Auteursrechten

AUTEURSRECHTEN & DE GEDRAGSLIJN BIJ INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud, informatie, afbeeldingen, modellen, afbeeldingen, documenten en producten zijn het intellectuele eigendom van www.henkdebruin.com, of drs. Henk de Bruin. Alle rechten zijn voorbehouden. Als er geen verwijzing naar bovenvermelde namen is gegeven zijn de afbeeldingen niet origineel van de auteur van deze website. Niets uit deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welk informatieopslagsysteem, zonder toestemming van de eigenaar.

Het gebruik van schriftelijke inhoud van deze site voor educatieve en non-profit doeleinden is toegestaan, als de bron www.henkdebruin.com vermeld wordt. Een hyperlink naar deze site is standaard bij verwijzingen naar geschreven inhoud in een online-layout.

Als je iets niet duidelijk is over dit beleid, neem dan contact met mij op.