Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E BS I T E !
WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !

KRYON:
In deze video vertelt Kryon dat het verleden
oude energie is en hoe we in deze nieuwe energie onze
levensduur kunnen verlengen.
 ‘Het verleden bepaalt niet meer hoe lang ik leef,

IK bepaal in de Nieuwe Energie hoe lang ik leef!
Ik hoef niet te sterven en terug te komen,
om me verder te kunnen ontwikkelen!
Ik blijf nu veel langer leven, ik genees mezelf en …
en ontwikkel me verder in dit leven… ‘

KRYON:
In this video Kryon tells us that the past is old energy and how, in

this new energy, we are in charge of our lifespan.
 ‘The Past no more determines how long I shall live.

In this new energy, I shall decide how long I will live!
I don’t need to die and come back to further my development!
I’ll heal myself and live much longer.
At the end of the video Kryon gives us an affirmation to set
this in motion.NIEUW
JANUARI 2019
EIGENSCHAP 06: VERANTWOORD GEDRAG (07 van 12).
Wat houdt dat in?

Twee woorden waar je veel voorbeelden aan kunt ophangen!
Hier noemen we er 3.

Het eerste wat in mij opkomt is dat ik verantwoordelijk ben voor de keuzes die ik maak in mijn leven.
Ik kan niemand anders daar de verantwoordelijkheid voor geven. We hebben soms de neiging om anderen de schuld te geven wanneer iets in ons leven niet goed gaat, maar uiteindelijk hebben wij zelf de keuze gemaakt om met die persoon om te gaan. We kunnen hier veel van leren. Soms hebben mensen goede bedoelingen de niet bij je passen. Als je er niet goed bij voelt kan je kiezen om dat zonder ruzie uit te leggen, met elkaar in gesprek gaan, en alsnog goede vrienden blijven. Soms kunnen mensen jou doelbewust tegenwerken. Dan kun je kiezen om afstand van hen te nemen. Het komt allemaal vanuit hoe jij wilt handelen. Communiceren over iets of in sommige gevallen het de tijd geven zodat het zich vanzelf oplost. Ons bewustzijn op dat moment laat ons de keuze maken.

Een andere vorm van VERANTWOORDELIJK GEDRAG is,

“Wat is jouw verantwoordelijkheid tegenover de wereld waar je in leeft?”
Als jij talenten hebt en je ze nooit gebruikt doe jij jezelf en de wereld tekort. Iedereen heeft iets speciaals en het is ieders verantwoordelijkheid om het aan anderen te laten zien. Vaak is er een gebrek aan zelfvertrouwen, je denkt dan “Wat ik leuk vind om te doen vinden anderen niets aan”, of “Het wordt toch niets”, of “Eigenlijk heb ik nergens een talent voor”. Hoe je opgevoed bent is wel belangrijk. Als je nooit gestimuleerd bent geweest om creatief te zijn zonder dat er een eind resultaat verplicht was, zal je niet het vertrouwen hebben om later dingen uit te proberen. En toch is het verstandig om het te doen! Je bent niet voor niets op aarde gekomen.

Als laatste noem ik ook onze verantwoordelijkheid voor de woorden die wij gebruiken.

Beseffen we wat voor invloed onze woorden hebben op anderen?
En ook op onszelf? Een vriendelijk woord, een boos woord, een liefdevol woord of één dat klagend is. Ieder woord heeft zijn eigen trilling, en het beïnvloedt niet alleen de persoon met wie je praat, maar ook jouzelf op een positieve of negatieve manier. In deze tijd van snel, snel, snel, valt het niet mee om in alle rust de juiste woorden te kiezen wanneer je met anderen communiceert. Er zitten vaak emoties aan vast. Misschien is het nu tijd om de ‘tijd’ te nemen voor onze communicatie talenten!

You can now see the latest  NEW CHARACTERISTIC (ACTING RESPONSIBLY), number 7 if you click here!

KRYON:
De herinneringen uit vorige levens liggen opgeslagen in de energieën van jouw Akash. Je wordt je bewust dat je de Akash opdracht kunt geven negatieve dingen te vergeten en positieve voor jou naar voren te halen. Deze positieve eigenschappen komen dan in je DNA terecht,
zodat jij er in je leven gebruik van kunt maken.

KRYON:
The memories from past lives are stored in your energies Akashic records. You become conscious that you can order your Akash that you forget the negative things that now bothering you and replace them with the positive things. These positive characteristics end up in your DNA,
enabling you to use it in your daily life.

WIJ VIEREN  ‘Het Jaar van het VARKEN 2019’, vanaf
5 februari tot 24 januari 2020/ Klik hier voor Chinese Astrologie 2019

WE CELEBRATE  ‘The Year of the PIG 2019’, starting from
5 February till 24 January 2020./ Click here for Chinese Astrology 2019

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.

OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

NEW: MORE KRYON AND OTHER LINKS
TO OLDER VIDEOS FROM THE HOME PAGE

KLIK HIER/ CLICK HERE

 

Manitoba First Nation Elder, Dave Courchene
legt de oorsprong en lessen van de ‘First Nation Zeven leringen’ uit
.
De lessen van de Geest van de Bizon (Respect), de Geest van de Arend (Liefde), de Geest van de Beer (Moed), de Geest van ‘Bigfoot’ (Eerlijkheid), de Geest van de Bever (Wijsheid), de Geest van de Wolf (Nederigheid) en de Geest van de Schildpad  (De waarheid) worden in deze mooie video allemaal herverteld.

Manitoba First Nation Elder Dave Courchene
explains the origins and lessons of the First Nation Seven Teachings.
The lessons of the Bear Spirit (Courage), the Beaver Spirit (Wisdom), the  Eagle Spirit (Love),  the Buffalo Spirit (Respect), the Sasquatch Spirit (Honesty), the Wolf Spirit (Humility) and the Turtle Spirit (Truth) are all retold in this 11 minute video in both English and Ojibway.


D
e website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die bij mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197