2023-2024 MAANFASEN / MOONPHASES

25 maart 2024
VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL
Gedicht
En de Volle Maan loopt over van haar gevoelens,
en sprenkelt een overvloed van zegeningen over ons heen.
En dan gaan we weer, onze rugzakken vol met sterrenstof.
Reizend naar het nieuwe onbekende.

Een belangrijk beginpunt voor ons bij deze Volle Maan is, dat wij vrede met onszelf hebben. Wij hebben ons eigen normen en waarden teruggevonden, zonder anderen te veroordelen. Vanuit deze bewustzijnsverandering kunnen we een behulpzaam en positief voorbeeld voor anderen zijn.
We durven nieuwe wegen in te slaan, zonder dat we alles met ons hoofd uitgestippeld hebben.
In vrede met iedereen, naast elkaar leven, zonder onze eigen identiteit te verliezen.
Het is voor ons belangrijk om in balans en harmonie te leven. Durf wel jezelf te zijn, en je gevoelens te laten zien
Neem wel de tijd om alles op een rustige manier voort te zetten.

 

10 MAART 2024
NIEUWE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
Wat een krachtige, uitdagende, mooie, sensitieve en spirituele energie!

Dit is het moment om je creatief te onderscheiden van anderen.
Het is aan ons om de kracht van deze positieve energie op een eigen
manier te gebruiken. Als je dit kan realiseren, zal je zien hoe krachtig
jezelf bent! Je kunt je spiritualiteit verdiepen, en ook jouw werk vanuit jouw innerlijke wereld. Wat je vroeger onmogelijk voor elkaar kon krijgen, blijkt nu ineens mogelijk!
Om balans in jezelf te houden is het belangrijk om deze spiritualiteit voor jezelf en voor en met anderen praktisch te gebruiken.

Hij eist van ons dat wij uit ons hoofd gaan en ons hart en intuïtie volgen, zodat wij vanuit al onze gezonde lichaamscellen in staat zijn om onze prachtige
energie aan anderen te laten zien.
Wees bewust van de energieën die de komende tijd door je heen gaan.

Gebruik ze om nieuwe intenties uit te spreken, en te visualiseren hoe jouw
toekomstige leven er gaat uitzien. O.a. het werk dat je zou willen doen en het
soort leven dat je wilt leiden. Ontdek wat je bewustzijn voor je doet.

25 FEBRUARI 2024
VOLLE MAAN IN HET TEKEN MAAGD
De Samenwerking met Moeder Aarde en Jezelf

Op een positieve manier chaos veranderen in balans en helderheid.
Probeer harmonie te bewerkstelligen. Leven in chaos werkt niet meer goed, maar alles klinisch benaderen ook niet. Vaak moet je imperfecties accepteren en gewoon met het leven mee gaan en goed afwegen waar jij de baas speelt en waar niet. Met jouw magische talenten kan jij dit voor elkaar krijgen. Geloof in de mooie samenwerking tussen het leven en jouw eigen originele inbreng!

Ik denk dat voordat je perfectie van anderen eist, eerst jezelf op orde moet hebben. Eerst jezelf geestelijk genezen. We zijn hier allemaal op de school Aarde om te leren. Zoals de olifanten die miljoenen jaren op de Aarde wonen zeggen, “jullie zijn nog baby’s”! Het zou ons eren met onze 200.000 jaar, om bescheiden te blijven. Een vuurtoren schijnt 24 uur per dag licht naar zijn omgeving, maar blijft anoniem.

Blijf jezelf vergeven dat je niet helemaal perfect bent! Je bent meer dan genoeg, en de Aarde is heel blij met jouw positieve bijdrage, die je tot nu toe opgebracht hebt.
Je zult wonderen in jouw leven meemaken! Dingen waar je nooit aan gedacht hebt en waar anderen je enorm om zullen waarderen!

 

25th FEBRUARY 2024
FULL MOON IN ZODIAC SIGN VIRGO
Co-operating with Mother Earth and Yourself

Changing chaos in a benevolent way into balance and clarity.
Try to create harmony. Living in a chaotic way doesn’t work well, but approaching life in a clinical way doesn’t either. You often just have to accept imperfections and let life itself take the lead, instead of trying to play the boss yourself.
Believe that you have magical talents, and that they will guide you on the right track, getting things done in a way you didn’t expect. Believe in this great co-operation.
I think that before you can expect perfection in others, you must at first heal yourself and get yourself together. We all came to Earth to learn and grow.
The elephants reminded us of this when they said that human beings are babies! They must know what the’re talking about. They’ve been here for millions of years. We, for about 200.000 years. Maybe it’s therefore a good idea for us to remain modest!
A lighthouse sends out its guiding light for 24 hours a day, while always staying anonymous.

Always forgive yourself for not being perfect. You’re good enough, and the
Earth is very happy with your positive contribution!

Open up, and expect that good things will spontaneously come into your life.
You’ll experience miracles. Things you’ve never expected!
Just believe it.


9 FEBRUARI 2024,
NIEUWE MAAN IN HET TEKEN WATERMAN,
EMOTIONELE VRIJHEID

Wat een Revolutionaire Nieuwe Maan in Waterman!
Het brengt onomkeerbare veranderingen niet alleen bij ons, maar ook in de wereld.
Nieuwe persoonlijke veranderingen ervaren wij in het begin als lastig. We zijn ons kompas kwijt. Onze realiteit is in de war. We waren gewend om gebruik te kunnen maken van onze intuïtie en ingevingen in een oude situatie. Plotseling zijn ze weg. Er is niets meer tot onze beschikking. Wij lijken gevangen te zitten in het niets! Gelukkig duurt dit niet zo lang. We zijn als een radio, waarop ons radiostation op een andere frequentie is gaan uitzenden. Na even zoeken vinden we ons nieuwe station. Ineens kunnen we het oude loslaten en openstaan voor de vernieuwing dat Waterman ons, en de Wereld brengt.
Wat zijn positieve moedgevende eigenschappen van Waterman?
Originaliteit.
Negatieve energieën loslaten en er nieuwe positieve energieën voor in de plaats krijgen.
Een energie die genezend is.
Een energie die vertrouwen in eigen kunnen geeft.
Een energie die talenten activeert om je dromen in de realiteit te brengen.
Een energie die je met een groot hart naar de wereld laat kijken.
Een energie die je laat open staan voor hogere energieën.
Steeds meer mensen komen voor zichzelf op en vormen een collectieve positieve benadering van vrede, harmonie, gelijkwaardigheid en blijdschap.

We zijn net als een optimistisch kuikentje omgeven door een eischaal, dat zich weet te bevrijden door een cirkel aan het einde van het ei weg te pikken, zodat zij/hij met zijn voeten zichzelf uit de schaal  kan bevrijden en op de aarde zetten, om een nieuw, eigen en avontuurlijk leven in vrijheid te beginnen.

25 Januari 2024
VOLLE MAAN IN HET KRACHTIGE TEKEN LEEUW,

Vol Creatieve Mogelijkheden

Deze Volle Maan brengt sterke creatieve energieën met zich mee. Dit betekent, dat je actief zal zijn, maar hou je hoofd koel. Durf jouw intuitie te volgen, die momenteel heel zuiver is, maar zorg ervoor dat er structuur in zit. Het zal heel goed uitpakken.
Ruil minderwaardigheid in voor eigenwaarde.
Iedereen heeft in een van de 12 huizen van de geboortehoroscoop het teken LEEUW staan. Ieder huis geeft bepaalde soorten andere ervaringen van jou aan.
Bijvoorbeeld:
Als jij het teken Leeuw als opvallend teken van jouw 3e huis van communiceren hebt, vertelt dat iets over hoe jij kunt overkomen bij anderen. Kom jij over als iemand die zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft, of als iemand die twijfelt en minderwaardig is!

Volle Maan in Leeuw geeft ons ZELFVERTROUWEN!
Plotseling kunnen wij ons uiten met een open hart. Woorden die wij nooit durfden te zeggen, flappen we er gewoon uit! Geen geheimen meer! Ons Innerlijke Kind is ineens volwassen en laat op een vriendelijke manier warmte, vreugde en spontaniteit zien en horen!  Door deze nieuwe vorm van communicatie krijg je samenwerking vanuit een onbekende hoek.

EEN VOORBEELD ZIJN
Maak gebruik van je hart om jezelf op een leuke en plezierige manier op de voorgrond te zetten in je handelen met COMPASSIE. Nu is het moment dat je met je magnetische uitstraling anderen HOOP kunt geven!

 

25th January, 2024
FULL MOON IN THE POWERFUL SIGN OF LEO.
FULL OF CREATIVE POSSIBILITIES

This Full Moon brings strong and creative energies with it. This means, that you’ll be active, but don’t forget to keep calm! At the moment your intuition is very pure. Dare to follow it, but make sure that it’s a creativity that’s organized. It’ll then turn out well.
Exchange Inferiority for Self-esteem.
Everyone has the zodiac sign Leo in one of the 12 houses of the their birth horoscope. Every house gives information about certain kinds of experiences you have.
For example:
The sign Leo in your third house of communication tells something about how others see you. Do they see you as someone who is full of self confidence and self esteem, or as someone who is unsure and has a lack of self esteem?
GOOD NEWS!
The Full Moon in LEO gives us SELF CONFIDENCE!

All of a sudden, you can share our thoughts openly with others. What you never dared to say, just pops out of your mouth. No secrets anymore. Your Inner Child has grown up and now communicates with friendliness, joy and warmth. You’ll notice this positive change when you receive more co-operation from an unexpected source.
BE AN EXAMPLE TO OTHERS
Make use of your Heart to act with COMPASSION and put yourself on the fourground in a nice and pleasant way. Now is the moment to give others HOPE with your positive magnetic energy!

11 januari 2024
NIEUWE MAAN IN STEENBOK
Een Moment Van Wakker-worden. 

Zijn er dingen waar je een tijd mee bezig bent geweest, maar niet hebt afgemaakt? Waarschijnlijk is dat niet gebeurd omdat jouw bezigheden geen funderingen hadden. Een beetje los zand.

Een stevige bodem waarop je verder kan bouwen.
Nu krijg je de vastberadenheid om het wel op een degelijke manier af te maken. Eindelijk. Het zonneteken Steenbok staat als een rots en accepteert geen half werk. Stap voor stap creëer je wat jij wilt verwezenlijken. Stap voor stap is beter dan in een keer alles voor elkaar krijgen. Als je stap voor stap tewerk gaat, ben je vrij om veranderingen aan te brengen als je onderweg nieuwe inzichten krijgt.

Natuurlijk helpt het dat Steenbok een teken is,
dat een zinvolle vooruitgang in het leven wil maken. Hij wil verbetering.

Om dit te bereiken heb je hierbij wel geloof en vertrouwen in je eigen kunnen nodig. Laat dit aan anderen zien en je zult goede reacties krijgen.

NEW MOON IN CAPRICORN,
11th January 2024
A WAKE UP CALL

Are there things that you’ve been busy with, but haven’t finished off?
If so, this happened because your activities didn’t have a firm foundation. It was loose sand.
THE FIRM FOUNDATION TO BUILD ON.
Through this New Moon you receive the determination to finish the job! At last! The zodiac sign of Capricorn stands as a rock and doesn’t accept half work. Step by step you create what
you wish to accomplish. Doing things step by step is better than wanting to do everything in one go. When you do this, you’re always free to change things when you receive new insights.

Of course it helps that Capricorn is a sign that strives for a meaningful progression in its life. It wants to improve himself.
To achieve this, you must have faith and trust in your own abilities. Show this to others and you’ll receive positive reactions.

 

26/27 DECEMBER 2023
VOLLE MAAN IN KREEFT

Laten we voor deze Kerst en het Nieuwe Jaar de positieve betekenissen van deze Volle Maan in Kreeft doorgeven. We hebben een houvast door de woorden: ‘Liefde voor het leven, Ons licht uitstralen naar de Wereld, en Hoop geven aan iedereen om ons heen.’
Laten we, als een echte Moeder van de harmonische Natuur, onze zorgzaamheid en onvoorwaardelijke liefde kenbaar maken.
2024, een voorbeeld van een Nieuw, en Positiever Bewustzijn!

WE WENSEN IEDEREEN
EEN GELUKKIG, VREUGDEVOL EN GEZOND JAAR TOE!


26/27 DECEMBER 2023
FULL MOON IN CANCER

Let’s pass on the positive meanings of this Full Moon in Cancer for this Christmas and New Year.
The following words give us good examples:
‘Love for life. Radiating light to the World.Giving hope to everyone around us.’
Acting just like a real Mother of a Harmonious Natural World, showing our caring and unconditional love side.
Let’s make 2024 an example of a New and Positive Consciousness!

 

WE WISH EVERYBODY
A HAPPY, JOYFUL AND HEALTHY NEW YEAR! 

‘NOEL FITZPATRICK’

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is een baanbrekende Ierse Neuro-orthopedische dierenarts met een GROOT HART en  PASSIE VOOR HET LEVEN. Hij  ontwikkelt en gebruikt nieuwe behandelmethoden. Hij brengt de toekomst naar het heden door wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken.  Volgens hem zijn de  ‘medische wonderen’ ook mogelijk bij de mens die dezelfde problemen hebben. Het enige dat nodig is, is de bereidheid om  de traditionele benadering te doorbreken.  
 Hij laat zien wat echte liefde en compassie is voor het dier in de realiteit van iedere dag.  Zijn praktijk is 24 uur per dag open.   
Noël is een mooi mens, een voorbeeld voor ons allemaal. Klanten komen uit alle hoeken van het
Verenigd Koninkrijk met hun dieren naar hem toe. We hopen dat jullie genieten van de video’s even verder op.

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is a groundbreaking Irish Neuro-orthpaedic Vet with a GREAT HEART AND PASSION FOR LIFE.
He develops and uses new treatment methods. He brings future to the present day through making what seems impossible, possible. According to him, these ‘medical miracles’ can also be applied to humans who have the same problems. The only thing that’s needed is the willingness to break through the traditional approach to medicine.
He shows what practical love and compassion is for an animal on a daily basis. His practice is open
24 hours a day.
He is just a beautiful human being, an example to us all. This is proved by the fact that his clients come from all the corners of the U.K. to take their pets to his clinic.
We hope you enjoy the video’s.

Noel en Jane Goodall bij de Dierenartsen Festival 2015 /
Noel and Jane Goodall at the Vets Festival 2015.Jim ontmoet: Een ontmoeting met Noel Fitzpatrick
op de Universiteit van Surrey Engeland./
Jim meets: A meeting with Noel Fitzpatrick
at the University of Surrey, England.

Mini AMAZONE-TUIN Een tuin in een gewone straat. Welkom in onze tuin van de toekomst / Mini AMAZON-GARDEN. A garden in an ordinary street. Welcome to our garden of the future.

Een tuin in een gewone straat.
Welkom in ons mini-Amazone-bos.
De tuin van de toekomst.

Echt netjes kan je het niet noemen,
maar voor de dieren en planten is het een paradijs!
Alles groeit en bloeit, en leeft met en door elkaar heen.
Regelmatig brengen we een beetje structuur aan om er voor te zorgen, dat alle planten, struiken en bomen hun eigen rechten hebben. Maar dat houdt alles wat in de tuin leeft niet tegen!
Het blijft in overvloed groeien!
Het is een oase van leven. Van de eenden uit de sloot en andere watervogels, ganzen die een keer per jaar goede dag komen zeggen, de meeuwen, tuinvogels, egels, de mol, salamanders, kikkers en padden, muizen, soms een paar vleermuizen tot talrijke insecten, en niet te vergeten de gracieuze slakken, die ons uitdagen om creatieve oplossingen te vinden voor het welzijn van onze planten! Van wilde planten tot gecultiveerde, van fruitbomen en struiken tot groenten en kruiden. Het wemelt hier van het leven. En wij mogen het meemaken! Een oase in een gewone straat. Op naar natuurvriendelijke tuinen!

A garden in an ordinary street.
Welcome to our mini-Amazon forest.
The garden of the future.

You can’t really call it tidy,
but it’s a paradise for the animals and the plants!
Everything grows and blossoms, living with and amongst each other.
We sometimes bring a bit of structure into the garden to make sure that all the plants keep their own rights, but this doesn’t deter
the garden at all!

It keeps growing in abundance!

It’s an oasis of life. From the ducks in the ditch and other water birds, geese who visit once a year to say hello, the sea gulls, garden birds, hedgehogs, the mole, salamanders, frogs, toads, mice, to the many insects, not forgetting the gracious slugs who challenge us to find creative solutions for the good health of our plants!
From wild to cultivated, from fruit trees and bushes to vegetables and herbs.
It’s teeming with life. And we’re priviliged to be a part of it. An oasis in an ordinary street.
On to nature friendly gardens!

Brenda de Bruin.

Mijn Leven / My Life

“Mijn Leven”
……….. is nu “Ons Leven”
Ik beïnvloed alles om mij heen,
van het kleinste van het kleinste, tot
het grootste van het grootste.

Iedere ademhaling die ik doe,
iedere gedachte die ik heb,
ieder woord dat ik uitspreek,
iedere actie die ik onderneem.

“Mijn Leven” wordt “Hun Leven”.


“My Life”

……….. Is now “Our Life”
I influence everything around me,
from the smallest of the small,
to the biggest of the big.

Every breath I take,
every thought I have,
every word I speak,
every action I take.

“My Life” becomes “Their life”

DE WILGENBOOM / THE WILLOW TREE

DE WILGENBOOM
De Bewaker van onze Tuin

En daar stond ik
Omhoogkijkend vol ontzag voor
Jouw Grootsheid
Je herinnerend als een kind
Toen we je plantten in onze tuin
Kijk hoe je er nu uitziet!
Groot en Indrukwekkend
Jouw wortels
Stevig verankerd in de grond
Een symbool van kracht en taaiheid
Met moed
Standvastig de stormen doorstaand

THE WILLOW TREE
The Guardian of our Garden

And there I stand
Looking up in awe at
Your Magnificence
Remembering you as a child
When we planted you in our garden
Just look at you now!
Tall and Majestic
Your roots
Standing firmly in the ground
A symbol of strength and tenacity
Weathering the storms standfastedly
With Courage

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER / A MOTHERS LOVE

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER
Mag de Deken van Liefde en Genezend Licht
Je Iedere Dag van je Leven Omringen.
In de Momenten dat je Wakker bent, en
In de Momenten dat je Slaapt.
Mag haar Warmte Iedere Cel in je Lichaam Omhelzen en
Vrede en Vreugde brengen in jouw Hart.
Mag deze Deken van Liefde en Genezend Licht
Voor altijd je Vriend zijn.

A MOTHERS LOVE
May the Blanket of Love and Healing Light
Surround you Every Day of your Life.
In your Waking Moments and
In your Moments of Sleep.
May its Warmth Embrace Every Cell in your Body,
Bringing Peace and Joy to your Heart.
May this blanket of Love and Healing Light
Forever be your Friend.