Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.

 

07-07-2020 Kryon: Genezing channeling 1 (van 4) /
Healing channeling 1 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%201.mp3
Kryon start 15:45

5 juli 2020
VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING  op de 14e graad van STEENBOK.

Een Maansverduistering gebeurt wanneer de Maan Vol is en verduisterd wordt door de schaduw van de Aarde. De 14e graad Steenbok brengt een aparte energie met zich mee. Een combinatie van PRAKTISCH tegenover VERBEELDING. We krijgen daardoor een waardevolle mogelijkheid om dieper in de gevolgen van onze leefstijl te kijken.

ONVOORSPELBAAR.
Normaal gesproken is een Volle Maan een tijd van het oogsten van wat de Aarde ons gegeven heeft. Maar als er een Maansverduistering bij komt ervaren we een heel ander scenario. Niets is als het lijkt. Verrassingen zijn aan de orde van de dag. Zekerheden zijn onzeker geworden. Wanneer je denkt dat je iets fout heb gedaan, kan er plotseling iets heel positiefs uitkomen.  Andersom kan het ook gebeuren, dat als je vol zelfvertrouwen iets doet dat succesvol zal zijn, vergeet je om aan sommige details te denken, waardoor de uitkomst niet zo leuk wordt als je gedacht had.

DETAILS BIJWERKEN

Door deze Volle Maan kan je eindelijk de vinger leggen op iets waardoor je een balans kan bereiken in je werk-/privésituatie. Vooral nu krijg je vanuit je ooghoeken duidelijke signalen over wat er echt aangepakt moet worden. Niet altijd prettig, maar wel de moeite waard.  Je wordt aangespoord om EINDELIJK met nieuwe ideeën te komen om oplossingen te vinden. Je BEWUSTZIJN is momenteel GROTER dan OOIT.
De geheimen en mysteries die in ons verborgen liggen worden nu zichtbaar.

OUDE STRUCTUREN/OUDE GEWOONTES

Er vallen niet alleen oude structuren in de wereld om, maar ook bij iedereen persoonlijk. Gevoelens en emoties die van generatie naar generatie doorgegeven zijn gaan niet zo maar weg. Ze blijven net zolang in de schaduw pruttelen totdat ze gehoord worden.
Heb jij zelf oude gevoelens en emoties die steeds meer naar de voorgrond treden? Nu is de tijd om dit EERLIJK te bekijken en deze te uiten. Eerlijkheid tegenover jezelf is nu essentieel.

GROTER BEWUSTZIJN
Intuïtief krijgen we door hoe wij onze levens leidden en hoe wij de beste resultaten kunnen boeken. In plaats van met een nieuw project te beginnen, besluiten we nu om door te gaan met waar we al mee bezig waren, en door kleine veranderingen aan te brengen, iets moois maken dat de toekomst kan verbeteren.

 

 

5th July 2020
FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

A solar eclipse appears when the Moon is Full and is darkened through the
shadow of the Earth. The 14th degree Capricorn brings a special energy wit hit. A combination of PRACTICAL ACTION versus IMAGINATION. We then receive a valuable possibility to dive deeper into the consequences of our life style.


UNPREDICTABLE.

Normally, a Full Moon is a time of reaping what Earth has given us. But when it’s combined with a SOLAR ECLIPSE we experience a completely different scenario. Nothing is as it seems. Surprises are the order of the day. Certainties are now uncertain . When we think we’ve done something wrong, something positive may come out of it. On the other hand, something we’ve done with the certainty of it being succesful, could disappoint because of some details we forgot to fill in.

FILLING IN THE DETAILS
Because of this Full Moon we can at last put our finger on how to reach a balance in our work/private situation. Especially now, we see important details out of the corner of our eyes that give clear signals about what we need to deal with. Not always pleasant, but still worth the effort. We are urged to finally come up with new ideas that give the solutions we need. Our CONSCIOUSNESS is currently GREATER than ever.
Secrets and Mysteries that lie hidden  within us are now visable.

OLD STRUCTURES/OLD HABITS
Not only are Old Structures collapsing in the World, our Old Habits are also being broken down. They don’t work anymore. Feelings and emotions that have been handed down from one generation to the other don’t give up easily. They stay simmering in the shadows, until they’re taken notice of.
Do you have old feelings and emotions that keep turning up? Now is the time to look at them in all HONESTY and EXPRESS them. Being HONEST with yourself is essential at this time.

HIGHER CONSCIOUSNESS
Our Intuition tells us how to lead our lives to book the best results.
Instead of starting a new project, we decide to continue with one we were already busy with, making  small changes that make it not only all round, but something that will be helpful for the future.

 

 

24-06-2020 Kryon:
Wie Denk Je Dat Je bent? /
Who Do You Think You Are?
Start Kryon 12:08

14-06-2020 Kryon:
1. Barrières En Filters – ANGST /
1. Barriers And Filters – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters – CULTUUR /
2. Barriers And Filters – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

09-06-2020 Sadhguru:
Oplossing voor racisme in U.S.A. /
Solution to racism in America

06-06-2020 Kryon:
1. Het Leven Verbeelden: 
Kansen /
1. Life Imaging: 
Chance
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%201-CHANCE.mp3
Kryon start 14:38

2. Het Leven Verbeelden: Gezondheid /
2. Life Imaging: Health
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%202-HEALTH.mp3
Kryon start 14:38

3. Het Leven Verbeelden: Culturen /
3. Life Imaging: Culture
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%203-%20CULTURE.mp3
Kryon start 14:38

4. Het Leven Verbeelden: De Creëerder /
4. Life Imaging: Creator
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%204-CREATOR.mp3
Kryon start 14:45

Een Voorbeeld Van Wat Mogelijk Is:
Een Palestijn Amjad En Een Israëliër Amir. Twee Goede Vrienden. /
An Example Of What Is Possible:
A PalestineanAmjad And An Israeli Amir, Two Good Friends

14-05-2020 Kryon:
Hebben We Een Oorlog Gehad En Het Is Me Niet Opgevallen? /
Did We Have A War And I Didn’t Notice?
http://audio.kryon.com/en/Did%20we%20have%20a%20war-Sun-2-Seattle.mp3
Kryon Start 16:00

12-05-2020 Kryon:
Er is meer dan je denkt /
More Than You Think
http://audio.kryon.com/en/Berk-SUN-2(More%20than%20you%20think).mp3
Kryon Start 02:08

09-05-2020 Kryon:
Een Oefening Om Eigenwaarde Te Krijgen /
An Exercise For Selfworth
http://audio.kryon.com/en/Berk-SUN-1(Self%20Worth%20exercise).mp3
Kryon Start 04:44

02-05-2020 Kryon:
De Kracht Van Het Intelligente Lichaam /
The Power Of Innate
Kryon start 07:58

24-04-2020 Kryon:

In deze audio geeft Kryon sommige waarheden over
het Covid 19 virus voor ons om over na te denken /
In this audio Kryon tells some virus truths for us to consider
http://audio.kryon.com/en/Quad-WW-Tuesday.mp3
Kryon start: 43:09

3 Uur Prachtige Natuurlandschappen Op Planeet Aarde,
Plus Prachtige En Vredige Muziek. Genezing Van De Ziel Voor Ons Allemaal /

3 Hours Of Amazing Nature Scenery On Planet Earth,
Plus Beautiful, Peaceful Music. Soul Healing For Us All 


MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197