Website in construction

W E L K O M  OP O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde ‘Levend Bewustzijn’ onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied ‘Living Consciousness’ topics.

 

6 JUNI 2024
NIEUWE MAAN IN HET TEKEN TWEELINGEN
COMMUNICATIE
Dit is de perfecte tijd om intenties te hebben, te praten en/of te schrijven!
In andere woorden, te communiceren met anderen
met een onverwacht positief resultaat!

Hier zijn de onderwerpen die hierbij horen:
*Op een vlotte manier communiceren. Kijk alleen uit dat wat je zegt inhoud heeft, en niet alleen oppervlakkig is.
* Openheid en transparantie
* Gebruik je Hart en Gevoel om flexibel te zijn. Niet teveel met je verstand.
* Met de Maan in Tweelingen, kan je nu vrijuit praten met anderen.
* Vertel aan het Universum wat je nodig hebt in je leven, en heb het vertrouwen dat wat je nodig hebt op het juiste moment zal gebeuren (houd er rekening mee, dat het juiste moment van het Universum niet altijd het juiste moment voor jou is. Daar kom je soms later achter).
* Openstaan voor alle veranderingen die je er nu om je heen ziet gebeuren. Voor de Tweelingen is dit niet zo moeilijk!

 

6th JUNE 2024,
NEW MOON IN GEMINI
COMMUNICATION
This is the perfect time to make intentions, to talk and/or to write! In other words, to communicate with others, and be surprised with the positive result!

TOPICS THAT BELONG TO THIS MOOON:
Communicating in a smooth way.
Just be careful that what you say has content, instead of being superficial.
Openness and transparency.
Use your hart and feelings instead of your mind.
You are now able to talk freely with others.
Tell the Universe what you need in your life and trust that it will be given to you at the right moment. (keep in mind, that the right moment in the Universe doesn’t always coincide with what you think the right time is  for you). You sometimes realise this later!
Stay open for all the changes you see happening around you. This isn’t difficult for Gemini’s !

 

 MEI 2024/ MAY 2024

R E G E N, R E G E N, R E G E N……KOM EEN ANDERE DAG TERUG !

DIT IS DEFINITIEF HET JAAR VAN DE SLAK !
VOLGENS DE SLAKKEN HEBBEN ZE NOOIT ZO’N GOED JAAR GEHAD !

NOU, DAT IS HUN VERHAAL. IK BEN ER KLAAR MEE!

RAIN, RAIN, RAIN GO AWAY, COME AGAIN ANOTHER DAY !

THIS IS DEFINITELY THE YEAR OF THE SNAIL !
ACCORDING TO THE SNAILES, THEY’VE NEVER HAD A BETTER YEAR THAN THIS ONE !

WELL, THAT’S THEIR STORY, I’M FED UP WITH IT  !

 MEI 2024/ MAY 2024

QUOTES FROM NATIVE INDIAN AND INTERNATIONAL PEACEKEEPER
OREN LYONS

THE ENVIRONMENT ISN’T OVER THERE. WE ARE THE ENVIRONMENT

IN OUR PERCEPTION ALL LIFE IS EQUAL, AND THAT INCLUDES THE BIRDS, ANIMALS, PLANTS THAT GROW, ANIMALS THAT SWIM. ALL LIFE IS EQUAL IN OUR PERCEPTION.
WHAT YOU CALL YOUR NATURAL RESOURCES, WE CALL OUR RELATIVES.
……………………………………..

 APRIL 2024

ONZE TUIN
HET SEIZOEN VAN 2024
DE WOLKEN
DE REGEN
EEN BEETJE ZON

DE WIND ……… EN
DE HONDERDEN/DUIZENDEN SLAKKEN !
NIET TE VERGETEN:
DE EGELS EN DE KIKKERS !

OUR GARDEN
SPRING 2024
THE CLOUDS
THE RAIN
A LITTLE BIT OF SUN
THE WIND……….AND
LET’S NOT FORGET
THE HEDGEHOGS AND THE FROGS !

We zijn gezegend! Ondanks al deze weertypes,
hebben wij niet echt extreme omstandigheden
meegemaakt, en de vogels blijven zingen!
Alle respect!

We’re Blessed!
In spite of all these different types of weather,
we’ve not had really extreme circumstances
…….and the birds have keep on singing!
Respect for them!

APRIL 2024
VERHAALTJE

En daar zaten we dan.
Op een parkeerplaats bij een groot meer.
De wind waaide en de golven
waren heel druk bezig.
We zagen een paar Meerkoeten
die op het water dobberden en
nu en dan onder doken.

We keken vol ontzag naar de majestueuze hemel,
gevuld met wolken van alle vormen en maten,
die ons afschermden als een grote deken.
Wij waren gebiologeerd door het samenspel tussen
de hemel en de enorme waterlandschappen .

ENGLISH VERSION
Short story

And there we were, sitting in a car at a parking
lot by a large lake.
The wind blew and the waving waves were
very busy.
We saw a few coots floating on the water,
sometimes diving under.

We looked up full of awe to the majestic heavens
filled with clouds of all forms and sizes, protecting
us like a huge blanket.
We were mesmerized through the interplay between
the heavens and the enormous landscape of water.

 

TIP VAN DE WEEK:
INGREDIËNTEN WAAR JE ALLERGISCH VOOR KUNT ZIJN;
WITMEEL
GIST
ZUIVEL

TIP OF THE WEEK
INGREDIENTS THAT YOU MIGHT BE ALLERGIC FOR:
WHITE FLOUR
YEAST

DAIRY

QUOTE
IEDER MENS IS EEN WERELD OP ZICH.
IEDER MENS HEEFT ZIJN EIGEN UNIEKE LICHT.

DAT VEEL GROTER IS DAN ZIJ/HIJ BESEFT.
HET RAAKT ALLE HOEKEN VAN DE AARDE.
HET ENIGE DAT JE NODIG HEBT IS,
DAT JE ZELF BESEFT HOE BELANGRIJK JE BENT!

ENGLISH VERSION
EVERYONE OWNS HER/HIS OWN WORLD, AND
EVERYONE HAS A UNIQUE LIGHT THAT IS
FAR LARGER THAN YOU REALISE.
IT TOUCHES ALL CORNERS OF THE EARTH.
ALL THAT’S NEEDED IS THAT YOU’RE

CONSCIOUS OF HOW IMPORTANT YOU ARE!

 

QUOTE
SPREKEN VERWOORDT EMOTIES
STILTE OPENBAART GEVOELENS
LUISTEREN IS WAT JE DOET,
WANNEER JE HOOFD VRIJ IS VAN GEKLETS.

EEN GESPREK MET MIJZELF.
WAAROM LUISTER IK NIET NAAR MIJN INNERLIJKE
STEM DIE ZICH STEEDS LAAT HOREN?
HOE HARD MOET ZIJ ZICH UITSPREKEN
VOORDAT HET TOT MIJ DOORDRINGT?
IK SCHRIJF HET NU OP. MISSCHIEN MAAKT
DAT EEN VERSCHIL?
IK GA NAAR DE STILTE.
IK HOU OP MET ALLES TE ONDERZOEKEN
EN INDRUKKEN OP TE DOEN WAAR IK NIETS
AAN HEB.
IK MAAK MIJN HOOFD LEEG, EN GEEF MIJ
OVER AAN DE INGEVINGEN DIE IK
BINNEN KRIJG.

A CONVERSATION WITH MYSELF.
WHY DON’T I LISTEN TO MY INNER VOICE WHO
IS ALWAYS TRYING TO REACH ME?
HOW LOUD DOES SHE HAS TO BE BEFORE
HER VOICE GETS THROUGH TO ME?
I’VE DECIDED TO WRITE THIS DOWN.
MAYBE THAT WILL HELP.
I’M NOW GOING INTO THE SILENCE.
I’M STOPPING WITH INVESTIGATING EVERYTHING,
LOOKING FOR IMPRESSIONS THAT ARE OF NO HELP.
THERE’S ONLY ONE SOLUTION,
I EMPTY MY HEAD OF ALL CHATTER, AND
SURRENDER TO THE INSIGHTS THAT COME TO ME.

QUOTES
Het Leven Gooit Allerlei Uitdagingen
Naar Je Toe.
Sta Recht Op, en Blijf Kalm.

Life Throws All Kinds of Challenges
at You.
Stand Tall, Stay Calm.


The Path to Wisdom is One Long Walked.
It’s Never Ending.

Het Pad Naar Wijsheid Is Een Lange Wandeling
Het Houdt Nooit Op.

 

QUOTE
IN MIJN WERELD
IK ZIE DINGEN OP MIJN MANIER

IN MY WORLD 
I SEE THINGS MY WAY

HET LEVEN
PROBEER HET LEVEN NIET TE BEGRIJPEN.
HET ZAL JE NIET LUKKEN.
HET LEVEN ZAL JE ALTIJD VERRASSEN OP
MOMENTEN DAT JE HET NIET VERWACHT.
HET ENIGE WAT JE KUNT DOEN, IS ER VOOR OPEN STAAN.


A LAUGH A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY !!!!!

EEN NIEUW INZICHT OVER MIJZELF

IK BEN ZO EIGENWIJS!
IK HOOP DAT HET KWARTJE NU IS GEVALLEN!
….. EN DAT IK IN IEDER GEVAL DE OUDE GEWOONTE

DAT IK “NIET VAN MIJZELF HOU”
KAN VERVANGEN DOOR
“IK HOU VAN MIJZELF!”
IK WORD DAN NIET BEÏNVLOED DOOR WAT ANDEREN
OVER MIJ DENKEN. ZE HEBBEN HUN HANDEN VOL
MET DE WEG DIE ZIJ ZELF GEKOZEN HEBBEN OM TE WANDELEN.
DE GROOTSTE LES VOOR ONS HIER OP AARDE,
IS TE LEREN OM ONSZELF LIEF TE HEBBEN.

HET IS HET ANTWOORD OP ALLES.

TIP
Kopen jullie Kokosolie?
Koop Aap Vriendelijke Olie.
TIP
Do you buy Coconut  Oil?
Buy Monkey Friendly Oil.

 

ZADEN

GOOI ZADEN NOOIT WEG!
ZE ZIJN LEVENSREDDEND IN TIJDEN VAN NOOD  !!!

SEEDS
NEVER THROW SEEDS AWAY!
THEY SAVE LIVES IN TIMES OF NEED !!!


LIEFDE EN LICHT
Dit jaar nemen we de Vuurtoren als voorbeeld voor Liefde en Licht.
In de anonimiteit en stilte staat ze op eenzame hoogte,
haar liefdevolle licht uit te stralen. Lichtstralen die iedereen op zee een richting, houvast en vertrouwen, een ondersteuning geven.

Ze heeft geen Ego. Ze is er gewoon.
Dienstbaar voor de mens, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit.
Voor ons is haar Kerstboodschap een van
Onvoorwaardelijke Liefde en Licht, een voorbeeld voor ons.
Onze Hoop voor de Toekomst.


LOVE AND LIGHT
This year we take the Lighthouse as an example for Love and Light.
She stands anonymous and silent on a lonely height,
radiating her loving light. Beams of light that give everyone at sea a direction, support and something to trust in.
She has no ego. She just is.
Being of service for humans, day in, day out, year in and year out.
To us, her Christmas message is one of Unconditional Love and Light.
An example for us.
Our hope for the future.

W E  C E L E B R A T E  T H E  S O U R C E  O F  L O VE 

W E  V I E R E N  D E  B R O N  V A N  L I E F D E


HET PAD NAAR WIJSHEID
IS HEEL LANG,
HET HOUDT NOOIT OP,

THE PATH TO WISDOM
IS VERY LONG.
IT’S NEVER ENDING.

IN THESE TIMES OF CHANGE, SILENCE IS HEALING
THE POWER OF SILENCE

S I L E N C E
S I L E N C
S I L E N
S I L E
S I L
S I
S
?

J. Krishnamurti - Official Channel - YouTube

JIDDU KRISHNAMURTI QUOTES:

BEGIN ALSOF JE HELEMAAL NIETS WEET
VERGEET ALLES WAT JE OVER JEZELF WEET,
VERGEET ALLES WAT JE OOIT OVER JEZELF
GEDACHT HEBT; 
BEGIN ALSOF JE NIETS WEET.

START AS IF YOU KNOW NOTHING
FORGET ALL YOU KNOW ABOUT YOURSELF;
FORGET ALL YOU HAVE EVER THOUGHT ABOUT YOURSELF;
START AS IF YOU KNOW NOTHING.

KLIMAAT VERANDERING: TIP
Onze tuin zit propvol met struiken, bomen en bloeiende planten.
Ze hebben tot nu toe de zware stormen van de laatste tijd
prima doorstaan. Ze hebben elkaar gesteund en staan allemaal overeind.

CLIMATE CHANGE: TIP
Our garden is full to the brim with bushes, trees and
flowering plants. The’ve bravely endured the storms of
the last months, and look great. They
supported each other and are all standing tall.

DIERENVERHAALTJES
WIJ ZIJN ALLEMAAL EEN FAMILIE!
EEN VERHAALTJE VANUIT DE KEUKEN.

DE FRUITVLIEGJE AAN HET WOORD
“Wat wij leuk vinden hier, is dat we welkom zijn!
We zijn geaccepteerd voor wie we zijn.
Onze lieve vriendin houd het hier netjes, maar laat wel wat
fruit voor ons over!
Maar ze heeft ons wel gevraagd om niet mee te doen aan
overpopulatie! We gaan ons uiterste best doen om dit
in te perken”!

 ANIMAL STORIES
WE’RE ALL ONE FAMILY!
A TALE FROM THE KITCHEN

THE FRUIT FLY TALKING
“What we like about it here, is that we feel
welkom! We’re accepted for who we are.
Our dear friend keeps a clean kitchen, but always
has a small bit of fruit for us.
One thing she has asked of us is, that we
don’t participate in overpopulation! We’re doing our
utmost to limit our numbers”!

QUOTE: 
Alles wat ik tot nu toe in mijn leven
meegemaakt heb, heeft mij
gevormd tot de sterke persoon
die ik nu ben.

Everything that I have experienced
in my life up until now has formed me
into the strong person I am
today.

Are Orca attacks coordinated? Sailor claims the killer whales planned it - India TodayThe American Animal communicator Penelope Smith
shares her communication with an Orca who asks for our help.

“I communicated with an orca who is a leader in the area.
Here is what she conveyed”:

Our aim has always been to live in harmony in the oceans, guarding life in accord with our part of the balance. We have co-existed peacefully with humans even when their actions have harmed us, the health of the ocean, and other forms of life. It is time for humans to pay attention and change their actions.

During my life, I and other orcas have experienced both friendly and offensive interactions initiated by humans. Our policy has been to go about our business and let humans go about theirs. However, I have reached my limit of tolerance of abuse by humans.

Some humans think it is a game to chase, harass, and run down our kind with their sailing craft. Years ago, humans singled me out for my size and leadership in the pod. I got injured when I tried to block the negative actions from hurting other orcas. I have suffered from the effects of these injuries.

We are also aware of toxic substances dumped into the ocean that cause us to be ill and poison or kill the fish and other creatures we need for sustenance. Human actions threaten our environment, our life, and the life of many beings.

I am hurting, and my lifespan has been shortened. I want to help humans understand that now is the time to change to reverse detrimental effects on water and land for the sake of all beings. We must speak up. We must be heard. I have passed on my message to my relations that we need to get human attention before they cause more harm.

Who is listening? Until we get positive responses from humans who cause the harm, we will attempt to get across to them in ways we hope they can understand.

Kelly and Sebastian, I recommend that you communicate to the orcas about your intentions and what you will do to mitigate the harm caused to them and the ocean. It’s what they are asking for.


QUOTE
MY SON IS MY SUN
MIJN ZOON IS MIJN ZON

DIEREN/ANIMALS
Laten we de dieren en planten in onze omgeving
een persoonlijke naam geven. Dan zijn ze geen nummers
meer, maar hebben ze een eigen persoonlijkheid.

Let’s give a personal name to the animals and plants in our
surroundings. They won’t then be a number, but will
have their own personality.

Chris Martin the singer of Goldplay said:
“What that song represents on Ghost Stories is the release after you’ve climbed the mountain – after you’ve done anything challenging. That’s why that song is so unashamedly happy and danceable: because that’s what it needed to be. I love singing it. I know we didn’t break the mold, but it’s just so fun to play.

It needs to be about unconditional love.
There will be a point where you’ll be like me.”

 

HET GEBED VOOR MOEDER AARDE / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

ONDER DE KNOP NIEUWS/NEWS EEN NIEUW ITEM:
KLIMAATVERANDERING / CLIMATE CHANGE

Oom Angaangaq deelt met ons de verwoestende gevolgen van klimaatverandering voor zijn thuisland, de mensen in Groenland en de hele wereld. Er wordt besproken hoe inheemse volkeren centraal moeten staan ​​in dit gesprek als we wereldwijd een betekenisvolle verandering willen doorvoeren

QUOTE:

“You cannot address climate change and sustainability without addressing the Soil – Soil is the core of all that is manifest.”
Sadhguru.

——————–

RED MIJ
RED ONZE BOMEN
RED ONZE AARDE

4Save Trees Save Mankind" Poster by ShenArtz | Redbubble

SAVE ME
SAVE OUR TREES
SAVE OUR LIVES

WE VIEREN DE DAG VAN DE AARDE !
(Iedere dag)
WE CELEBRATE EARTH DAY !
(Everyday)

 

Met ons Diepste Respect, onze Liefde en Compassie.
Eren we de Mooie Vrije Zielen van de Prachtige Wilde Paarden in de USA
With Our Deepest Respect, Love and Compassion.
Honouring the Beautiful Free Spirits of the Wild Horses in the USA.

 

Positief nieuws:

Dakloos zijn in Engeland is niet meer illegaal!
Na 200 jaar heeft de Engelse regering
besloten om dakloze mensen rechten te geven!!!

Positive news:

Homeless people in England are no longer
marked as illegal !
After 200 years the English government
has decided to give homeless people
human rights.

 

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnaars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONZE HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691