Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics


EEN VRAAG / A QUESTION

Zijn wij allemaal in onze uniekheid een beetje –
wat de maatschappij noemt- autistisch?

Are we all in our uniqueness a bit –
what society calls- autistic?

———————————————–


15-09-2019: Nieuwe Audio /
New Audio Kryon:
Vrede In Jezelf Vinden Deel 1 /
Finding Peace Part 1
http://audio.kryon.com/en/5-Finding%20Peace-1.mp3
Vrede In Jezelf Vinden Deel 2 /
Finding Peace Part 2
http://audio.kryon.com/en/7-%20Finding%20Peace-2.mp3

KRYON: Audio / Audio
Zonopkomst / Sunrise
In de volgende nieuwe audio vertelt Kryon, dat wij in de huidige nieuwe energie de ketens van “ potentiële erfelijke ziektes ” kunnen verbreken.
Hij geeft de volgende affirmaties:
“Ik wil bewustzijn.
Ik wil iets hebben dat de mensheid helpt.

Ik wil blijven.
Ik heb ervaringen, die ik aan anderen door wil geven.
Ik heb dingen te doen.
Ik ben een Oude Ziel.”
“ Hierbij verbreek ik de overerving van ziektes in mijn lichaam.
Daarom ben ik niet iemand, die het in mijn bloed heeft.”

In the next Kryon video he tells us that in this new energy we can

break with the chains of “potential inherited diseases”.
He gives the following affirmations:
“I want awareness.
I want something to help humanity.
I want to stay.
I have teachings to do.
I have things to do.
I am an Old Soul.”

“I hereby break with the inherited disease in my body.
Therefore I am not the one to have it in my blood.”
http://audio.kryon.com/en/Disease%20inheritance-Kauai-6.mp3 
(Channeling na / after 9:06 min.)


Wildcard(s) /
Wild Card(s)

Een Wildcard is een persoon, of een uitvinding, of een ding, of een gebeurtenis, die/dat (vaak onverwachts) een verandering op onze planeet brengt. Het bestaande Bewustzijn van de Mens op Aarde maakt dat een Wildcard ontstaat. /
A Wild Card is a person, or an invention, or a thing, or an event, that (very often) causes an unexpected change on the planet. At certain moments the Human Consciousness of the planet allows these Wild Cards to happen.
http://audio.kryon.com/en/Wilmington-main-16.mp3
(Channeling na / after 2:35 min.)

Onzichtbare Dingen / Invisible Things, 21 augustus 2019

Indigo Instructies /
Indigo Instructions
Kryon geeft instructies aan jonge Indigo kinderen en Oude Zielen /
Kryon gives instructions to young Indigo children and Old Souls.
(Channeling KRYON start(s) op / at 10:08)
http://audio.kryon.com/en/Berkeley-S-Indigo-instructions-18.mp3

De Evolutie Van De Mens (Neem de controle over je gezondheid) /
Human Evolution (Take Control Of Your Health)
http://audio.kryon.com/en/Human%20Evolution%20of%20the%20Physical.mp3
(Channeling KRYON start(s) op / at 1:41)

Aspecten Van De Vonk (oftewel jouw tijdloze Ziel) Deel 2 /
Elements Of The Spark Part 2
http://audio.kryon.com/en/Elements%20of%20the%20Spark-P2.mp3
(Channeling KRYON start(s) op / at 2:31)

Aspecten Van De Vonk (oftewel jouw tijdloze Ziel) Deel 1 /
Elements Of The Spark Part 1
http://audio.kryon.com/en/Elements%20of%20the%20Spark-P1.mp3
(Channeling KRYON start(s) op / at 15:32)

Kryon Audio:
De Vonk (oftewel jouw tijdloze Ziel) / The Spark
http://audio.kryon.com/en/The%20Spark.mp3
(Channeling KRYON start(s) op / at 15:51)

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

 

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die bij mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197