De spiertest-methode / Muscle test method

197OM EEN BEGIN TE MAKEN EEN RELATIE MET JE LICHAAM (JEZELF) OP TE BOUWEN IS HET HANDIG VEEL SIMPELE VRAGEN TE STELLEN WAAROP HET ANTWOORD ‘JA’ OF ‘NEE’ IS.

Ik ben zelf ooit begonnen vragen te stellen aan mijn lichaam of aan alle lichaamscellen tegelijk over wat gezond en wat ongezond is voor mij om te eten.
We kunnen natuurlijk ook over andere
onderwerpen vragen stellen en daar ook een antwoord op krijgen.

Ik gebruik ‘de spiertest’ methode. In de winkel als ik iets koop, of thuis als ik iets wil eten of drinken.
In het begin leek het alsof ik neurotisch bezig was, omdat ik over bijna alles wat ik ging eten of drinken, op wat voor tijdstip van de dag dan ook aan het testen was! Maar ik wist dat het nodig was om uiteindelijk een natuurlijke en intuïtieve communicatie met mijn lichaam op gang te krijgen.
Voor het gebruiken van de ‘Spiertest-methode’ was het mijn ‘IK’, die alles maar klakkeloos bepaalde, en nu doe ik het samen met mijn lichaam!

Misschien kennen jullie de ‘Spiertest-methode’ . Je staat rechtop met beide voeten iets uit elkaar. Je houdt een product/artikel dat je wilt kopen tegen je borst ter hoogte van je hart en vraagt of het gezond is voor je lichaamscellen. Je probeert onopvallend en ontspannen te blijven!
Als jouw lichaam naar voren gaat is het antwoord ‘ja’ en als het naar achteren gaat is het antwoord ‘nee’ .


Thuis gaat het wat makkelijker. Ik noem alleen de naam van een bepaald voedsel en stel de ‘ja’ of ‘nee’ vraag.

Ook dan ga ik naar voren of naar achteren.

HIER ZIJN EEN PAAR VOORBEELDVRAGEN:


Beste lichaamscellen,

is kaas gezond voor mij?
is koffie gezond voor mij?
zijn aardappels gezond voor mij? A. Één keer per week? B. Twee keer per week? etc.
is muesli met sojamelk gezond voor mij? A. Gewone melk gezond voor mij? B. Rijstemelk etc.
Ben ik allergisch voor suiker? A. Koffie?

EN ZO KAN JE EINDELOOS DOOR GAAN !! JE LICHAAMSCELLEN VINDEN HET PRACHTIG !………….  en na een tijdje hoef je alleen naar een artikel te kijken om het antwoord te weten!

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.

202To start a relationship with your body (and yourself!) it’s handy to ask it simple questions that give the answers ‘yes’ or ‘no’ .
I once started to ask my body and all my body cells to give me answers on what is healthy for me to eat and what not.
Of course, we can also ask questions on other subjects we find important.

I also use the ‘muscle testing method’ in shops when I’m buying things to eat or drink. At the beginning it seemed as if I was neurotic! I tested just about everything I was planning to eat at all times of the day! But I knew it was necessary to do so until the communication with my body cells became a part of me. Before I started doing this, it was my ‘I’ that automatically made all the decisions, and now I do it together with my body!
Maybe you know the ‘muscle test’?

You stand up straight with your feet slightly apart. You hold the product/article that you want to buy against your chest, near your heart, and ask ‘is this healthy for my body cells’? Of course you try to be relaxed and not too conspicuous! When your body leans forward the answer is ‘yes’ and when it goes backward the answer is ‘no’ .
When you’re at home it’s easier. You name what you’re wanting to eat and ask the ‘yes’ or ‘no’ question. I also ask if it’s healthy for me to eat it at this moment, because I found out that food that doesn’t suit me in the morning is sometimes alright in the afternoon or evening! Once more you’ll experience your body going forward or backwards.

HERE ARE A FEW EXAMPLES OF QUESTIONS YOU CAN ASK:


Dear body cells,

is cheese (at this moment) healthy for me?
is coffee healthy for me?
are potatoes healthy for me? A) Once a week? B) Twice a week? etc.
is musli with soya milk healthy for me? A) cow milk? B) rice milk? etc.
Am I allergic for sugar? A) For coffee?

AND YOU CAN GO ON ASKING QUESTIONS FOR EVER!!!! YOUR BODY CELLS LOVE IT!…………. and after a while you only have to look at something to know the answer!