EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL / CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL /
CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL
Er was ooit een enorm bos vol met dennenbomen, groot en klein. Op een speciale plek was er een groep van drie. Twee waren lang en statig en tussen hun in stond er een klein lief boompje. Hij voelde zich zo gelukkig en beschermd door zijn ouders! Op een dag zou hij net zo grandioos zijn als hen! Het weer begon kouder te worden. Over een paar weken zou het Kerstmis zijn. Klein Boompje wist nog niet precies wat Kerstmis betekende, zijn ouders wel. Voor de bomen in het bos betekende het dat veel van hun vrienden en familie omgezaagd zouden worden om in huizen van mensen te staan als een sieraad. Het was een verdrietige tijd en er werd veel gehuild. Tot nu toe hadden de ouders van Klein Boompje niets van dit alles aan hem verteld. Ze hadden het geluk gehad dat hun stukje bos jaren met rust gelaten was geweest. Op een dag liep een groepje mannen richting de drie bomen. Eén zei: ‘Deze twee zijn te groot, maar dat kleintje kunnen we voor een goed prijsje verkopen.’ Hij pakte een kwast en schilderde een streepje op de stam. ‘Waarom hebben ze dat gedaan Mama? Is het waar dat ik omgezaagd wordt?’ Zijn ouders konden geen woord uitbrengen en bleven stil, en de tranen rolden langs de takken van Klein Boompje naar beneden. Hij huilde de hele dag door totdat hij zo moe werd en in slaap viel. Dit zou dagen duren. Wat de bomen niet wisten was, dat er een wind van verandering waaide.

Mensen begonnen ineens anders te denken! In de omgeving van ons enorme bos waren er verkiezingen geweest en een jonge progressieve man had gewonnen! Hij werd de baas over dit gebied. Voor het eerst in de geschiedenis kozen de burgers voor een politicus die compassie had! En wat deed hij? Vlak voor dat de Kerstbomen omgezaagd zouden worden verklaarde hij dat het enorme bos van nu af aan een beschermd natuurgebied zou zijn en dat alle bomen met rust gelaten moesten worden. Het duurde niet lang voordat het nieuws overal in het bos bekend werd, en natuurlijk wisten de ouders van Klein Boompje het als een van de eerste, en riepen ze naar hun zoon: ‘Wordt wakker, wordt wakker. Niemand gaat je pijn doen, nu of ooit. We zijn allemaal veilig!’ Toen hij dat hoorde was hij één en al oor, en ze vertelden hem wat er was gebeurd. Wat een prachtig einde van een verhaal! Hij wist dat dit de mooiste Kerstmis zou zijn die hij ooit meegemaakt had. Nu wist hij zeker wat een Kerstgevoel is.
Vrolijke Kerst Iedereen!

A CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE
There was once a huge forest full of Pine Trees, big ones and small ones. In one special place there was a group of three trees. Two were very tall and stately, the one in the middle was small and cute, and it was so happy, standing between his mother and father. One day he’d be just as grand as they were! The weather started to get colder. In a few weeks it would be Christmas. Little tree didn’t know what Christmas was exactly, his parents did. For the trees in the forest it meant that many of their friends and family would be cut down with a saw and taken away to strange places. It was a very sorrowful time. Many tears were shed. Up until now Little Trees parents hadn’t told him any of this. They had been lucky that their part of the forest had been left in peace for some years. One day a group of men walked in their direction. They stopped, looking at the three trees. One man said: ‘Those two are too large to cut down, but the little one will do fine. We’ll easily be able to sell it for a good price!’ And with that he took his brush and painted a stripe on the bark of Little Tree. ‘What’s happening Mum? Why did the man put paint on me? Is it true that they’re going to cut me down?’ His parents could only answer with silence, and the tears rolled down Little Tree’s branches. He cried all day until he was so tired that he fell asleep. And he kept on sleeping in the days to come. Little did he know that times had changed.

A new wind was blowing and people had started to think differently. Elections had just taken place in the region of the huge forest and a progressive politician had won and he was elected Governer of the State! For the first time ever the people had chosen for a man of compassion. And what did he do? Just before the Christmas Trees were to be cut down, he declared that the huge forest was now a Nature Reserve and would no longer be used for growing trees for commercial use. It didn’t take long before the news spread all over the forest, and of course Little Trees parents were two of the First to know! ‘Wake up, wake up son, no one is going to harm you now, or in any other year. We’re all safe! He was awake before he knew it and they quickly told him what had happened. What a great ending to this story! He knew that this was going to be the loveliest Christmas ever! He’s now sure what a Christmas feeling is!
Merry Christmas Everyone!

AUTISME / AUTISM

HIER TWEE PRACHTIGE VIDEO’S OVER
HOE DIEREN MEER VOOR ELKAAR KRIJGEN
BIJ AUTISTISCHE KINDEREN DAN MENSEN. /
HERE ARE TWO BEAUTIFUL VIDEOS SHOWING
HOW ANIMALS ACHIEVE MORE THAN HUMAN BEINGS CAN.
Hoe de liefdevolle onvoorwaardelijke liefde van de hond Loga , een genezende transformatie bij Tupper, een autistische jongen, teweeg bracht /
How the loving higher consciousness of Logo the dog brought about a healing transformation in Tupper, an autistical boy.
Hoe de liefdevolle onvoorwaardelijke liefde van Zena,

een geredde hond een genezende transformatie bij Johnny,
een autistische jongen, teweeg bracht. /
How the loving higher consciousness of Zena the rescue dog, brought about a healing transformation in Johnny, an autistical boy.

‘NOEL FITZPATRICK’

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is een baanbrekende Ierse Neuro-orthopedische dierenarts met een GROOT HART en  PASSIE VOOR HET LEVEN. Hij  ontwikkelt en gebruikt nieuwe behandelmethoden. Hij brengt de toekomst naar het heden door wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken.  Volgens hem zijn de  ‘medische wonderen’ ook mogelijk bij de mens die dezelfde problemen hebben. Het enige dat nodig is, is de bereidheid om  de traditionele benadering te doorbreken.  
 Hij laat zien wat echte liefde en compassie is voor het dier in de realiteit van iedere dag.  Zijn praktijk is 24 uur per dag open.   
Noël is een mooi mens, een voorbeeld voor ons allemaal. Klanten komen uit alle hoeken van het
Verenigd Koninkrijk met hun dieren naar hem toe. We hopen dat jullie genieten van de video’s even verder op.

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is a groundbreaking Irish Neuro-orthpaedic Vet with a GREAT HEART AND PASSION FOR LIFE.
He develops and uses new treatment methods. He brings future to the present day through making what seems impossible, possible. According to him, these ‘medical miracles’ can also be applied to humans who have the same problems. The only thing that’s needed is the willingness to break through the traditional approach to medicine.
He shows what practical love and compassion is for an animal on a daily basis. His practice is open
24 hours a day.
He is just a beautiful human being, an example to us all. This is proved by the fact that his clients come from all the corners of the U.K. to take their pets to his clinic.
We hope you enjoy the video’s.

Noel en Jane Goodall bij de Dierenartsen Festival 2015 /
Noel and Jane Goodall at the Vets Festival 2015.Jim ontmoet: Een ontmoeting met Noel Fitzpatrick
op de Universiteit van Surrey Engeland./
Jim meets: A meeting with Noel Fitzpatrick
at the University of Surrey, England.