Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.


25 NOVEMBER 2021
INTERNATIONALE DAG VOOR DE ELIMINATIE VAN GEWELD TEGEN VROUWEN.
Een van de drie vrouwen in de wereld zijn slachtoffers van geweld.

Een expert van de Verenigde Naties roept op voor
onmiddellijke actie om de
“pandemie van vrouwenmoord en geweld 
tegen vrouwen te beëindigen”.
“ME TOO” komt op voor vrouwen op die het nog kunnen navertellen. “Femicide en Geweld tegen Vrouwen” komt op voor de vrouwen die dood zijn, en het niet na kunnen vertellen

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen: de duizelingwekkende cijfers - Radar - Knack WeekendVerdrag voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen | Act4Respect

25 NOVEMBER 2021
INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN.
One out of three women in the world are victims of abusement.

An UN expert calls for urgent action to end
‘pandemic of femicide and violence against women.’
“ME TOO” stands up for the women who have lived to tell their story.
 “Femicide and Violence Against Women” stands up for the Women who are no longer alive and can no longer tell their own story.

De Namen Van Slachtoffers Van Femicide En Geweld Tegen Vrouwen. /
The names of victims of Femicide and Violence towards women.

 

NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN
14/15 November 2020
VAN RUPS NAAR VLINDER

Door alles wat er met ons en om ons heen is gebeurd en nog steeds
gebeurt, hebben we veel tijd gekregen voor ZELFREFLECTIE. Niet altijd makkelijk, de ene dag ging het beter dan de andere. Er zijn VEEL
ONZEKERHEDEN. We worden op de proef gesteld en moeten VAAK DIEP gaan.
MAAR DE AANHOUDER WINT.
ALS WE IN STAAT ZIJN GEWEEST OM IN DE MOEILIJKE DAGEN CREATIEVE OPLOSSINGEN WETEN TE VINDEN, BEGINNEN WE TE GELOVEN DAT WIJ DIT VAKER KUNNEN DOEN.
Wij hebben ANGST vervangen door MOED en daar zullen we voor BELOOND worden. We kunnen de EMOTIES die ons naar BENEDEN HAALDEN, NU ACHTER ons laten omdat we door ZELFREFLECTIE geleerd hebben om te OBSERVEREN.

DEZE NIEUWE MAAN GEEFT ONS:
BEWUSTZIJNSVERRUIMING,
VERTROUWEN IN DE GOEDE AFLOOP EN ZELFVERTROUWEN.


OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Wij krijgen NU DE KRACHT om onze OUDE HUID af te SCHUDDEN en OPNIEUW GEBOREN te worden. Wij voelen dat DE OUDE ZWARE ENERGIE, die wij steeds in ons hadden, een UITWEG heeft gevonden en ons lichaam geruisloos verlaten heeft om via onze onderbuik, in de Aarde opgenomen te worden. Zij zet deze energie om in POSITIEVE ENERGIE WAARUIT ZIJ AAN IETS NIEUWS LEVEN KAN GEVEN.

AFFIRMATIES
We zijn NU IN STAAT OM LIEFDE AAN ONSZELF TE GEVEN en EEN POSITIEVE 
AFFIRMATIES OVER ONSZELF UIT TE SPREKEN, zoals: “IK BEN EEN ONGELOOFLIJK SCHITTEREND LIEFDEVOL MENS!”, of: “IK BEN EEN TIJDLOOS, FANTASTISCH MENS, OP AARDE GEKOMEN OM LICHT TE CREËREN!”
OP DEZE MANIER ZUIVEREN WE ONZE ENERGIE EN LADEN WE ONZE BATTERIJEN HELEMAAL OP!

IETS OVER GEZONDHEID
SOMMIGEN VAN ONS KRIJGEN DE ESSENTIE VAN ONZE KWAAL DOOR. WE KRIJGEN HET NU HELDER, EN DENKEN “WAAROM KON IK DIT NIET EERDER VERZINNEN?” 

 


THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO
14/15 November 2020
FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

Through everything that has happened to us personally and around us,
we’ve been given more time for self reflection. Not always easy! We experience one day better than the other. We’re faced with many uncertainties. Our patience
is put to the test and we often have to dig deep.
But perserverance wins!
If we’re able to create creative solutions during difficult days, we can begin to believe that this is something we can do more often.
We have exchanged fear for courage and for this we’ll be rewarded. We have the chance to leave behind the emotions that always brought us down because through self-reflection we’ve learnt to observe.

THIS NEW MOON GIVES US: TRUST, EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS AND  SELF CONFIDENCE.

BORN AGAIN
We receive the power to peal off our old skin and to be born again. We feel as if the old and heavy energy we once felt has found an uitlet, silently leaving our body via our abdomen, integrating with the Earth beneath our feet. She converses this into positive energy to give something else a chance to create life.

AFFIRMATIONS
We are now able to give Love to ourselves and to speak out loud Positive Affirmaties, Such as: “I am an unbelievable magnificent human being”, or, “I am an ageless, fantastic human being, here on Earth to create light”. 
In this way we purify our energies and charge our batteries!

A  SMALL  ITEM ON HEALTH
Some of us suddenly see the very essence of our ailment . It becomes clear, and we may think “Why didn’t I come up with this before”?


08-11-2020: Celebration (Kool & The Gang)

07-11-2020:
Dieren zijn veel meer dan wij denken. We kunnen van ze leren!
1/2 De ongelooglijke Ibex (Steenbok) verslaat de zwaartekracht
en beklimt een dam. /
1/2 Animals are much more than we think. We can learn from them!

2/2 De (BBB) Bever Behuizing Bouwploeg /
2/2 The Beaver Lodge Construction Squad

DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN): 31 OKTOBER 2020

ONTDEKKEN VAN ONGEKENDE TALENTEN.
De rust die wij opgebouwd hebben vanaf de Nieuwe Maan van 16 oktober in
Weegschaal passen we nu toe om stabiel te blijven onder de heftige energie van het teken Schorpioen, die bekend staat voor de onderste steen boven te halen! Pak nu je kans, en laat je niet meer meeslepen door emoties die jou uit je doen maken.


AKTIE ONDERNEMEN

Het moment is nu aangebroken dat we heldere inzichten krijgen in wat wij
moeten doen en ons daarbij laten leiden door onze intuïtie.
Zoals je weet heeft onze intuïtie niets te maken met ons verstand, en omdat het goed voelt besluiten we, zonder te twijfelen, door te gaan op de weg die wij al een paar weken geleden ingeslagen waren. Het is een groot besluit, dat onzekerheden met zich meebrengt, maar de KEUZES die wij NU maken zullen LATER BLIJKEN GOED te zijn.

WIJ WORDEN WIJZER!
De laatste tijd is er door de vele veranderingen, het leven voor iedereen onduidelijker geworden, máár EVEN GEDULD! De komende twee maanden komt er veel aan het licht en zullen wij meer hoop krijgen. Mensen worden steeds wijzer en laten zich niet meer om de tuin leiden. Over de hele wereld wordt het bewustzijn steeds groter, waardoor corruptie steeds minder kans krijgt.


ER IS EEN SPLITSING VAN DE WEG.

DE ENE KANT gaan de mensen die het bij HET OUDE HOUDEN.
ZE HOUDEN NIET VAN VERANDERINGEN EN WILLEN DAT ALLES HETZELFDE BLIJFT ALS HET NU IS. Ze willen PASSIEF BLIJVEN EN GEHOORZAAM ZIJN AAN EEN CORRUPT SYSTEEM. EEN SYSTEEM DAT ONS STEEDS MINDER VRIJHEID GEEFT EN ONS ISOLEERT.

NAAR DE ANDERE KANT gaan de mensen die BEWUST KIEZEN VOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN, WAAR JE NIET ALLEEN EEN NUMMER BENT, MAAR WAAR JE EEN GEVOEL VAN EIGENWAARDE HEBT. ZE KIEZEN VOOR DE VRIJHEID OM EIGEN BESLISSINGEN TE MOGEN MAKEN, ZIJ EISEN EEN TRANSPARANT SYSTEEM VAN AUTORITEITEN, DAT UITVOERT WAT ZE WILLEN.  

 


THE FULL MOON IN
TAURUS (SUN IN SCORPIO): 31 OCTOBER 2020

DISCOVERING UNKNOWN TALENTS
We use the calm feeling we created at The New Moon of 16 October in Libra
to keep our cool under the intense energy of Scorpio, who is famous for leaving no Stone unturned!
Grab this chance, and don’t let yourself get carried away through emotions that can upset you.

 

TAKE ACTION
The time has arrived for us to have the clarity to see what we now should do
and to let us be guided by our intuition.
As you know our intuition has nothing to do with our brain, and because our feelings feel good, without hesitating, we decide to carry on doing what we started a few weeks ago. It’s a big decision that brings uncertainty, but THE CHOICES we NOW make will LATER turn out to be GOOD ONES.

WE’RE GETTING WISER!
Recently, our lives have changed dramatically because of all the changes and
uncertainty has taken over. But BE PATIENT. During the next two months much will come to light that will give us more hope.
People are getting wiser. They Don’t let themselves be led up the garden path anymore. Over the whole world consciousness is growing and corruption is
being defeated.

WE’RE STANDING AT A CROSS-ROAD
PEOPLE WHO DON’T WANT TO CHANGE GO TO ONE SIDE.
THEY WANT EVERYTHING TO STAY THE SAME. THEY’RE HAPPY TO OBEY THE OLD CORRUPT SYSTEM.
A SYSTEM THAT GIVES US LESS FREEDOM AND ISOLATES US.

PEOPLE WHO GO TO THE OTHER SIDE, EMBRACE CHANGE and CONSCIOUSLY CHOOSE FOR A NEW SYSTEM OF POSSIBILITIES, ONE WHERE THEY’RE NOT JUST A NUMBER, BUT ONE THAT GIVES THEM THE FREEDOM TO MAKE THEIR OWN DECISIONS, DEMANDING A TRANSPARENT SYSTEM FROM THE AUTHORITIES WHO ARE WILLING TO CARRY OUT WHAT THE CITIZENS OF A COUNTRY WANT AND NEED.

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

Michael Jackson:
Een Roep Voor Eenheid En Harmonie /
A Cry For Unity And Harmony

18-09-22020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

 

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59

Spirituele Ontwaking / Sfeermuziek / Positieve Aurareiniging / Zelfgenezing /
Spiritual Awakening / Meditation Music / Positive Aura Cleanse / Self Healing

Geluiden Van Verkoeling En Ontspanning Door De Golven Van De Oceaan /
Refreshing And Relaxing Sounds Of Ocean Waves

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

 

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197