheen komen en ons bevrijd voelen. Dit opent de deur om onze nieuwe doelen te verwezenlijken.

Omarm de veranderingen en het nieuwe begin dat Pluto brengt. Omarm het feit dat Pluto de oude energieën laat afbrokkelen, zodat de nieuwe kunnen beginnen.
Dit is een dynamische Nieuwe Maan.

 

NEW MOON IN ARIES, MARCH 21, 2023
BUSY WITH OUR SPRING CLEANING!
Key words: From words and intentions to quick energized action!

Aries is a fire sign. This, combined with the New Moon gives us the vitality we need to get up and go, accelerating our new intended plans. It’s not a time to lie back and take our time. Be decisive, as the fiery energy of Aries doesn’t last long. The time is ripe for positivity and success.
Our original projects are ones which will have a lasting influence in the World.
High energies
Because the energies are high, take care of yourself.
Keep your calm and don’t get irritated. Just keep focussed on your goal.
To let off steam, you can take part in physical activities i.e. physical exercises, spring cleaning, gardening, anything that calms you down. So, the coming weeks we’ll experience ups and downs. It will be a real turnaround from old energies to new.
March 23rd
The planet Pluto comes into the sign of Aquarius and frees us from our own prison, but first we have to deal with the last remnants of past traumas before it can happen. This means that in the next few weeks we’ll be willing to see, accept and surrender to them all. Not an easy task, but if we can stick to believing that it will all be worth it in the end, we’ll experience not only difficult days, but also ones of unexpected happiness.
We’ll experience a feeling of freedom from our heavy loads enabling our new goals to come alive.
Embrace the changes and new beginnings that Pluto brings. Embrace it when old energies are broken down so that new ones can take their place.
Our original plans are ones which will have a lasting influence on others. This is a dynamic New Moon.

7  MAART 2023,
DE VOLLE MAAN IN MAAGD

De dans tussen de energie van het mysterieuze teken Vissen en de energie van het positieve aardse en ondernemende teken Maagd. Wat een combinatie! De een geeft ons onze dromen en de andere de oplossing om ze te verwezenlijken!
Wij krijgen bij deze volle maan met de wederzijdse beïnvloeding van twee interessante tekens te maken. De energie van de Vis, die voelt dat wij allemaal verbonden zijn als een Universele familie, en de Maagd die aangeeft dat wij, naast verbonden te zijn met het Universum, ook reële grenzen tegenover andere mensen in ons leven nodig hebben.

Omdat de Vis denkt dat iedereen hetzelfde is, neemt zij/hij onbewust de emoties van anderen over, emoties die niet bij haar/hem passen. Dit veroorzaakt een heleboel geestelijke en fysieke problemen. Nu maakt de Maan in Virgo daar een eind aan. Zij eist dat wij in onze omgang met andere mensen duidelijke grenzen bepalen. Wat goed is voor ons, en wat niet. Voor het teken Vis, is dit niet makkelijk. Zij  voelt dat ze anderen verraad wanneer ze voor haarzelf opkomt. De

Maagd helpt ons herinneren, dat terwijl wij allemaal compassie voor anderen kunnen hebben, het allerbelangrijkste is dat wij moeten leren ook compassie voor onszelf te ervaren, als wij nuttig willen zijn in deze wereld. Zuivere eigenliefde gaat aan alles vooraf. We moeten dit niet verwarren met Ego!  Dat is een ander verhaal!

Wat zijn de belangrijke sleutelwoorden voor de Volle Maan in Maagd met de Zon in Vissen?
Ontdek en verwerk oude emoties die verborgen zijn geweest.
Graaf dieper in ons bewustzijn om wijsheid tegen te komen.
Een visie hebben en je laten leiden door hogere energieën om deze te verwezenlijken.
Geef praktische structuur en richtingen aan dromen.
Werk synchroon met de Aarde. Go with the flow.
Van perfect zijn naar goed genoeg zijn.
Ontwikkel zelfvertrouwen en eigenliefde.
Breng structuur in wazige ideeën. Creëer houvasten.
Een goede gezondheid is belangrijk. Biodynamisch voedsel eten.
Virgo heeft veel genezende eigenschappen voor Moeder Aarde.

Virgo leert ons om te vertrouwen, dat wanneer wij redelijke eisen stellen aan het Universum, het Universum onze wensen zal inwilligen, alleen niet op het moment en ook niet op een manier die wij verwachten! Misschien met een omleiding!
Heb geduld en blijf geloven dat het een keer zal gebeuren, en in de tussentijd blijf jij je ontwikkelen en voorbereiden op dat moment.

 

THE FULL MOON IN VIRGO, MARCH 7, 2023.

The dance between the mysterious and magical energy of the zodiac sign Pisces and the positive earthy energy of the enterprising Virgo. What a combination! One gives us our dreams, and the other gives us the solution to accomplish them.                                   
With this Moon we are influenced by two important signs:
The energy of Pisces, which gives us the feeling that we are all connected as a Universal family, and Virgo, who indicates that even although we are connected with the Universum, we still need to show other people that there are certain limitations in our relationship with each other.

Because Pisces thinks that we are all melded together, he/she  tends to take over other peoples emotions that are inapropriate. This causes a lot of mental and physical health problems.
Virgo makes an end to this! She demands that we create clear boundaries when associating with other people, realising what’s good for us and what isn’t. This isn’t easy for Pisces. She/he always feels as if she betrays others  if she stand up for herself/himself. Virgo reminds us , that while we always  have compassion for others, it’s more important to learn what real compassion is and experience it for ourselves first if we want to be beneficial for the World.
PURE Love comes first. Don’t confuse it with Ego! That’s another story!

What are the important key words for Full Moon in Virgo with Sun in Pisces?Discovering and transformating hidden  emotions.Digging deeper into our sub-consciousness to find wisdom.
Has a vision and is lead by higher energies to achieve it.
Gives practical structure and direction to our dreams.
Works synchronising with the Earth. Goes with the flow.
Goes from always being perfect, to always feeling that you are good enough, whatever you do.
Brings structure in fuzzy ideas. Gives us  something we can get a grip on.
Good health. Eat Biodynamic food.

Virgo has many healing qualities for our Earth.
When we give the Universe reasonable instructions, Virgo teaches us to trust that the Universe will consent to our wishes, –  only not in a way or moment that we expect! Maybe with a small diversion!

HET GEBED VOOR MOEDER AARDE / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

ONDER DE KNOP NIEUWS/NEWS EEN NIEUW ITEM:
KLIMAATVERANDERING / CLIMATE CHANGE

Oom Angaangaq deelt met ons de verwoestende gevolgen van klimaatverandering voor zijn thuisland, de mensen in Groenland en de hele wereld. Er wordt besproken hoe inheemse volkeren centraal moeten staan ​​in dit gesprek als we wereldwijd een betekenisvolle verandering willen doorvoeren

QUOTE:

“You cannot address climate change and sustainability without addressing the Soil – Soil is the core of all that is manifest.”
Sadhguru.

——————–

RED MIJ
RED ONZE BOMEN
RED ONZE AARDE

4Save Trees Save Mankind" Poster by ShenArtz | Redbubble

SAVE ME
SAVE OUR TREES
SAVE OUR LIVES

WE VIEREN DE DAG VAN DE AARDE !
(Iedere dag)
WE CELEBRATE EARTH DAY !
(Everyday)

KRYON Thema’s 2022:
Januari
Januari

Februari
Mei

 

Met ons Diepste Respect, onze Liefde en Compassie.
Eren we de Mooie Vrije Zielen van de Prachtige Wilde Paarden in de USA
With Our Deepest Respect, Love and Compassion.
Honouring the Beautiful Free Spirits of the Wild Horses in the USA.

 

Positief nieuws:

Dakloos zijn in Engeland is niet meer illegaal!
Na 200 jaar heeft de Engelse regering
besloten om dakloze mensen rechten te geven!!!

Positive news:

Homeless people in England are no longer
marked as illegal !
After 200 years the English government
has decided to give homeless people
human rights.

 

Kryon: STA IN JE KRACHT

11-01-2022

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE/
UNCONDITIONAL LOVE
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

IEDERE LEVENSVORM IS UNIEK.

OF HET EEN MENS, DIER OF PLANT IS.
WIJ HEBBEN ALLEMAAL EEN EIGEN GAVE, EEN EIGEN PERSOONLIJKHEID.
ÉÉN DING HEBBEN WE GEMEEN.

WE ZIJN ALLEMAAL EEN STUK VAN DE CREATOR,
DE CREATIEVE ONMETELIJKE ENERGIE VAN
HET UNIVERSUM, EEN ENERGIE DIE BESTAAT UIT LIEFDE.

DEZE LIEFDE BRENGT HET MENS-, DIER- EN PLANTLEVEN BIJ ELKAAR.
ALS ÉÉN FAMILIE.

MISSCHIEN LIJKT DIT OP EEN ILLUSIE, MAAR HET IS DE REALITEIT!
LIEFDELOOSHEID EN HAAT ZIJN DE ILLUSIES.

 

UNCONDITIONAL LOVE

EVERY LIFE FORM IS UNIQUE,

HUMANS, ANIMALS OR PLANTS.
WE ALL HAVE OUR OWN SPECIAL ABILITIES,
OUR OWN PERSONALITIES.
WE HAVE ONE THING IN COMMON.
WE ARE ALL A PART OF THE CREATOR, THE
CREATIVE, LIMITLESS ENERGY OF THE UNIVERSE,
AN ENERGY THAT CONSISTS OF L O V E
THIS LOVE BRINGS THE HUMAN, ANIMAL AND PLANT
LIFE TOGETHER AS ONE FAMILY.

THIS MIGHT ALL SEEM TO BE AN ILLUSION, BUT IT IS
THE REALITY.
HEARTLESSNESS AND HATE ARE THE ILLUSIONS.

—————————————-

DE NATUUR IS NOOIT ‘NETJES’.
Laten we met zijn allen de 30.000 hectare tuinen,
die wij in Nederland bezitten en de
vele duizenden over de hele wereld
minder ‘netjes’ houden,
zodat de insecten, vogels, dieren en planten
een veilig thuis kunnen hebben.
Laten we wat teruggeven van wat wij
van hen afgepakt hebben.

NATURE IS NEVER ‘TIDY’.
Let all of us who own the 30 thousand acres of gardens
in The Netherlands and the many, many thousands
over the whole world
keep our gardens less tidy and clean,
so that insects, birds, animals and wild plants
can have a safe place to live.
Let’s give back what we’ve taken from them.

 


QUOTE
Een Blij Gezicht
is
Altijd Mooi.

A Joyful Face
is
Always Beautiful.

Gedicht
De Creator Van Het Leven.
De creator van het leven die in mij woont,
vult mij met licht, liefde en vreugde,
die ik dan overal om me heen laat schijnen.

Poem
The Creator Of Life.
The creator of life who lives inside me,
fills me with light, love and joy,
that I then shine out to all around me.

 

————————–

 

GEDICHT
Op een dag

Kwam Liefde op mijn weg,
en zei,
Ik ben hier om te blijven.
Pak mijn hand
en
Volg mij.
De weg die we zullen bewandelen
zal je bevrijden.

 


POEM

Once upon a day,
Love met me on my way,
and she said,
“Take my hand and follow me”,
The road we’ll see shall set you free.

24-10-2021:
COVID
Wanneer deze tijd voorbij is
mogen we er achter zijn gekomen,
dat we meer op de mensen lijken
die we altijd hadden willen zijn,
omdat het onze innerlijke roeping was.
En mogen we
altijd zo blijven,
beter voor elkaar
vanwege het ergste.

COVID
When this time is over,

may we have found out
that we
resemble the people
that we’d
always wanted to be,
because it
was our calling.
And may we always
stay that way,
better for each other,

because of the worst.

15-10-2021:
Bewegende Lichtenergieën bdb 2021
08-10-2021 Kryon audio:
Hoe de Creatieve Bron met je communiceert/
Communications with Spirit
Start 02:47
http://audio.kryon.com/en/Boulder-SUN-main-16.mp3

07-10-2021:
Hier zijn nieuwe foto’s van Licht Energieën
een paar dagen geleden genomen voor ons huis /
Here are new photos of Light Energies
taken a few days ago in front of our house. bdb 2021

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

22-08-2021:
EEN MOMENT VAN STILTE
Ik lig in bed,
En kijk uit het raam
en zie hoe een andere wereld
voorbij gaat.
Voor nu heb ik mijn actieve
wereld geruild voor een die
in stilte observeert.
Een vredige wereld.
Alleen de geluiden uit mijn
tuin bereiken mijn bewustzijn.

A MOMENT OF SILENCE
Lying in bed,
looking out of the window,
watching a different World go by.
For the time being I’ve exchanged
my active World for one that
observes in silence.
A quiet World.
Only the sounds of my garden
enter my consciousness.

Voor meer / For more Quotes and Stories Klik hier / Click here

VN Secretaris-Generaal / UN Secretary-General Antonio Guterres:
De Mensheid voert een meedogenloze, zelfvernietigende oorlog tegen de natuur. Wij moeten Vrede sluiten met de Natuur.
Humanity is waging a relentless, self-destructive war on Nature.
We must make peace with Nature.
Lees meer: Klik op de afbeelding hieronder /
Read more: Click on the image below


22-05-2021 Kryon: Van Zwart Wit Naar De Kleur Van Het Hart
From Black And White To The Color Of The Heart
1. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – ANGST /
1. Barriers And Filters Of The Old System – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – CULTUUR / 
2. Barriers And Filters Of The Old System – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

ZACHTE VIBRATIES VOOR DE AARDE

Hebben we ooit stilgestaan over wat de reden is dat Inheemse volkeren
en andere wijzen zeggen dat wij zachtjes en met respect op de
Aarde moeten lopen?
Niet alleen is de structuur van de grond waar wij op lopen gemaakt
uit overleden planten en dieren, maar ook uit de overblijfselen van onze overleden voorouders.
Alles wat ooit geleefd heeft komt ergens in de aarde terecht.
Met onze voeten, handen en het gereedschap dat wij gebruiken maken wij contact met hun levensenergie.

INHEEMSE VOLKEREN/ INDIGENOUS PEOPLE
Links voor meer Informatie over onze vrienden van de inheemse volkeren/ 
Links for more information about our indigenous friends
https://youtu.be/MjV06PJh08o
https://youtu.be/LzANHhX1ozA
https://youtu.be/FElDxznboc0
https://youtu.be/dosdE7X7uiE

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnaars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?

NIEUW OP DEZE SITE:
KRYON ‘S GENEZENDE WOENSDAGEN
MET DE CIRKEL VAN 12 KLIK HIER
NEW ON THIS WEBSITE:
KRYON’S HEALING WEDNESDAYS CLICK HERE
WITH THE CIRCLE OF TWELVE

18-09-2020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:5905-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691