Website in construction

W E L K O M  OP O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde ‘Levend Bewustzijn’ onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied ‘Living Consciousness’ topics.

 

24-02 2024 !!!!!

QUOTE

The path to wisdom is one long walked.
It’s never ending.

Het pad naar wijsheid is een lange wandeling
Het houdt nooit op.

24 FEBRUARI 2024
VOLLE MAAN IN HET TEKEN MAAGD
De Samenwerking met Moeder Aarde en Jezelf

Op een positieve manier chaos veranderen in balans en helderheid.
Probeer harmonie te bewerkstelligen. Leven in chaos werkt niet meer goed, maar alles klinisch benaderen ook niet. Vaak moet je imperfecties accepteren en gewoon met het leven mee gaan en goed afwegen waar jij de baas speelt en waar niet. Met jouw magische talenten kan jij dit voor elkaar krijgen. Geloof in de mooie samenwerking tussen het leven en jouw eigen originele inbreng!

Ik denk dat voordat je perfectie van anderen eist, eerst jezelf op orde moet hebben. Eerst jezelf geestelijk genezen. We zijn hier allemaal op de school Aarde om te leren. Zoals de olifanten die miljoenen jaren op de Aarde wonen zeggen, “jullie zijn nog baby’s”! Het zou ons eren met onze 200.000 jaar, om bescheiden te blijven. Een vuurtoren schijnt 24 uur per dag licht naar zijn omgeving, maar blijft anoniem.

Blijf jezelf vergeven dat je niet helemaal perfect bent! Je bent meer dan genoeg, en de Aarde is heel blij met jouw positieve bijdrage, die je tot nu toe opgebracht hebt.
Je zult wonderen in jouw leven meemaken! Dingen waar je nooit aan gedacht hebt en waar anderen je enorm om zullen waarderen!

9 FEBRUARI 2024,
NIEUWE MAAN IN HET TEKEN WATERMAN,
EMOTIONELE VRIJHEID

Wat een Revolutionaire Nieuwe Maan in Waterman!
Het brengt onomkeerbare veranderingen niet alleen bij ons, maar ook in de wereld.
Nieuwe persoonlijke veranderingen ervaren wij in het begin als lastig. We zijn ons kompas kwijt. Onze realiteit is in de war. We waren gewend om gebruik te kunnen maken van onze intuïtie en ingevingen in een oude situatie. Plotseling zijn ze weg. Er is niets meer tot onze beschikking. Wij lijken gevangen te zitten in het niets! Gelukkig duurt dit niet zo lang. We zijn als een radio, waarop ons radiostation op een andere frequentie is gaan uitzenden. Na even zoeken vinden we ons nieuwe station. Ineens kunnen we het oude loslaten en openstaan voor de vernieuwing dat Waterman ons, en de Wereld brengt.
Wat zijn positieve moedgevende eigenschappen van Waterman?
Originaliteit.
Negatieve energieën loslaten en er nieuwe positieve energieën voor in de plaats krijgen.
Een energie die genezend is.
Een energie die vertrouwen in eigen kunnen geeft.
Een energie die talenten activeert om je dromen in de realiteit te brengen.
Een energie die je met een groot hart naar de wereld laat kijken.
Een energie die je laat open staan voor hogere energieën.
Steeds meer mensen komen voor zichzelf op en vormen een collectieve positieve benadering van vrede, harmonie, gelijkwaardigheid en blijdschap.

We zijn net als een optimistisch kuikentje omgeven door een eischaal, dat zich weet te bevrijden door een cirkel aan het einde van het ei weg te pikken, zodat zij/hij met zijn voeten zichzelf uit de schaal  kan bevrijden en op de aarde zetten, om een nieuw, eigen en avontuurlijk leven in vrijheid te beginnen.

 

QUOTE
IN MIJN WERELD
IK ZIE DINGEN OP MIJN MANIER

IN MY WORLD 
I SEE THINGS MY WAY

HET LEVEN
PROBEER HET LEVEN NIET TE BEGRIJPEN.
HET ZAL JE NIET LUKKEN.
HET LEVEN ZAL JE ALTIJD VERRASSEN OP
MOMENTEN DAT JE HET NIET VERWACHT.
HET ENIGE WAT JE KUNT DOEN, IS ER VOOR OPEN STAAN.


A LAUGH A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY !!!!!

EEN NIEUW INZICHT OVER MIJZELF

IK BEN ZO EIGENWIJS!
IK HOOP DAT HET KWARTJE NU IS GEVALLEN!
….. EN DAT IK IN IEDER GEVAL DE OUDE GEWOONTE

DAT IK “NIET VAN MIJZELF HOU”
KAN VERVANGEN DOOR
“IK HOU VAN MIJZELF!”
IK WORD DAN NIET BEÏNVLOED DOOR WAT ANDEREN
OVER MIJ DENKEN. ZE HEBBEN HUN HANDEN VOL
MET DE WEG DIE ZIJ ZELF GEKOZEN HEBBEN OM TE WANDELEN.
DE GROOTSTE LES VOOR ONS HIER OP AARDE,
IS TE LEREN OM ONSZELF LIEF TE HEBBEN.

HET IS HET ANTWOORD OP ALLES.

TIP
Kopen jullie Kokosolie?
Koop Aap Vriendelijke Olie.
TIP
Do you buy Coconut  Oil?
Buy Monkey Friendly Oil.

 

25 Januari 2024
VOLLE MAAN IN HET KRACHTIGE TEKEN LEEUW,

Vol Creatieve Mogelijkheden

Deze Volle Maan brengt sterke creatieve energieën met zich mee. Dit betekent, dat je actief zal zijn, maar hou je hoofd koel. Durf jouw intuitie te volgen, die momenteel heel zuiver is, maar zorg ervoor dat er structuur in zit. Het zal heel goed uitpakken.
Ruil minderwaardigheid in voor eigenwaarde.
Iedereen heeft in een van de 12 huizen van de geboortehoroscoop het teken LEEUW staan. Ieder huis geeft bepaalde soorten andere ervaringen van jou aan.
Bijvoorbeeld:
Als jij het teken Leeuw als opvallend teken van jouw 3e huis van communiceren hebt, vertelt dat iets over hoe jij kunt overkomen bij anderen. Kom jij over als iemand die zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft, of als iemand die twijfelt en minderwaardig is!

Volle Maan in Leeuw geeft ons ZELFVERTROUWEN!
Plotseling kunnen wij ons uiten met een open hart. Woorden die wij nooit durfden te zeggen, flappen we er gewoon uit! Geen geheimen meer! Ons Innerlijke Kind is ineens volwassen en laat op een vriendelijke manier warmte, vreugde en spontaniteit zien en horen!  Door deze nieuwe vorm van communicatie krijg je samenwerking vanuit een onbekende hoek.

EEN VOORBEELD ZIJN
Maak gebruik van je hart om jezelf op een leuke en plezierige manier op de voorgrond te zetten in je handelen met COMPASSIE. Nu is het moment dat je met je magnetische uitstraling anderen HOOP kunt geven!

 

25th January, 2024
FULL MOON IN THE POWERFUL SIGN OF LEO.
FULL OF CREATIVE POSSIBILITIES

This Full Moon brings strong and creative energies with it. This means, that you’ll be active, but don’t forget to keep calm! At the moment your intuition is very pure. Dare to follow it, but make sure that it’s a creativity that’s organized. It’ll then turn out well.
Exchange Inferiority for Self-esteem.
Everyone has the zodiac sign Leo in one of the 12 houses of the their birth horoscope. Every house gives information about certain kinds of experiences you have.
For example:
The sign Leo in your third house of communication tells something about how others see you. Do they see you as someone who is full of self confidence and self esteem, or as someone who is unsure and has a lack of self esteem?
GOOD NEWS!
The Full Moon in LEO gives us SELF CONFIDENCE!

All of a sudden, you can share our thoughts openly with others. What you never dared to say, just pops out of your mouth. No secrets anymore. Your Inner Child has grown up and now communicates with friendliness, joy and warmth. You’ll notice this positive change when you receive more co-operation from an unexpected source.
BE AN EXAMPLE TO OTHERS
Make use of your Heart to act with COMPASSION and put yourself on the fourground in a nice and pleasant way. Now is the moment to give others HOPE with your positive magnetic energy!

11 januari 2024
NIEUWE MAAN IN STEENBOK
Een Moment Van Wakker-worden. 

Zijn er dingen waar je een tijd mee bezig bent geweest, maar niet hebt afgemaakt? Waarschijnlijk is dat niet gebeurd omdat jouw bezigheden geen funderingen hadden. Een beetje los zand.

Een stevige bodem waarop je verder kan bouwen.
Nu krijg je de vastberadenheid om het wel op een degelijke manier af te maken. Eindelijk. Het zonneteken Steenbok staat als een rots en accepteert geen half werk. Stap voor stap creëer je wat jij wilt verwezenlijken. Stap voor stap is beter dan in een keer alles voor elkaar krijgen. Als je stap voor stap tewerk gaat, ben je vrij om veranderingen aan te brengen als je onderweg nieuwe inzichten krijgt.

Natuurlijk helpt het dat Steenbok een teken is,
dat een zinvolle vooruitgang in het leven wil maken. Hij wil verbetering.

Om dit te bereiken heb je hierbij wel geloof en vertrouwen in je eigen kunnen nodig. Laat dit aan anderen zien en je zult goede reacties krijgen.

NEW MOON IN CAPRICORN,
11th January 2024
A WAKE UP CALL

Are there things that you’ve been busy with, but haven’t finished off?
If so, this happened because your activities didn’t have a firm foundation. It was loose sand.
THE FIRM FOUNDATION TO BUILD ON.
Through this New Moon you receive the determination to finish the job! At last! The zodiac sign of Capricorn stands as a rock and doesn’t accept half work. Step by step you create what
you wish to accomplish. Doing things step by step is better than wanting to do everything in one go. When you do this, you’re always free to change things when you receive new insights.

Of course it helps that Capricorn is a sign that strives for a meaningful progression in its life. It wants to improve himself.
To achieve this, you must have faith and trust in your own abilities. Show this to others and you’ll receive positive reactions.

 

ZADEN

GOOI ZADEN NOOIT WEG!
ZE ZIJN LEVENSREDDEND IN TIJDEN VAN NOOD  !!!

SEEDS
NEVER THROW SEEDS AWAY!
THEY SAVE LIVES IN TIMES OF NEED !!!


LIEFDE EN LICHT
Dit jaar nemen we de Vuurtoren als voorbeeld voor Liefde en Licht.
In de anonimiteit en stilte staat ze op eenzame hoogte,
haar liefdevolle licht uit te stralen. Lichtstralen die iedereen op zee een richting, houvast en vertrouwen, een ondersteuning geven.

Ze heeft geen Ego. Ze is er gewoon.
Dienstbaar voor de mens, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit.
Voor ons is haar Kerstboodschap een van
Onvoorwaardelijke Liefde en Licht, een voorbeeld voor ons.
Onze Hoop voor de Toekomst.


LOVE AND LIGHT
This year we take the Lighthouse as an example for Love and Light.
She stands anonymous and silent on a lonely height,
radiating her loving light. Beams of light that give everyone at sea a direction, support and something to trust in.
She has no ego. She just is.
Being of service for humans, day in, day out, year in and year out.
To us, her Christmas message is one of Unconditional Love and Light.
An example for us.
Our hope for the future.

W E  C E L E B R A T E  T H E  S O U R C E  O F  L O VE 

W E  V I E R E N  D E  B R O N  V A N  L I E F D E


HET PAD NAAR WIJSHEID
IS HEEL LANG,
HET HOUDT NOOIT OP,

THE PATH TO WISDOM
IS VERY LONG.
IT’S NEVER ENDING.

IN THESE TIMES OF CHANGE, SILENCE IS HEALING
THE POWER OF SILENCE

S I L E N C E
S I L E N C
S I L E N
S I L E
S I L
S I
S
?

 

J. Krishnamurti - Official Channel - YouTube

JIDDU KRISHNAMURTI QUOTES:

BEGIN ALSOF JE HELEMAAL NIETS WEET
VERGEET ALLES WAT JE OVER JEZELF WEET,
VERGEET ALLES WAT JE OOIT OVER JEZELF
GEDACHT HEBT; 
BEGIN ALSOF JE NIETS WEET.

START AS IF YOU KNOW NOTHING
FORGET ALL YOU KNOW ABOUT YOURSELF;
FORGET ALL YOU HAVE EVER THOUGHT ABOUT YOURSELF;
START AS IF YOU KNOW NOTHING.

KLIMAAT VERANDERING: TIP
Onze tuin zit propvol met struiken, bomen en bloeiende planten.
Ze hebben tot nu toe de zware stormen van de laatste tijd
prima doorstaan. Ze hebben elkaar gesteund en staan allemaal overeind.

CLIMATE CHANGE: TIP
Our garden is full to the brim with bushes, trees and
flowering plants. The’ve bravely endured the storms of
the last months, and look great. They
supported each other and are all standing tall.

DIERENVERHAALTJES
WIJ ZIJN ALLEMAAL EEN FAMILIE!
EEN VERHAALTJE VANUIT DE KEUKEN.

DE FRUITVLIEGJE AAN HET WOORD
“Wat wij leuk vinden hier, is dat we welkom zijn!
We zijn geaccepteerd voor wie we zijn.
Onze lieve vriendin houd het hier netjes, maar laat wel wat
fruit voor ons over!
Maar ze heeft ons wel gevraagd om niet mee te doen aan
overpopulatie! We gaan ons uiterste best doen om dit
in te perken”!

 ANIMAL STORIES
WE’RE ALL ONE FAMILY!
A TALE FROM THE KITCHEN

THE FRUIT FLY TALKING
“What we like about it here, is that we feel
welkom! We’re accepted for who we are.
Our dear friend keeps a clean kitchen, but always
has a small bit of fruit for us.
One thing she has asked of us is, that we
don’t participate in overpopulation! We’re doing our
utmost to limit our numbers”!

QUOTE: 
Alles wat ik tot nu toe in mijn leven
meegemaakt heb, heeft mij
gevormd tot de sterke persoon
die ik nu ben.

Everything that I have experienced
in my life up until now has formed me
into the strong person I am
today.

Are Orca attacks coordinated? Sailor claims the killer whales planned it - India TodayThe American Animal communicator Penelope Smith
shares her communication with an Orca who asks for our help.

“I communicated with an orca who is a leader in the area.
Here is what she conveyed”:

Our aim has always been to live in harmony in the oceans, guarding life in accord with our part of the balance. We have co-existed peacefully with humans even when their actions have harmed us, the health of the ocean, and other forms of life. It is time for humans to pay attention and change their actions.

During my life, I and other orcas have experienced both friendly and offensive interactions initiated by humans. Our policy has been to go about our business and let humans go about theirs. However, I have reached my limit of tolerance of abuse by humans.

Some humans think it is a game to chase, harass, and run down our kind with their sailing craft. Years ago, humans singled me out for my size and leadership in the pod. I got injured when I tried to block the negative actions from hurting other orcas. I have suffered from the effects of these injuries.

We are also aware of toxic substances dumped into the ocean that cause us to be ill and poison or kill the fish and other creatures we need for sustenance. Human actions threaten our environment, our life, and the life of many beings.

I am hurting, and my lifespan has been shortened. I want to help humans understand that now is the time to change to reverse detrimental effects on water and land for the sake of all beings. We must speak up. We must be heard. I have passed on my message to my relations that we need to get human attention before they cause more harm.

Who is listening? Until we get positive responses from humans who cause the harm, we will attempt to get across to them in ways we hope they can understand.

Kelly and Sebastian, I recommend that you communicate to the orcas about your intentions and what you will do to mitigate the harm caused to them and the ocean. It’s what they are asking for.


QUOTE
MY SON IS MY SUN
MIJN ZOON IS MIJN ZON

DIEREN/ANIMALS
Laten we de dieren en planten in onze omgeving
een persoonlijke naam geven. Dan zijn ze geen nummers
meer, maar hebben ze een eigen persoonlijkheid.

Let’s give a personal name to the animals and plants in our
surroundings. They won’t then be a number, but will
have their own personality.

Chris Martin the singer of Goldplay said:
“What that song represents on Ghost Stories is the release after you’ve climbed the mountain – after you’ve done anything challenging. That’s why that song is so unashamedly happy and danceable: because that’s what it needed to be. I love singing it. I know we didn’t break the mold, but it’s just so fun to play.

It needs to be about unconditional love.
There will be a point where you’ll be like me.”

 

HET GEBED VOOR MOEDER AARDE / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

ONDER DE KNOP NIEUWS/NEWS EEN NIEUW ITEM:
KLIMAATVERANDERING / CLIMATE CHANGE

Oom Angaangaq deelt met ons de verwoestende gevolgen van klimaatverandering voor zijn thuisland, de mensen in Groenland en de hele wereld. Er wordt besproken hoe inheemse volkeren centraal moeten staan ​​in dit gesprek als we wereldwijd een betekenisvolle verandering willen doorvoeren

QUOTE:

“You cannot address climate change and sustainability without addressing the Soil – Soil is the core of all that is manifest.”
Sadhguru.

——————–

RED MIJ
RED ONZE BOMEN
RED ONZE AARDE

4Save Trees Save Mankind" Poster by ShenArtz | Redbubble

SAVE ME
SAVE OUR TREES
SAVE OUR LIVES

WE VIEREN DE DAG VAN DE AARDE !
(Iedere dag)
WE CELEBRATE EARTH DAY !
(Everyday)

 

Met ons Diepste Respect, onze Liefde en Compassie.
Eren we de Mooie Vrije Zielen van de Prachtige Wilde Paarden in de USA
With Our Deepest Respect, Love and Compassion.
Honouring the Beautiful Free Spirits of the Wild Horses in the USA.

 

Positief nieuws:

Dakloos zijn in Engeland is niet meer illegaal!
Na 200 jaar heeft de Engelse regering
besloten om dakloze mensen rechten te geven!!!

Positive news:

Homeless people in England are no longer
marked as illegal !
After 200 years the English government
has decided to give homeless people
human rights.

 

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnaars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONZE HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691