20231227 Volle Maan / Full Moon

26/27 DECEMBER 2023
VOLLE MAAN IN KREEFT

Laten we voor deze Kerst en het Nieuwe Jaar de positieve betekenissen van deze Volle Maan in Kreeft doorgeven. We hebben een houvast door de woorden: ‘Liefde voor het leven, Ons licht uitstralen naar de Wereld, en Hoop geven aan iedereen om ons heen.’
Laten we, als een echte Moeder van de harmonische Natuur, onze zorgzaamheid en onvoorwaardelijke liefde kenbaar maken.
2024, een voorbeeld van een Nieuw, en Positiever Bewustzijn!

WE WENSEN IEDEREEN
EEN GELUKKIG, VREUGDEVOL EN GEZOND JAAR TOE!


26/27 DECEMBER 2023
FULL MOON IN CANCER

Let’s pass on the positive meanings of this Full Moon in Cancer for this Christmas and New Year.
The following words give us good examples:
‘Love for life. Radiating light to the World.Giving hope to everyone around us.’
Acting just like a real Mother of a Harmonious Natural World, showing our caring and unconditional love side.
Let’s make 2024 an example of a New and Positive Consciousness!

 

WE WISH EVERYBODY
A HAPPY, JOYFUL AND HEALTHY NEW YEAR! 

‘NOEL FITZPATRICK’

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is een baanbrekende Ierse Neuro-orthopedische dierenarts met een GROOT HART en  PASSIE VOOR HET LEVEN. Hij  ontwikkelt en gebruikt nieuwe behandelmethoden. Hij brengt de toekomst naar het heden door wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken.  Volgens hem zijn de  ‘medische wonderen’ ook mogelijk bij de mens die dezelfde problemen hebben. Het enige dat nodig is, is de bereidheid om  de traditionele benadering te doorbreken.  
 Hij laat zien wat echte liefde en compassie is voor het dier in de realiteit van iedere dag.  Zijn praktijk is 24 uur per dag open.   
Noël is een mooi mens, een voorbeeld voor ons allemaal. Klanten komen uit alle hoeken van het
Verenigd Koninkrijk met hun dieren naar hem toe. We hopen dat jullie genieten van de video’s even verder op.

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is a groundbreaking Irish Neuro-orthpaedic Vet with a GREAT HEART AND PASSION FOR LIFE.
He develops and uses new treatment methods. He brings future to the present day through making what seems impossible, possible. According to him, these ‘medical miracles’ can also be applied to humans who have the same problems. The only thing that’s needed is the willingness to break through the traditional approach to medicine.
He shows what practical love and compassion is for an animal on a daily basis. His practice is open
24 hours a day.
He is just a beautiful human being, an example to us all. This is proved by the fact that his clients come from all the corners of the U.K. to take their pets to his clinic.
We hope you enjoy the video’s.

Noel en Jane Goodall bij de Dierenartsen Festival 2015 /
Noel and Jane Goodall at the Vets Festival 2015.Jim ontmoet: Een ontmoeting met Noel Fitzpatrick
op de Universiteit van Surrey Engeland./
Jim meets: A meeting with Noel Fitzpatrick
at the University of Surrey, England.

Mini AMAZONE-TUIN Een tuin in een gewone straat. Welkom in onze tuin van de toekomst / Mini AMAZON-GARDEN. A garden in an ordinary street. Welcome to our garden of the future.

Een tuin in een gewone straat.
Welkom in ons mini-Amazone-bos.
De tuin van de toekomst.

Echt netjes kan je het niet noemen,
maar voor de dieren en planten is het een paradijs!
Alles groeit en bloeit, en leeft met en door elkaar heen.
Regelmatig brengen we een beetje structuur aan om er voor te zorgen, dat alle planten, struiken en bomen hun eigen rechten hebben. Maar dat houdt alles wat in de tuin leeft niet tegen!
Het blijft in overvloed groeien!
Het is een oase van leven. Van de eenden uit de sloot en andere watervogels, ganzen die een keer per jaar goede dag komen zeggen, de meeuwen, tuinvogels, egels, de mol, salamanders, kikkers en padden, muizen, soms een paar vleermuizen tot talrijke insecten, en niet te vergeten de gracieuze slakken, die ons uitdagen om creatieve oplossingen te vinden voor het welzijn van onze planten! Van wilde planten tot gecultiveerde, van fruitbomen en struiken tot groenten en kruiden. Het wemelt hier van het leven. En wij mogen het meemaken! Een oase in een gewone straat. Op naar natuurvriendelijke tuinen!

A garden in an ordinary street.
Welcome to our mini-Amazon forest.
The garden of the future.

You can’t really call it tidy,
but it’s a paradise for the animals and the plants!
Everything grows and blossoms, living with and amongst each other.
We sometimes bring a bit of structure into the garden to make sure that all the plants keep their own rights, but this doesn’t deter
the garden at all!

It keeps growing in abundance!

It’s an oasis of life. From the ducks in the ditch and other water birds, geese who visit once a year to say hello, the sea gulls, garden birds, hedgehogs, the mole, salamanders, frogs, toads, mice, to the many insects, not forgetting the gracious slugs who challenge us to find creative solutions for the good health of our plants!
From wild to cultivated, from fruit trees and bushes to vegetables and herbs.
It’s teeming with life. And we’re priviliged to be a part of it. An oasis in an ordinary street.
On to nature friendly gardens!

Brenda de Bruin.

Mijn Leven / My Life

“Mijn Leven”
……….. is nu “Ons Leven”
Ik beïnvloed alles om mij heen,
van het kleinste van het kleinste, tot
het grootste van het grootste.

Iedere ademhaling die ik doe,
iedere gedachte die ik heb,
ieder woord dat ik uitspreek,
iedere actie die ik onderneem.

“Mijn Leven” wordt “Hun Leven”.


“My Life”

……….. Is now “Our Life”
I influence everything around me,
from the smallest of the small,
to the biggest of the big.

Every breath I take,
every thought I have,
every word I speak,
every action I take.

“My Life” becomes “Their life”

DE WILGENBOOM / THE WILLOW TREE

DE WILGENBOOM
De Bewaker van onze Tuin

En daar stond ik
Omhoogkijkend vol ontzag voor
Jouw Grootsheid
Je herinnerend als een kind
Toen we je plantten in onze tuin
Kijk hoe je er nu uitziet!
Groot en Indrukwekkend
Jouw wortels
Stevig verankerd in de grond
Een symbool van kracht en taaiheid
Met moed
Standvastig de stormen doorstaand

THE WILLOW TREE
The Guardian of our Garden

And there I stand
Looking up in awe at
Your Magnificence
Remembering you as a child
When we planted you in our garden
Just look at you now!
Tall and Majestic
Your roots
Standing firmly in the ground
A symbol of strength and tenacity
Weathering the storms standfastedly
With Courage

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER / A MOTHERS LOVE

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER
Mag de Deken van Liefde en Genezend Licht
Je Iedere Dag van je Leven Omringen.
In de Momenten dat je Wakker bent, en
In de Momenten dat je Slaapt.
Mag haar Warmte Iedere Cel in je Lichaam Omhelzen en
Vrede en Vreugde brengen in jouw Hart.
Mag deze Deken van Liefde en Genezend Licht
Voor altijd je Vriend zijn.

A MOTHERS LOVE
May the Blanket of Love and Healing Light
Surround you Every Day of your Life.
In your Waking Moments and
In your Moments of Sleep.
May its Warmth Embrace Every Cell in your Body,
Bringing Peace and Joy to your Heart.
May this blanket of Love and Healing Light
Forever be your Friend.