Vrij Bewustzijn

KRYON:Verbonden raken deel 1 & 2/KRYON: Getting connected part 1 & 2

Manitoba First Nation Elder, Dave Courchene legt de oorsprong en lessen van de ‘First Nation Zeven leringen’ uit. De lessen van de geest van de Bizon (Respect), de Geest van de Arend (Liefde), de Geest van de Beer (Moed), de Geest van ‘Bigfoot'(Eerlijkheid), de Geest van de Bever (Wijsheid), de Geest van de Wolf (Nederigheid) en de Geest van de Schildpad  (De waarheid) worden in deze mooie video allemaal herverteld./
Manitoba First Nation Elder Dave Courchene explains the origins and lessons of the First Nation Seven Teachings. The lessons of the Bear Spirit (Courage), the Beaver Spirit (Wisdom), the  Eagle Spirit (Love),  the Buffalo Spirit (Respect), the Sasquatch Spirit (Honesty), the Wolf Spirit (Humility) and the Turtle Spirit (Truth) are all retold in this 11 minute video in both English and Ojibway.


Omdat er iedere dag zoveel negatief nieuws over ons heen komt,
gaan we de hele week ‘Good News’ quotes brengen. Gewoon om ons op te vrolijken!
Ze zijn te vinden onder de knop Daily Quotes.

Because our daily news is so negative, we’ve decided to 
bring a daily ‘Good News’ Quote this week, just to cheer us up!

Hawaii brengt ons in contact met de energieën van Lemuria
Hier is een lied van Keali’i Reichel, Muziek die je tot diep in je Ziel raakt/
Hawaii brings us in contact with Lemurian energie
Here is a song of Keali’i Reichel. Music that touches your Soul

In deze volgende 3 video’s bespreekt Kryon
hoe wij ONSZELF op een nieuwe manier in deze tijd kunnen instellen/

In deze video adviseert Kryon Lichtwerkers,
dat de sleutel naar een Hoger Bewustzijn Eigenwaarde is/
Kryon Advises Lightworkers That Self Worth is the Key to Ascension

De Praktische Oude Ziel/The Practical Old Soul
Een oude Ziel is iemand, die heel vaak op Aarde geleefd heeft/
An Old Soul is someone who has lived many times on Earth


D
e website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !


NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
The Power of the Universe is in You and it’s now time to make use of it !
English version (read more)

TWELVE CHARACTERISTICS OF THE NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
Each month we’ll choose one characteristic
and use it in a metaphor or example.

Up till now we have discussed 5 of 12 characteristics
(Read more)

HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS (lees verder)
DE KRACHT VAN HET UNIVERSUM ZIT IN JOU!
Het is nu tijd om hier gebruik van te maken! (lees verder) 

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS
Elke maand wordt er een eigenschap besproken.
Er zijn nu 5 eigenschappen aan de beurt geweest.
(lees verder)


December 2017
07 van 12 (NIEUWSGIERIG NAAR HET ONBEKENDE)

29102017 HET BEGIN BASISHOROSCOOP2018NIEUWSGIERIGDeze maand schrijf ik over ‘Nieuwsgierig naar het onbekende’.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijker dan passie? Als je jonge mensen vraagt, ‘Wat is je passie?’, hoeveel zullen er een antwoord kunnen geven? Misschien een paar? De meesten zullen het niet kunnen vertellen, en om iets te verzinnen vanuit je verstand heeft geen zin. Nee, passie komt pas na nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid komt vanuit een vrije geest. Een passie groeit omdat er iets is, dat plotseling je aandacht trekt, of iets dat je interesseert en je wilt er graag meer over weten. En wanneer je er meer over weet brengt je nieuwsgierigheid je vaak naar nieuwe ontdekkingen, die je in een heel andere wereld brengen dan jij je ooit had kunnen bedenken! Waarom? CURIOSITYNieuwsgierigheid heeft niets met verstand te maken en staat open voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer de nieuwsgierigheid blijvend is en verder en verder gaat, weet je dat je dan pas met een passie te maken hebt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die plotseling een ingeving kregen om iets te gaan doen of uit te gaan vinden dat helemaal niet in de wereld van het verstand paste. Ze werden voor gek uitgemaakt, maar ze hadden de drive om hun idee verder te brengen naar iets dat tastbaar was, en of het iets was dat alleen henzelf plezier gaf, of aan een heleboel mensen, maakte niet uit. Nieuwsgierigheid is niet een doel, maar de manier van leven.

Untitled-2Naar de EERDER besproken EIGENSCHAPPEN van het NIEUWE BEWUSTZIJN van de MENS


TERUG NAAR ONZE OORSPRONKELIJKE WIJSHEID ! /
BACK TO OUR ROOTS (ANCIENT WISDOM) !

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is een gigantische spirituele bibliotheek. De Boeddhisten beschouwen Kailash als de spil van het bestaan. In het hele gebied, van landen in het Verre Oosten tot aan het Indiase subcontinent, tot landen in Centraal Azië, en zelfs in plekken zover als het Midden Oosten, is Kailash eeuwenlang gezien als een zeer heilige plek.

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is a tremendous spiritual library. The Buddhists consider Kailash as the axis of the existence. In the whole area from the Far-east Asian countries to the Indian sub-continent to the Central-Asian countries, and even in spaces as far as the Middle East, Kailash has been held as a very sacred space for centuries.

MOUNTKAILASH

 SPREUKEN VAN DE DAG VAN DE AFGELOPEN WEEK /
QUOTES OF THE DAY FROM THE PAST WEEK
KLIK/CLICK HIER/HERE

20a20bBESTE VRIENDEN,
OMDAT WE DE KOMENDE TIJD DRUK BEZIG ZULLEN ZIJN MET HET REORGANISEREN VAN ONZE WEBSITE, ZULLEN WE VOORLOPIG 1 X PER WEEK TEKSTEN OP FACEBOOK EN ONZE WEBSITE ZETTEN I.P.V. IEDERE DAG!

VRIENDELIJKE GROET HENK & BRENDA.
692
DEAR FRIENDS,
WE ‘LL BE BUSY REORGANIZING OUR WEBSITE,
SO FOR THE TIME BEING WE ‘LL BE POSTING OUR TEXTS
ONCE A WEEK INSTEAD OF EVERY DAY !
GREETINGS HENK & BRENDA.
691
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197