Je bent wat je eet

JEBENTWATJEEETJE BENT WAT JE EET!

Bijvoorbeeld:
Iedere 35 dagen vernieuwen de cellen in je huid.
Eén keer per maand doen de cellen in je lever hetzelfde.

Jouw lichaam maakt deze nieuwe cellen van het voedsel dat je verteert.
Jij wordt letterlijk wat je eet! Wanneer je hier over nadenkt, betekent dit, dat wij in staat zijn met een inspirerend dieet ons lichaam en geest te transformeren.
Wij leven in een nieuwe tijd met veel nieuwe inzichten. Dit is er één.

Ik ben zelf begonnen vragen aan al mijn lichaamscellen tegelijk te stellen om erachter te komen of wat ik eet op bepaalde momenten van de dag gezond voor ze is of niet. En ik ben blij verrast! Ik eet nu anders, ik heb steeds meer energie en ik ben afgevallen.
Hiervoor had ik daar nooit aan gedacht dat ik rechtstreeks met ze kon communiceren. Ik dacht altijd dat ik zelf wist wat mijn lichaam nodig had.

Drie praktische voorbeelden van
hoe je in gesprek met je lichaam kan komen zijn:

 1. Stel een vraag over bijvoorbeeld: of wat je wilt eten gezond voor je is en laat het lichaam je via een pendel die je voor je houdt, het antwoord met ja of nee geven. Bepaal zelf hoe de pendel het beste voor jou werkt, Bijvoorbeeld in een cirkel draaien:

  Ja betekent naar rechts draaien en nee naar links. De pendel kan ook als een slinger van voren naar achteren bewegen voor ja en van links naar rechts voor nee. Voor iedereen werkt het anders.

 2. Houd het voedsel dat je wilt eten tegen je borst ter hoogte van je hart. Je staat recht op met je voeten naast elkaar. Je stelt bijvoorbeeld de vraag: ‘Is dit voedsel gezond voor mij?’ Als je na even wachten de neiging hebt voorover te vallen is het ja en als je achterover dreigt te gaan is het nee.

 3. Zet je vinger op een bepaald gerecht op een menukaart of raak het in een winkel aan met de vraag of je dat goed zal bevallen en check of je daarbij koude rillingen of andere reacties van je lichaam ervaart. Die reacties betekenen het is goed en geen reactie betekent niet goed.

In de praktijk blijkt wat voor jou ja of nee, of goed of niet goed is en kun je er iedere dag mee aan de slag. Op den duur krijg je vanzelf vanuit je lichaam de juiste ingevingen, zonder de vorige voorbeelden te hoeven uit te voeren.

Mocht je ‘gesprekken hebben met je lichaamscellen’ willen proberen, veel succes!

YOU ARE WHAT YOU EAT.

Every 35 days the cells in your skin renew themselves. Once a month the cells in your liver do the same. Your body makes these new cells from the food that you digest. You become literally what you eat! When we think about it, this means that we’ve been able to transform our body and spirit with an inspirational diet!
We live in a New Age that gives us many new insights. This is one of them!

I began to ask my body cells questions to discover if what I eat at certain times of the day was healthy for them or not. And I was pleasantly surprised! I’ve adjusted my eating habits, have more energy and I’m losing wait.

I never realized that I could communicate with them in a direct fashion. I always thought I was smart enough to know what my body needed.

Three practical examples of how to have a conversation with your body are:

 1. Ask the question to your body cells, if what you’re wanting to eat at that moment is healthy for you, and let your body – via a pendulum that you hold in front of you- give you the answer yes or no.

  Determine for yourself what’s the best way the pendulum can work for you.

  For example: When it swings to the right and to the left it means yes and when it swings backwards and forwards it means no.

  It’s also possible that the pendulum swings right or left in a circle That also means yes or no. Just see what works for you.

 2. Hold the food that you plan to eat to your chest, near your heart. Stand straight with your feet next to each other. Wait a few seconds. If you have the tendency to fall forward the answer is yes and if you tend to go backwards it’s no.

 3. Put your finger onto a certain food on the menu or touch one in the shop, asking the question if it’s healthy for your body to take it. If your body experiences cold shivers or any other reaction the answer is yes and if there is no reaction it means no.

Through experimenting you can find out what suits you and use it in your everyday life. After a while you’ll receive the insights spontaneously without having to use any guidelines.

If you want to try and converse with your body cells, success!