Educatie / Education

Pagina In Bewerking / Under Construction

DE ZOMER AMAZONE TUIN /
SUMMER AMAZONE

WERELDWIJD, DE DAGEN VAN EENHEID
“De Dagen Van Eenheid Wereldwijd” is een liefde-in-actie uitnodiging voor iedereen om bij elkaar te komen op ieder derde weekend van de
maand om het energetische veld van het collectieve bewustzijn te versterken
door gebruik te maken van de vibraties van liefde, vrede en vreugde die
uit ons hart komen. Wanneer een persoon van binnenuit de uitstraling van liefde toelaat, wordt deze vibratie in de wereld groter. Net als één steentje dat in een meer gegooid wordt een rimpel in het water veroorzaakt, zullen duizenden rimpels er voor zorgen dat het meer gaat overstromen. Dus, net als bij deze steentjes, zullen wij met ons duizenden, of miljoenen met onze energieën bij elkaar komen om onze vibraties te verhogen en daardoor die van onze wereld te verrijken.
GLOBAL DAYS OF UNITY
“Global Days of Unity” is a love-in-action invitation for everyone to come together on the 3rd weekend of each month, to amplify the energetic field of collective consciousness using the vibrations of love, peace, and joy, that emanate from the heart. When one person allows love to radiate from within, the vibration of love in the world increases. Just as a single stone tossed into a lake causes the water to rise ever so slightly, thousands of stones can cause a lake to overflow. So like those stones, we’ll come together with our energies in the thousands and millions to raise our vibrations and enhance the vibration of our world.


Nieuwe Educatie

De potentiële toekomst van het Onderwijs:
Het Oude Onderwijssysteem wordt niet meer
aan leerlingen opgelegd,
maar wordt een samenwerkende vorm die door de
leerlingen zelf gecreëerd wordt.

New Education
The potential future of Education:
The Old Learning System will no longer be imposed on
pupils,
but shall be a form that is shared and
created by the pupils themselves.

 

Educatie
De functie van educatie is om ons vanaf onze kinderjaren
te helpen altijd onszelf te blijven in plaats van anderen te imiteren.

Education

The function of education is to help you from childhood not to
imitate anybody, but be yourself all the time.