Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics

 

 

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpenn.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?


2021: Het Jaar Van Openbaringen

11 februari 2021.
NIEUWE MAAN IN WATERMAN

Mensen worden mondiger en hebben meer in hun mars dan de
heersende macht door heeft. Wat een mens doet, wordt weerspiegelt
door gelijksoortige acties over de hele wereld.

Welke informatie springt er bij deze Nieuwe Maan naar voren?
1. We worden steeds bewuster dat onze emotionele, mentale en fysieke gezondheid van essentiël belang is, en we krijgen heldere ideeën over
hoe we dit kunnen aanpakken.
2. We merken dat we meer zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om eigen oplossingen te vinden.
3. We beginnen te begrijpen dat ons Hart de Pure Originele Creatieve energie van de vrouw is.
4. Het teken Waterman staat voor Broederschap, en Broederschap staat
voor de Pure Originele Energie van de Vrouw.
5. Het wordt steeds duidelijker dat burgers Eerlijkheid en Transparantie
eisen van politici. Zij zullen ze daarop aanspreken. Burgers zijn minder passief.
6. Door Covid worden Nieuwe Normen en Waarden geïntroduceerd.
7. Wij als mens, komen nu uit de donkere kast en laten ons op een
constructieve manier zien.
8. Over de hele wereld wordt corruptie niet meer getolereerd.
9.
Deze Nieuwe Maan plant een NIEUW ZAAD:
De Dieren zullen steeds meer als Levende Wezens gezien worden, die net als de mens, emoties en gevoel hebben. Mensen worden steeds bewuster van hoe ze de dieren op een barbaarse manier behandelen, en accepteren dit niet langer.
10. Omdat steeds meer mensen bewuster worden, wordt de zittende macht steeds ongeloofwaardiger.

EEN GROTER WERELDWIJD BEWUSTZIJN KOMT TOT LEVEN.
Door deze Nieuwe Maan in Waterman
beginnen we een aardiger, blijer en gelukkiger mens te creëren.

 

11th February 2021.
NEW MOON IN AQUARIUS
People feel more empowered and
have more in their march than the governing powers.
What one person does is reflected
through actions over the whole world.

What information does this New Moon in Aquarius offer us?
1. We’re starting to become aware of how essentially important our emotional, mental and physical health is, and we receive insights into
how we can deal with them.
2. We notice that our self confidence has grown and that we’re able to
independently find our own solutions.
3. We’re starting to understand that our heart contains the energy of the divine feminine.
4. The sign of Aquarius stands for ‘brotherhood’, and ‘brotherhood stands for the divine feminine energy.
5. It’s becoming clearer that individuals are no longer passive and are demanding honesty and transparency from politicians.
6. Because of Covid, new standards and values are being introduced.
7. We, the people, have started to come out of our dark cupboards and into
the light with a new foune self confidence.
8. Corruption, all over the world,  isn’t tolerated anymore.
9.
This New Moon is sowing a new seed.
The animal and plant world shall more and more be seen as living beings. Beings who, just like us, have intelligence, emotions and feelings. Human beings shall become more conscious of the barbaric way they’ve treated animals and plants, and will not accept it any longer.
10. Because our vibrations are getting higher, existing authorities are found to  be more and more incredible.

This New Moon in Aquarius sows an important seed.
We are creating a nicer and happier human being.

NIEUW OP DEZE SITE:
KRYON ‘S GENEZENDE WOENSDAGEN
MET DE CIRKEL VAN 12 KLIK HIER
NEW ON THIS WEBSITE:
KRYON’S HEALING WEDNESDAYS CLICK HERE
WITH THE CIRCLE OF TWELVE

 

Dagelijkse Wereldbewustzijn Quote
Daily Global Consciousness Quote

 

TURKIJE
Geloof is de vogel die het licht voelt

wanneer het bij de zonsopkomst nog donker is.

TURKEY
Faith is the bird that feels the light when

the dawn is still dark.

USA
Ik ga net zolang zoeken voor mijn ster
totdat ik het vind.
Het is verborgen in een la van onschuld,
verpakt in een sjaal van verwondering.

USA

I’m going to search for my star
until I find it.
It’s hidden in the drawer of innocence,
wrapped in a scarf of wonder.

POLEN
Degene die de waarheid vertelt,
heeft niet veel woorden nodig.

POLAND
Who is talking the truth, doesn’t
need a lot of words.

Een stukje historie over Nederland en Jiddu Krishnamurti /
Krishnamurti in The Netherlands in the 1920’s, A piece of history 

28 JANUARI 2021
WIJ VIEREN DE VOLLE MAAN IN
LEEUW!
Eerlijkheid Is De Basis Van Transparantie.


Wat Heeft De Volle Maan Van 28 Januari O.A.  Te Vertellen?
Gebruik De Moed Van De Leeuw Om Positieve Dingen In Jouw Leven Te Realiseren!

KEUZES MAKEN.

Door Twijfel Heb Je Moeilijk Keuzes Kunnen Maken. Met Jouw Verstand Bleef Je Wikken En Wegen.
Die Tijd Is Voorbij.
Jouw Open Hart Laat Nu Van Zich Horen, En Voor Dat Je Het Weet, Maak Je Zonder Twijfel, Wat Voor Jou De Juiste Keuze Is.
Je Onzekerheid Is Ook Weg.
Als Een Ongecompliceerd Kind Kan Je Makkelijk Tot Actie Komen.

ZET DOOR
Vroeger, Als Je In Actie Kwam, Was Het Vaak Niet Succesvol.
Hier Is Nu Ook Verandering In Gekomen. De Energieën Zijn In 2021 Positiever.
Zet Door. Wat Vroeger Niet Kon, Kan Nu Wel. Probeer Het Nog Een Keer.

Je Ziet Steeds Duidelijker Wat Of Wie Eerlijk Is En Wat/Wie Niet.
Je Kiest Voor Eerlijkheid En Merkt Dat Door Dit Te Doen Jij Je Beter Voelt.

TRANSPARANTIE
Je Laat Alle Oude Gewoontes Die Je Geleerd Hebt Los.
Zie Het Grotere Geheel. Denk Ruimer.
Het Leven Zit Veel Mogelijkheden!

Voor De “OUDE ZIELEN”
Je Merkt Dat Jouw Kracht Begint Terug Te Komen.

 


28th JANUARY 2021
WE CELEBRATE THE FULL MOON IN
LEO!
Honesty is the base of transparency.


What does the 28th January Horoscope tell us?
Use the courage of the Lion to realise positive things in your life.

MAKE CHOICES.
Because you doubt yourself, it’s difficult for you to make them.
Your mind keeps on going back and forth, not able to make a decision.
But times have changed!
Your Heart is open and makes itself heard! Before you know it you are very decisive in making the right decisions for yourself.
No more uncertainty!
You’ve become uncomplicated!

PERSEVERE.
In the past, whenever you tried something new, it wasn’t succesfull.
But times have changed!
This is the year of 2021, and believe it or not, we have more positive energies
than ever before. Look between the Lines. There’s more happening than what
we are always conscious of.
Persevere. Believe in your ideas. What didn’t succeed before, is now possible. Try again.

RECOGNISING HONESTY
You recognise and understand the difference between what is honest and what is dishonest.
Because you want to enlarge your conscious, you choose for honesty, and
you feel so much better.

TRANSPARENCY
You let go of all the old habits you’ve learnt since your birth.
Your perception has changed and you have changed!
You see things differently. You think outside the box. You see
more possibilities!

FOR THE OLD SOULS
You notice that your power is returning.

 

18-09-2020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197