Website in construction

W E L K O M  OP O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde ‘Levend Bewustzijn’ onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied ‘Living Consciousness’ topics.

 

2 0 2 3 !

EEN NIEUWE DAG
A NEW DAY

09-12–2023

 

W E  C E L E B R A T E  T H E  S O U R C E  O F  L O VE 

W E  V I E R E N  D E  B R O N  V A N  L I E F D E

KERST 2023/CHRISTMAS 2023

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL /
CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL
Er was ooit een enorm bos vol met dennenbomen, groot en klein. Op een speciale plek was er een groep van drie. Twee waren lang en statig en tussen hun in stond er een klein lief boompje. Hij voelde zich zo gelukkig en beschermd door zijn ouders! Op een dag zou hij net zo grandioos zijn als hen! Het weer begon kouder te worden. Over een paar weken zou het Kerstmis zijn. Klein Boompje wist nog niet precies wat Kerstmis betekende, zijn ouders wel. Voor de bomen in het bos betekende het dat veel van hun vrienden en familie omgezaagd zouden worden om in huizen van mensen te staan als een sieraad. Het was een verdrietige tijd en er werd veel gehuild. Tot nu toe hadden de ouders van Klein Boompje niets van dit alles aan hem verteld. Ze hadden het geluk gehad dat hun stukje bos jaren met rust gelaten was geweest. Op een dag liep een groepje mannen richting de drie bomen. Eén zei: ‘Deze twee zijn te groot, maar dat kleintje kunnen we voor een goed prijsje verkopen.’ Hij pakte een kwast en schilderde een streepje op de stam. ‘Waarom hebben ze dat gedaan Mama? Is het waar dat ik omgezaagd wordt?’ Zijn ouders konden geen woord uitbrengen en bleven stil, en de tranen rolden langs de takken van Klein Boompje naar beneden. Hij huilde de hele dag door totdat hij zo moe werd en in slaap viel. Dit zou dagen duren. Wat de bomen niet wisten was, dat er een wind van verandering waaide.

Mensen begonnen ineens anders te denken! In de omgeving van ons enorme bos waren er verkiezingen geweest en een jonge progressieve man had gewonnen! Hij werd de baas over dit gebied. Voor het eerst in de geschiedenis kozen de burgers voor een politicus die compassie had! En wat deed hij? Vlak voor dat de Kerstbomen omgezaagd zouden worden verklaarde hij dat het enorme bos van nu af aan een beschermd natuurgebied zou zijn en dat alle bomen met rust gelaten moesten worden. Het duurde niet lang voordat het nieuws overal in het bos bekend werd, en natuurlijk wisten de ouders van Klein Boompje het als een van de eerste, en riepen ze naar hun zoon: ‘Wordt wakker, wordt wakker. Niemand gaat je pijn doen, nu of ooit. We zijn allemaal veilig!’ Toen hij dat hoorde was hij één en al oor, en ze vertelden hem wat er was gebeurd. Wat een prachtig einde van een verhaal! Hij wist dat dit de mooiste Kerstmis zou zijn die hij ooit meegemaakt had. Nu wist hij zeker wat een Kerstgevoel is.
Vrolijke Kerst Iedereen!

A CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE
There was once a huge forest full of Pine Trees, big ones and small ones. In one special place there was a group of three trees. Two were very tall and stately, the one in the middle was small and cute, and it was so happy, standing between his mother and father. One day he’d be just as grand as they were! The weather started to get colder. In a few weeks it would be Christmas. Little tree didn’t know what Christmas was exactly, his parents did. For the trees in the forest it meant that many of their friends and family would be cut down with a saw and taken away to strange places. It was a very sorrowful time. Many tears were shed. Up until now Little Trees parents hadn’t told him any of this. They had been lucky that their part of the forest had been left in peace for some years. One day a group of men walked in their direction. They stopped, looking at the three trees. One man said: ‘Those two are too large to cut down, but the little one will do fine. We’ll easily be able to sell it for a good price!’ And with that he took his brush and painted a stripe on the bark of Little Tree. ‘What’s happening Mum? Why did the man put paint on me? Is it true that they’re going to cut me down?’ His parents could only answer with silence, and the tears rolled down Little Tree’s branches. He cried all day until he was so tired that he fell asleep. And he kept on sleeping in the days to come. Little did he know that times had changed.

A new wind was blowing and people had started to think differently. Elections had just taken place in the region of the huge forest and a progressive politician had won and he was elected Governer of the State! For the first time ever the people had chosen for a man of compassion. And what did he do? Just before the Christmas Trees were to be cut down, he declared that the huge forest was now a Nature Reserve and would no longer be used for growing trees for commercial use. It didn’t take long before the news spread all over the forest, and of course Little Trees parents were two of the First to know! ‘Wake up, wake up son, no one is going to harm you now, or in any other year. We’re all safe! He was awake before he knew it and they quickly told him what had happened. What a great ending to this story! He knew that this was going to be the loveliest Christmas ever! He’s now sure what a Christmas feeling is!
Merry Christmas Everyone!

 

EEN TIP VOOR KERSTMIS !
KOOP DUURZAME KERSTKAARTEN
VAN PAPIER DAT NIET GEMAAKT IS
VAN GEKAPTE BOMEN.

A TIP VOOR CHRISTMAS!
BUY CHRISTMAS CARDS FROM DURABLE
PAPER THAT HASN’T  BEEN MADE FROM

FELLED TREES !

QUOTE
HET PAD NAAR WIJSHEID
IS HEEL LANG,
HET HOUDT NOOIT OP,

THE PATH TO WISDOM
IS VERY LONG.
IT’S NEVER ENDING.

IN THESE TIMES OF CHANGE, SILENCE IS HEALING
THE POWER OF SILENCE

S I L E N C E
S I L E N C
S I L E N
S I L E
S I L
S I
S
?

NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER
12 DECEMBER 2023
Deze twee weken
JOUW WIJZE KANT KOMT NU OMHOOG!

Dit geeft een ruim gevoel!
Je krijgt nu de kans om dieper in jezelf te duiken waardoor je dagelijkse leven interessanter wordt
en meer richting krijgt.
Welke onderwerpen komen hierdoor naar voren?
1. Je optimistische kijk op het leven.
2. Je nieuwsgierigheid dat je levendig houdt.
3. Je oordeelt niet en ziet dat alles twee kanten heeft.
4. Je hebt een positieve visie en vertrouwen dat het beter zal gaan in de toekomst.
5. Als dingen soms verkeerd gaan blijf je vasthouden aan deze visie.
6. Door de ruimte in je geest die je creëert, is jouw horizon veel ruimer geworden.

Je gaat van de luchtige spontaniteit van de Tweeling van 27 november, naar de serieuze, maar optimistische en doelgerichte kant van de Boogschutter van 12 december!

DE VOLLE MAAN IN HET DIERENRIEMTEKEN TWEELINGEN
27 NOVEMBER 2023
Deze twee weken
LUCHTIGHEID EN ACTIE

De serieuze kant van het teken Schorpioen is nu geruild voor de luchtige energie van de Tweelingen. Ze hebben een optimistische kijk op het leven. Ze zijn ongecompliceerd..
Zoals we weten, wil een Tweeling altijd op één of andere manier communiceren met anderen. De komende weken wordt deze gave makkelijker gemaakt door deze Volle Maan in Tweelingen!.

DINGEN DIE JE ACHTER JE KAN LATEN:
Niet meer vast zitten aan oude meningen.
Zware emoties verruilen met luchtige.
Disharmonie veroorzaken door je oude manier van communiceren.
Je tijd verspillen met onbelangrijke dingen.
Oordelen.
Roddelen.
Gesprekken voeren die geen inhoud hebben.
JE BENT EEN POSITIEF VOORBEELD VOOR ANDEREN
Jouw spontaniteit is genezend.

Je deelt gevoelens op een luchtige manier met anderen.
Je brengt harmonie bij mensen die het niet meer zien zitten.
Je laat zien dat het mogelijk is om in je dagelijkse leven het fysieke/aardse gedrag van de mens tegelijk te combineren met de spirituele/multi-dimensionale kant van je ziel.     
Je laat zien dat je voor gezond eten, een gezonde levensstijl en een langer leven kiest.
Je bent verfrissend, en helder!

De speelsheid, nieuwsgierigheid en het sociale karakter van de Tweeling brengt bij ons het (volwassen) innerlijke kind weer in ons leven terug. 

 

THE FULL MOON IN THE ZODIAC SIGN GEMINI,
27TH NOVEMBER 2023.
These two weeks
This Full Moon Brings Lightheartedness And Action

The serious side of the Zodiac sign Scorpio is now exchanged for the lighthearted energy of Gemini. They have an optimistic vision on life. They’re uncomplicated!
As you probably know Gemini people will in some way or another communicate with others. In these few weeks this ability will be made easier through this full moon. 
THINGS YOU CAN BELIEVE BEHIND
No longer stuck with old opinions

Depressing emotions
Causing disharmony by communicating in the wrong way
Wasting your time with things that are not important
Judgement
Gossip
You’re having conversations that have no meaning.
YOU’RE A POSITIVE EXAMPLE FOR OTHERS
Your positivity is healing
You share your feelings in a light hearted way with others
You bring harmony to people who are at the end of their tether
You show that in your daily life it’s possible to combine the physical side of yourself with the spiritual side of your soul
You show others that you choose to lead a healthy and longer life
You’re refreshing and bright!

The playfulness, curiosity and social character of Gemini brings
the (mature) Inner Child back into our lives

 

NIEUWE MAAN IN HET TEKEN SCHORPIOEN,
13 NOVEMBER 2023
Deze twee weken:
DURF TE VERANDEREN

Er lopen nu sommigen van ons rond met ideeën of gevoelens, die we niet direct hebben kunnen verwezenlijken. Misschien heb je het vroeger geprobeerd en lukte het niet, maar de tijden zijn veranderd. Nu zal het wèl lukken.Gebruik de talenten, die je hebt en geloof in wat je doet. De ‘Nieuwe Maan energie’ wil je wel helpen om over de drempel te stappen.
Laat je in de goede richting  leiden!  

Stel je open voor de goede dingen die op je weg komen. Maak er een gewoonte van om iedere dag goede intenties uit te spreken, die jouw talenten ondersteunen en goede dingen over jezelf te zeggen.

 DE DOORZETTER WINT!

 

THE NEW MOON IN THE ZODIAC SIGN SCORPIO,
13th NOVEMBER, 2023.
The following two weeks:
DARE TO CHANGE

Some of you are walking around with ideas or feelings, that you haven’t been able to realise. Maybe you tried to do so in the past, but it didn’t work. Times have changed! Now it will work! Use the talents that you have and believe in what you do. This energy of The New Moon will help you to step over these obstacles.
Let yourself be guided in the right direction.

Open up to the good things coming your way. Believe that they’re possible! Make it a daily habit to speak out  good intentions that support your talents and the positive things you say about yourself.

THE GO-GETTER WINS!


VOLLE MAAN IN STIER, 28 OKTOBER 2023

DE OVERTUIGING DAT VOOR ALLES EEN OPLOSSING IS.

Wat komt het ons goed uit dat de vorige Maan in Weegschaal ons in balans wist te brengen! Door het gevoel van balans zijn we nu in staat om de volgende uitdaging  aan te gaan. De afsluiting van oude ideeën en gewoonten. Alles wat we aangeleerd hebben laten we los.
Opeens komen er vergeten herinneringen boven over talenten die jij vroeger had. Het is alsof je uit een slaap komt, en wakker wordt. Hierdoor krijg je moed en begin je initiatief te nemen om je te laten zien. Verstand gooi je overboord en intuïtief zet je iets neer dat een grote kans van slagen heeft.

Het is ongelofelijk! Er is geen twijfel meer. Je hebt nu de overtuiging dat je vanuit je Hart iets moois kan neerzetten voor jezelf en de Aarde. 
Je hebt de oude energieën overwonnen en staat volledig open voor de nieuwe!

Geen slachtoffer meer, maar een meester.
Je gelooft in jezelf. Alles is mogelijk.

 

THE FULL MOON IN TAURUS, 28TH OCTOBER 2023.
THE CONVICTION THAT THERE IS A SOLUTION FOR EVERYTHING

How convenient it is for us that the last Moon in Libra was able to bring us into balance! Through this, we’re now able to take on the next challenge! The closure of old energies! We let go of everything we’ve learned in the past and start anew.
Suddenly, forgotten memories of the talents you once had come back to you. It’s as if you come out of a dream and wake up. This gives you the courage to take new initiatives and show yourself to others. You throw reason overboard and create something that has a good chance of succeeding. It’s unbelievable!  There are no more doubts. You’re convinced that from your heart you can create something beautiful for the Earth.

You’ve overcome old energies and habits.
You ‘re not a victim anymore, but a master.
You believe in yourself. Everything is possible

 

J. Krishnamurti - Official Channel - YouTube

JIDDU KRISHNAMURTI QUOTES:

BEGIN ALSOF JE HELEMAAL NIETS WEET
VERGEET ALLES WAT JE OVER JEZELF WEET,
VERGEET ALLES WAT JE OOIT OVER JEZELF
GEDACHT HEBT; 
BEGIN ALSOF JE NIETS WEET.

START AS IF YOU KNOW NOTHING
FORGET ALL YOU KNOW ABOUT YOURSELF;
FORGET ALL YOU HAVE EVER THOUGHT ABOUT YOURSELF;
START AS IF YOU KNOW NOTHING.

KLIMAAT VERANDERING: TIP
Onze tuin zit propvol met struiken, bomen en bloeiende planten.
Ze hebben tot nu toe de zware stormen van de laatste tijd
prima doorstaan. Ze hebben elkaar gesteund en staan allemaal overeind.

CLIMATE CHANGE: TIP
Our garden is full to the brim with bushes, trees and
flowering plants. The’ve bravely endured the storms of
the last months, and look great. They
supported each other and are all standing tall.

DIERENVERHAALTJES
WIJ ZIJN ALLEMAAL EEN FAMILIE!
EEN VERHAALTJE VANUIT DE KEUKEN.

DE FRUITVLIEGJE AAN HET WOORD
“Wat wij leuk vinden hier, is dat we welkom zijn!
We zijn geaccepteerd voor wie we zijn.
Onze lieve vriendin houd het hier netjes, maar laat wel wat
fruit voor ons over!
Maar ze heeft ons wel gevraagd om niet mee te doen aan
overpopulatie! We gaan ons uiterste best doen om dit
in te perken”!

 ANIMAL STORIES
WE’RE ALL ONE FAMILY!
A TALE FROM THE KITCHEN

THE FRUIT FLY TALKING
“What we like about it here, is that we feel
welkom! We’re accepted for who we are.
Our dear friend keeps a clean kitchen, but always
has a small bit of fruit for us.
One thing she has asked of us is, that we
don’t participate in overpopulation! We’re doing our
utmost to limit our numbers”!

QUOTE: 
Alles wat ik tot nu toe in mijn leven
meegemaakt heb, heeft mij
gevormd tot de sterke persoon
die ik nu ben.

Everything that I have experienced
in my life up until now has formed me
into the strong person I am
today.

NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL, 14 OKTOBER 2023

SPIEGELBEELD
Wat bedoelen we hiermee? Wat gebeurt er wanneer wij in de spiegel kijken. Zien wij een reflectie die ons bevalt, of juist niet, en wat zegt dat over onze perceptie?
Al onze indrukken vertellen een eigen verhaal. Het is aan ons om er iets moois van te maken.

Hier zijn de sleutelwoorden van de Nieuwe Maan in Weegschaal:
*In een relatie heb je een partner nodig, die jouw levenspad samen met jou bewandelt, terwijl hij/zij op hetzelfde moment op zijn/haar eigen pad loopt.
*Je hebt de behoefte om de vrede te bewaren. Dit betekent niet dat je niet kan zeggen wat voor jou belangrijk is. Communiceer en deel jouw gevoelens op een rustige manier met anderen.
*Momenteel sta je open voor onzichtbare positieve energieën die niet zomaar in woorden uitgedrukt kunnen worden. Omarm het gevoel, en laat het over je heen komen. Zie het als een stap voorwaarts in de evolutie van jouw ziel.
*Jouw gevoel laat je weten wanneer je gesteund voelt door anderen of niet. Voel jij je leeg en eenzaam of juist leeg en verbonden?
*Ondanks het feit dat het je plezier geeft om aan anderen te geven, is het nu het juiste moment om ook aan jezelf te denken. Op deze manier voel je balans en tevredenheid.

Zo zien we dat de Nieuwe Maan in Weegschaal evenwicht kan brengen in ons welzijn.

NEW MOON IN LIBRA, 14th October 2023.

REFLECTION
What do we mean by this? What happens when we look into the mirror? Do we see a reflection that we like, or just the opposite, and what does this say about how we percieve things?
All our impressions tell their own story. It’s up to us to create something beautiful.

Here are the key words of the New Moon in Libra:
*In a relationship you need a partner who walks his life’s path together with you, while walking his own at the same time.
*You feel the need to keep the peace. This doesn’t mean that you can’t speak your mind on things you find important. Communicate and share your feelings with others in a calm way.
*You currently are open to invisable positive energies that can’t be expressed in words. Embrace this feeling and just let them come over you. See it as a step forward in the evolution of your soul.
*Your pure feelings let you know when you’re supported by others or not. Do you feel empty and lonely, or empty and connected?
*In spite of the fact that giving to others gives you pleasure, it’s now the right moment to think more about yourself. This creates a feeling of balance and satisfaction. Giving without receiving isn’t a good idea.


The New Moon in Libra shows us that seeing two sides in everything brings balance to our well-being!

VOLLE MAAN IN RAM, 29 SEPTEMBER 2023.
ALLES HEEFT TWEE KANTEN

Het klinkt tegenstrijdig, maar deze Volle Maan in Ram is zowel belangrijk voor onszelf als voor onze relatie met anderen.
Aan de ene kant heb je te maken met de snelle en impulsieve kant van Ram, die een heel directe manier van communiceren en doen heeft,  en aan de andere kant de harmonie brenger van de Weegschaal, zijn tegenoverliggende teken. Als wij speels deze twee energieën tegelijk gebruiken, kunnen we alles in balans houden.

We kunnen ook een ‘kom op voor jezelf’ houding bij onszelf opmerken. Wij laten duidelijk  weten  wie wij zijn en wat wij willen, en stellen grenzen tot hoever iemand bij ons kan gaan.
Tegelijkertijd zullen situaties niet uit de hand lopen door de baas te willen spelen.  Wij vinden het belangrijk om gesprekken goed te laten verlopen door goed te luisteren en te kijken of ze elkaar mooi kunnen aanvullen. Wie weet brengen de verschillende opvattingen nieuwe inzichten bij de gesprekpartners, die een verrijking en overeenstemming bereiken! Dat alles twee kanten heeft is aanwezig! Een ding is zeker. Het zal niet saai zijn!

ONZE PLANNEN WORDEN EEN REALITEIT
Loop je al een tijd met plannen rond die op een of andere manier niet verwerkelijkt worden? Ze blijven in je hoofd hangen, en kunnen niet de grond van de realiteit vinden? Natuurlijk heb je vrije keuze, maar het zou nu de meest gunstigste tijd zijn om je kans te pakken en ze te delen met anderen (het publiek). Pak deze mogelijkheid met beide handen aan en vertrouw erop dat het leven het goed met je voor heeft. Ineens heb je het bewustzijn om te zien hoe je dingen voor elkaar kan krijgen.
Op 29 september  is het de Volle Maan (voltooiing) in het teken Ram (vind het prachtig om in de schijnwerpers te staan). Ga ervoor en zie dat wat onmogelijk leek, ineens mogelijk is!

 

FULL MOON IN ARIES, 29th September 2023.
EVERYTHING HAS TWO SIDES TO IT.

It sounds contradictory, but this Full Moon in Aries is both important for us,
as for our relationship with others.
On the one side we have to with the quick and impulsive  Aries, who has
a very direct way of communicating, and on the other side we have the harmony bringer  Libra. If we are able to make use of these two energies in a playful manner, we’ll keep everything balanced.
We can also take on a ‘come up for yourself’ attitude being very clear about who you are, what you want and setting our boundaries for how far someone can go.
At the same time, we’ll not let situations get out of hand by wanting to play the boss. It’s important that our conversations are positive ones through listening and complementing one another. Who knows, different opinions might bring new insights that enrich our way of thinking!
One thing is sure! It won’t be boring!

OUR PLANS BECOME A REALITY
Have you been walking around for a while with plans in your head that for some reason or another weren’t realised? They stay in your mind and can’t seem to find the reality of the ground. Of course, we all have free choice, but these few weeks are really favorable to grab your chance and share your plans with others. Take this opportuniity with both hands and trust that life is on your side.
You suddenly feel stimulated to get things done. You walk your talk!
Aries feels great when in the spotlight. Go for it and see that what you thought was impossible is possible!

Are Orca attacks coordinated? Sailor claims the killer whales planned it - India TodayThe American Animal communicator Penelope Smith
shares her communication with an Orca who asks for our help.

“I communicated with an orca who is a leader in the area.
Here is what she conveyed”:

Our aim has always been to live in harmony in the oceans, guarding life in accord with our part of the balance. We have co-existed peacefully with humans even when their actions have harmed us, the health of the ocean, and other forms of life. It is time for humans to pay attention and change their actions.

During my life, I and other orcas have experienced both friendly and offensive interactions initiated by humans. Our policy has been to go about our business and let humans go about theirs. However, I have reached my limit of tolerance of abuse by humans.

Some humans think it is a game to chase, harass, and run down our kind with their sailing craft. Years ago, humans singled me out for my size and leadership in the pod. I got injured when I tried to block the negative actions from hurting other orcas. I have suffered from the effects of these injuries.

We are also aware of toxic substances dumped into the ocean that cause us to be ill and poison or kill the fish and other creatures we need for sustenance. Human actions threaten our environment, our life, and the life of many beings.

I am hurting, and my lifespan has been shortened. I want to help humans understand that now is the time to change to reverse detrimental effects on water and land for the sake of all beings. We must speak up. We must be heard. I have passed on my message to my relations that we need to get human attention before they cause more harm.

Who is listening? Until we get positive responses from humans who cause the harm, we will attempt to get across to them in ways we hope they can understand.

Kelly and Sebastian, I recommend that you communicate to the orcas about your intentions and what you will do to mitigate the harm caused to them and the ocean. It’s what they are asking for.


QUOTE
MY SON IS MY SUN
MIJN ZOON IS MIJN ZON

DIEREN/ANIMALS
Laten we de dieren en planten in onze omgeving
een persoonlijke naam geven. Dan zijn ze geen nummers
meer, maar hebben ze een eigen persoonlijkheid.

Let’s give a personal name to the animals and plants in our
surroundings. They won’t then be a number, but will
have their own personality.

Chris Martin the singer of Goldplay said:
“What that song represents on Ghost Stories is the release after you’ve climbed the mountain – after you’ve done anything challenging. That’s why that song is so unashamedly happy and danceable: because that’s what it needed to be. I love singing it. I know we didn’t break the mold, but it’s just so fun to play.

It needs to be about unconditional love.
There will be a point where you’ll be like me.”

 

HET GEBED VOOR MOEDER AARDE / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

ONDER DE KNOP NIEUWS/NEWS EEN NIEUW ITEM:
KLIMAATVERANDERING / CLIMATE CHANGE

Oom Angaangaq deelt met ons de verwoestende gevolgen van klimaatverandering voor zijn thuisland, de mensen in Groenland en de hele wereld. Er wordt besproken hoe inheemse volkeren centraal moeten staan ​​in dit gesprek als we wereldwijd een betekenisvolle verandering willen doorvoeren

QUOTE:

“You cannot address climate change and sustainability without addressing the Soil – Soil is the core of all that is manifest.”
Sadhguru.

——————–

RED MIJ
RED ONZE BOMEN
RED ONZE AARDE

4Save Trees Save Mankind" Poster by ShenArtz | Redbubble

SAVE ME
SAVE OUR TREES
SAVE OUR LIVES

WE VIEREN DE DAG VAN DE AARDE !
(Iedere dag)
WE CELEBRATE EARTH DAY !
(Everyday)

 

Met ons Diepste Respect, onze Liefde en Compassie.
Eren we de Mooie Vrije Zielen van de Prachtige Wilde Paarden in de USA
With Our Deepest Respect, Love and Compassion.
Honouring the Beautiful Free Spirits of the Wild Horses in the USA.

 

Positief nieuws:

Dakloos zijn in Engeland is niet meer illegaal!
Na 200 jaar heeft de Engelse regering
besloten om dakloze mensen rechten te geven!!!

Positive news:

Homeless people in England are no longer
marked as illegal !
After 200 years the English government
has decided to give homeless people
human rights.

 

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnaars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONZE HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691