Educatie / Education

Pagina In Bewerking / Under Construction

Nieuwe Educatie
De potentiële toekomst van het Onderwijs:
Het Oude Onderwijssysteem wordt niet meer
aan leerlingen opgelegd,
maar wordt een samenwerkende vorm die door de
leerlingen zelf gecreëerd wordt.

New Education
The potential future of Education:
The Old Learning System will no longer be imposed on
pupils,
but shall be a form that is shared and
created by the pupils themselves.

 

Educatie
De functie van educatie is om ons vanaf onze kinderjaren
te helpen altijd onszelf te blijven in plaats van anderen te imiteren.

Education

The function of education is to help you from childhood not to
imitate anybody, but be yourself all the time.