Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.

 

30-03-2020 Kryon: Communiceren Met Je Lichaamscellen /
Cellular Communication
http://audio.kryon.com/en/Delphi.mp3

24 maart 2020: De Nieuwe Maan in RAM

Het symbool van ‘De Nieuwe Maan in Ram’ en het Voorjaar is dit keer de ‘Bloeiende Rabarber’: Een Positieve Wending en ze staat voor energie, kracht, en daadkracht. De energie van deze Nieuwe Maan brengt nieuwe oplossingen voor de situatie die ons in de greep heeft. 
De planeet Saturnus is in het teken Waterman aangekomen! We ervaren dat we meer lucht hebben! 

ANGST maakt plaats voor HOOP
VERSTAND gaat plaats maken voor INTUÏTIE
en het teken RAM en zijn bijbehorende heerser MARS geven ons de DAADKRACHT die we nodig hebben om door deze tijd heen te komen.
Het is een welwillende energie, en we zullen vanuit een rust en balans stappen vooruit maken. We blijven weg van drama en laten ons leiden door ons gezonde verstand en intuïtie. Wij zorgen goed voor onszelf en luisteren naar onze intuitïe.
Deze nieuwe vriendelijke energie kan ons losmaken van oude gewoontes en een verandering in ons bewustzijn teweeg brengen. Het maakt ons sterker. Hierdoor hebben we, vooral in deze tijd, meer compassie, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemens. Wij zien dat er ook wijsheid en goedheid is in veel mensen. Ze laten zich niet door angst regeren, maar blijven positief en in balans. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid.

De lock down waar we nu in verkeren brengt ons tot zelfreflectie en wanneer alles achter de rug is, zullen we niet meer hetzelfde zijn. We zullen de wereld met andere ogen zien en ons leven anders inrichten. Niets zal meer vanzelfsprekend zijn en de kleine dingen waar we normaal geen oog voor hadden zullen een belangrijke plek in ons bewustzijn krijgen en ons plezier geven. Op een extreme manier zijn we losgerukt uit het oude bewustzijn dat niet meer werkt. Wij maken nu deel uit van het nieuwe bewustzijn, omdat we meegaan in de verandering!

Er komen betere tijden aan, alleen anders!
Deze nieuwe hoopgevende maatschappij zal creatiever zijn en er komen nieuwe uitvindingen die ons en de hele wereld zullen steunen.

 

24th March: The New Moon in ARIES

The symbol of ‘The New Moon in Aries’ and
Spring, is “The Flowering Rhubarb”: A positive turn around.
She symbolizes energy, strength and determination.
During the New Moon in Aries, the planet Saturnus has arrived
in the sign of Aquarius!
This gives us more oxygen and a load off our shoulders.


FEAR makes place for HOPE.
JUDGEMENT makes place for INTUITION
and ARIES with his 
corresponding ruler Mars, gives us the DETERMINATION we need to get through this difficult time.

This energy
is a good and friendly one, and will lead us in a peaceful and balancing way. We avoid drama and let ourselves be guided by our intuition.
This new and friendly energy can detach us from old habits and bring a change in our consciousness, making us stronger than we were.
We’re therefore, especially at this time, more compassionate, not only for ourself, but also for our fellow human beings.
We can see that there’s kindness and wisdom  in many of us, who don’t let themselves be ruled by fear, but remain positive and balanced, This gives a feeling of togetherness.

The lock down we’re now experiencing brings us to self reflection, and when everything’s behind us we’ll never be the same. We’ll see the World with different eyes and behave differently. We’ll never take things for granted and will appreciate the small things we never noticed before. They’ll take an important place in our conciousness and give us real pleasure. In an extreme way we’ve been cut
loose from an old system, an old consciousness that doesn’t work, and we’ll be part of a great change.

Better times will come, they’ll only be different! This new hopefull promising society shall be more creative and we’ll see new inventions coming that will support us and the whole world.

22-03-2020 Sadhguru:
De Sleutel naar Gezondheid
Behandel water met Eerbied /
The Key To Health
Treating Water With Reverence

20-03-2020: KRYON IN REYKJAVIK – IJSLAND / ICELAND
1. Intuïtie / Intuition
http://audio.kryon.com/en/DAY%20TWO-%20LETTER%20I.mp3
Kryon Start – 6:24
2. Bewustzijn / Consciousness
http://audio.kryon.com/en/DAY%20THREE-%20LETTER%20C.mp3
Kryon Start – 5:21

29-02-2020: Kryon
Walvissen & Dolfijnen /
Whales & Dolphins
http://audio.kryon.com/en/3-The%20Whales%20and%20the%20Dolphins.mp3
Kryon Start – 4:53
De Nieuwe Rol van de Pijnappelklier /
New Role of the Pineal
http://audio.kryon.com/en/8-New%20Role%20of%20the%20Pineal.mp3
Kryon Start – 5:59

23-02-2020: Kryon

Wijsheid / Wisdom
http://audio.kryon.com/en/Delphi-18-sat-WISDOM.mp3

15-02-2020: Twee Kryon audio’s van 2013 –  nog steeds actueel !
Two Kryon audios are from 2013 – still up-to-date!
1. Tijd om je verder te ontwikkelen /
1. Time To Evolve
http://audio.kryon.com/en/Totowa13-Sat-main.mp3
2. De Eigenwaarde Van De Oude Ziel /
2. Old Soul Selfworth
http://audio.kryon.com/en/Totowa13-Sun-main.mp3

03-02-2020 Kryon New / New Audios:
Sarasota, Florida January 19,20 2020
De Reis Van De Ziel Van De Mens 1 /

The Journey of the Human Soul 1
http://audio.kryon.com/en/Journey-Human-Soul-1.mp3
Start Kryon – 11:28
De Reis Van De Ziel Van De Mens 2 /

The Journey of the Human Soul 2
http://audio.kryon.com/en/Journey-Human-Soul-2.mp3
Start Kryon – 15:36
De Reis Van De Ziel Van De Mens 3 /

The Journey of the Human Soul 3
http://audio.kryon.com/en/Journey-Human-Soul-2.5.mp3
Start Kryon – 10:16

31-01-2020 Kryon: Salt Lake City, Utah 2015
1. “Mini Channeling”
http://audio.kryon.com/en/Saltlake-15-SAT-mini.mp3
2. “Het Grootste Filter” / “The Biggest Filter”
http://audio.kryon.com/en/Saltlake-15-SAT-maini.mp3  
3. “De Kracht Van Geloof” /
“The Power of Belief”
http://audio.kryon.com/en/Saltlake-15-SUN.mp3

25-01-2020 Sadhguru: De mystieke geheimen van water /
The mystical secrets of water.

Sadhguru: ‘Stop Met Je Kinderen Te Labelen!’ /
Stop Labeling Your Children

Eerste Kryon In 2020 / First Kryon In 2020
12-01-2020: Nieuwe / New Audio(‘}s
Dualiteit 1 / Duality 1

http://audio.kryon.com/en/DUALITY-1-BOULDER-20.mp3
Kryon Start 2:12
Dualiteit 2 / Duality 2
http://audio.kryon.com/en/DUALITY-2-BOULDER-20.mp3
Kryon Start 11:40 min
Dualiteit 3 / Duality 3

http://audio.kryon.com/en/DUALITY-3-BOULDER-20.mp3
Kryon Start 02:00 min

03-01-2020: Nieuwe / New Video
De Creatieve Oude Ziel / The Creative Old Soul

 

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197