Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topic

Q U O T E

GEDULD
Geduld is de kalme acceptatie
dat dingen kunnen gebeuren
in een andere volgorde dan je
verwacht had.

PATIENCE
Patience is the calm acceptance
that things can happen in a
different order than the one you
had in mind.

 

SCORPIONS
De Wind Van Verandering / Wind Of Change 


14-12-2019 Kryon: Nieuwe / New Audio
Scroll verder / further

 

11-12 december 2019
Volle ‘KOUDE’ Maan in TWEELING
De eerste volle maan voor het begin van de winter op het noordelijke halfrond.

DE VOLLE MAAN VAN WELWILLENDHEID EN ZELFBEWUSTZIJN
NEPTUNUS heeft een belangrijke positie in deze VOLLE MAAN!
In de komende weken stelt zij ons in staat om uit ons veilige wereldje te stappen.

Hier zijn sleutelwoorden en quote’s voor deze Volle Maan in TWEELINGEN.

Onze invloed op onszelf
Door met wie wij omgaan en wat wij doen beïnvloeden wij ons leven.
Vrije keuze
Om vrij te kunnen kiezen is het noodzakelijk dat wij steeds bewuster worden.
Natuur
De natuur maakt ons steeds bewuster van het feit dat wij als mens uit balans zijn.
Nieuwe inzichten
Weerstand houdt nieuwe inzichten tegen
Verbeter je situatie
Optimisme is de belangrijkste menselijke eigenschap. Het laat ons ideeën ontwikkelen, waardoor onze situatie verbetert.
Help de kwetsbaren
Een goede daad, hoe klein het ook is, is nooit verspild.
Jezelf reorganiseren
Je hart zit op de juiste plek.

Een hoger bewustzijn
De wereld krijgt een hart.
Grote stappen maken
De grote verandering die in 2020 komt vraagt, dat je een grote stap uit je comfortzone maakt.
Geloof / Wijsheid
Geloof in wat je met je blote oog niet kunt zien en sta open voor nieuwe wijsheid.
Neem de sprong en zie een wereld van nieuwe mogelijkheden.
We vinden een hogere frequentie
Verander hoe je naar dingen kijkt, en de dingen waar je naar kijkt zullen veranderen.
2020 Het begin van de grote positieve verandering
Ik ben fysiek, mentaal en emotioneel klaar om een nieuwe levensfase in te gaan. Ik ben klaar om fysiek en geestelijk te groeien.
Hogere liefde
Onthoud één ding. Jij hebt de kracht, het geduld en de passie om jezelf te overstijgen en deel uit te maken van de verandering in de wereld.
Regeneratie
Wij helen samen.
Balans
Balans in jezelf betekent balans in de wereld.
Ik leer in situaties te leven tussen inspanning leveren en me gewoon over te geven aan de situatie!

11th-12th december 2019.
Full ‘COLD’ Moon in GEMINI
The first full moon before the beginning of winter on the northern hemisphere.

THE FULL MOON OF GOODWILL AND HIGHER CONSCIOUSNESS
NEPTUNE has an important position in this full moon!
In the next weeks she enables us to step out of our comfort zone.

Here are the key words and quotes for this FULL MOON IN GEMINI.

Our influence on ourselves
Who we mix with and what we do influences our life.
Free Choice
To be able to choose freely, it’s necessary that we become more conscious of ourselves.
Nature
The Natural World makes it very clear that we as human beings are out of balance.
New insights
Resistance obstructs new insights.
Improve your situation
Optimism is the most important human quality. It lets us develop ideas which allows us to make progress.
Help the vulnerable
A good deed, how small it is, is never wasted.
Reorganise yourself
Your heart’s in the right place.

A higher consciousness
The world gets a heart.
Take big steps
The great change that’s coming in 2020 asks you to take a big step out of your comfort zone.
Believe and Wisdom
Believe in what you can’t see with a naked eye and be open to new wisdom

Take the leap and see a world full of new possibilities.
Finding a higher frequenty
Change the way you look at things, and the things you look at shall change.
2020 The beginning of a great positive change
I am physically, mentally and emotionally ready to enter a new phase in my life. I am ready to grow physically and spiritually.
Higher love
Remember one thing. You have the strength, patience and passion to surpass yourself and be part of the positive change in this world.
Regeneration
We heal together.
Balance

Balance in yourself means balance in the world.
I learn to live between ‘pushing on’ and just surrendering to the situation!

 


EEN VRAAG / A QUESTION

Zijn wij allemaal in onze uniekheid een beetje –
wat de maatschappij noemt- autistisch?

Are we all in our uniqueness a bit –
what society calls- autistic?


14-12-2019 Kryon: Nieuwe / New Audio
Een Voorstelling Maken Van Dimensies / Imagining Dimensions
http://audio.kryon.com/en/SAT%20CHAN%201-DALLAS.mp3
Kryon Start 11:32 min

08-12-2019 Kryon: Nieuwe / New Audio’s(s) 4x
‘De Winden van Verandering’ / ‘The Wind s Of Change’
Deel 1 / Part 1:
http://audio.kryon.com/en/ARGENTINA%201-ENG.mp3
Deel 2 / Part 2 :
http://audio.kryon.com/en/ARGENTINA-%202-ENG.mp3
Deel 3 / Part 3:
http://audio.kryon.com/en/ARGENTINA-3-ENG.mp3
Deel 4 / Part 4:
http://audio.kryon.com/en/ARGENTINA%204-ENG.mp3

30-11-2019 Kryon Nieuwe / New Audio:
Instructies Geven Aan De Akash / Instructing The Akash
http://audio.kryon.com/en/Phoenix-18-Dual-SUN.mp3
Kryon – Start 8:30 min

24-11-2019 Kryon Nieuwe / New Audio:
De Realisatie Van LIEFDE / The RealiZation Of LOVE
http://audio.kryon.com/en/The%20Realization%20of%20Love.mp3

18-11-2019 Kryon Nieuwe / New Audio:
De Akash Van De Oude Ziel / The Akash Of The Old Soul
http://audio.kryon.com/en/THE%20AKASH%20OF%20THE%20OLD%20SOUL.mp3

08-11-2019 Kryon Nieuwe / New  Audio:
De Veerkrachtige Mens / The Resilient Human Being

05-11-2019 Kryon Video:
Gericht op de Toekomst / Targeting the Future

2-11-2019 Kryon:
4 Nieuwe Audio’s / 4 New Audio’s 
De Frustraties Van Lichtwerkers In De Nieuwe Energie
/
Lightworkers Frustrations In The New Energy:

1. Mensen / People
http://audio.kryon.com/en/Austin-1-LW-Frust-People.mp3
Kryon – 15:23 Start

2. Energie / Energy
http://audio.kryon.com/en/Austin-2-LW-Frust-Energy.mp3
Kryon – 14:48 Start

3. Zelfbescherming / Fortressing
http://audio.kryon.com/en/Austin-3-LW-Frust-Fortress.mp3
Kryon – 09:30 Start

4. Uitnodiging / Invitation
http://audio.kryon.com/en/Austin-4-LW-Frust-Invitation.mp3
Kryon – 10:26 Start

Kryon: De Donkere Dagen van het Licht / The Dark Days of Light
Uit de as herrijzen! / Rising from the Ashes
http://audio.kryon.com/en/The%20Dark%20Days%20of%20Light.mp3
Kryon – 2:00 Start

Kryon: Chicagoland – Itasca – Illinois
October 12-13, 2019
5 Audio’s  / Audios:
1. De Verbinding / The Connection
http://audio.kryon.com/en/Connection-chicago-1.mp3
Kryon – 12:20 Start
2. Vreemde En Eigenaardige Dingen? / Eye Rolling Things?http://audio.kryon.com/en/Eye-Rolling-Chicago-2.mp3
Kryon – 13:43 Start
3. Het Uitgebreidere Intelligente Lichaam / The Expanded Innate
http://audio.kryon.com/en/Expanded-Innate-Chicago-3.mp3
Kryon – 10:51 Start
4. Er Is Meer Dan Je Weet / More Than You Know
http://audio.kryon.com/en/Morethanyouknow-Chicago-4.mp3
Kryon – 17:36 Start
5. Vraag En Antwoord Met Lee Carroll / Question & Answer with Lee Carroll
http://audio.kryon.com/en/Chicago-19-Q%26A.mp3

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197