Mijn Leven / My Life

“Mijn Leven”
……….. is nu “Ons Leven”
Ik beïnvloed alles om mij heen,
van het kleinste van het kleinste, tot
het grootste van het grootste.

Iedere ademhaling die ik doe,
iedere gedachte die ik heb,
ieder woord dat ik uitspreek,
iedere actie die ik onderneem.

“Mijn Leven” wordt “Hun Leven”.


“My Life”

……….. Is now “Our Life”
I influence everything around me,
from the smallest of the small,
to the biggest of the big.

Every breath I take,
every thought I have,
every word I speak,
every action I take.

“My Life” becomes “Their life”

DE WILGENBOOM / THE WILLOW TREE

DE WILGENBOOM
De Bewaker van onze Tuin

En daar stond ik
Omhoogkijkend vol ontzag voor
Jouw Grootsheid
Je herinnerend als een kind
Toen we je plantten in onze tuin
Kijk hoe je er nu uitziet!
Groot en Indrukwekkend
Jouw wortels
Stevig verankerd in de grond
Een symbool van kracht en taaiheid
Met moed
Standvastig de stormen doorstaand

THE WILLOW TREE
The Guardian of our Garden

And there I stand
Looking up in awe at
Your Magnificence
Remembering you as a child
When we planted you in our garden
Just look at you now!
Tall and Majestic
Your roots
Standing firmly in the ground
A symbol of strength and tenacity
Weathering the storms standfastedly
With Courage

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER / A MOTHERS LOVE

DE LIEFDE VAN EEN MOEDER
Mag de Deken van Liefde en Genezend Licht
Je Iedere Dag van je Leven Omringen.
In de Momenten dat je Wakker bent, en
In de Momenten dat je Slaapt.
Mag haar Warmte Iedere Cel in je Lichaam Omhelzen en
Vrede en Vreugde brengen in jouw Hart.
Mag deze Deken van Liefde en Genezend Licht
Voor altijd je Vriend zijn.

A MOTHERS LOVE
May the Blanket of Love and Healing Light
Surround you Every Day of your Life.
In your Waking Moments and
In your Moments of Sleep.
May its Warmth Embrace Every Cell in your Body,
Bringing Peace and Joy to your Heart.
May this blanket of Love and Healing Light
Forever be your Friend.

De Levensboom/The Tree of Life

Het papier waar ik op schrijf is mijn publiek.
Het accepteert alles wat ik zeg zonder oordeel,
en helpt mij stilletjes op mijn weg.
Wat het mij geeft is Pure Liefde, een kostbare levensstroom.
Dit papier had ooit een lichaam, en zijn naam was BOOM.

The paper I’m writing on is my audience.
It accepts everything I say without judgement
and silently helps me on my way.
What it gives is Pure Love, a precious gift to me.
This paper once had a body and it’s name was TREE

EEN GEBED VOOR ONZE AARDE DOOR PAUS FRANCISCUS / A PRAYER FOR OUR EARTH BY POPE FRANCIS

EEN GEBED VOOR ONZE AARDE DOOR PAUS FRANCISCUS
Almachtige God, je bent in het hele Universum aanwezig,
en in de kleinste van jouw schepsels.
Jij omarmt alles wat er bestaat met tederheid.
Giet de kracht van jouw liefde over ons heen,
zodat wij het leven en schoonheid beschermen.
Beziel ons met vrede,
zodat we als broers en zusters mogen leven zonder iemand te schaden.
O God van de armen, help ons om hen te redden,
die in de steek gelaten zijn en degenen die vergeten zijn op deze aarde,
die zo kostbaar zijn in jouw ogen.
Breng genezing in ons leven,
zodat wij de wereld mogen beschermen en er niet op jagen,
dat wij schoonheid zaaien, niet vervuiling en vernietiging.
Raak de harten van degenen,
die alleen uit zijn op winst
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken,
om vol met bewondering en bezinning te zijn,

en inzien dat wij diep verbonden zijn met elk schepsel,
terwijl wij naar jouw oneindige licht reizen.
Wij danken jou dat je iedere dag bij ons bent.
Stimuleer ons, bidden wij, in onze strijd voor
gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus.

A PRAYER FOR OUR EARTH BY POPE FRANCIS
All powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace,
that we may live as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned
and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united with every creature
as we journey towards your infinite light.
We thank you for being with us each day.
Encourage us, we pray, in our struggle
for justice, love and peace.

Pope Francis.

“DE REDDENDE KNUFFEL” / “THE RESCUING HUG.”

Pas Geboren Tweelingbaby Geneest Stervend Zusje

Hier is een foto van een artikel “De Reddende Knuffel”.
Deze Tweeling waren te vroeg geboren. Ze werden uit elkaar gehaald en in twee verschillende couveuses gelegd. De zwakkere van de twee begon achteruit te gaan en het werd niet verwacht dat ze in leven zou blijven. De verpleegster die op dat moment dienst had ging tegen de regels van het ziekenhuis in en besloot de baby waar het slecht mee ging te herenigen met haar zusje in de andere couveuse. De sterkere baby sloeg direct een arm om haar heen in een vertederende omhelzing, haar lichaamsfuncties herstelde en ze bleef in leven. Alles is verder goed gegaan en ze zijn nu allebei 24 jaar oud!


Reddende Knuffel / Rescuing Hug


New Born Baby Twin Girl Saves Her Dying Sister

This is a picture from an article called “The Rescuing Hug.”
The article details the first week of life of a set of twins. Apparently, each were in their respective incubators, and one was not expected to live. A hospital nurse fought against hospital rules and placed the babies in one incubator. When they were placed together the healthier of the two threw an arm over her sister in a endearing embrace. The smaller baby’s heart rate stabilized and her temperature rose to normal. They grew up into healthy young women and are now 24 years old!

HET VERHAAL VAN MAYBELLE DE KOE: EEN GOEDE AFLOOP VIDEO / THE STORY OF MAYBELLE THE COW: A HAPPY ENDING VIDEO

Maybelle De Koe, Die Gered Werd Uit Het Slachthuis.
Houd Je Zakdoek Bij De Hand!
Maybelle is niet de enige waarbij een wederzijdse liefde tussen moeder en kind bestaat.  Zo is het ook bij o.a. schapen, geiten, varkens, kippen, paarden, eenden, ganzen, en konijnen. Alle dieren houden van hun baby’s, net zoals wij dat doen.


Maybelle The Cow Saved From The Slaughterhouse.
Keep Your Tissues At Hand!
Maybelle is not the only mother who shares a mutual love with her babies. So do sheep, goats, pigs, chickens, ducks, geese, rabbits. Every animal loves their babies, just like we do.