Nieuwe Wereldcommunicatie / New World Communication

000000000000000000000000VRIJBEWUSTZIJN2015100600

NIEUWE WERELDCOMMUNICATIE

In een tijd dat zoveel gebeurt in ons leven en in de wereld om ons heen, kreeg ik plotseling zin om mijn persoonlijke visie op te schrijven van hoe ik onze interactie met elkaar in de nieuwe wereld zie.

Communicatie in deze oude wereld is tricky. Het is gecompliceerd! Misverstanden links en rechts.

Persoonlijk, voel ik dat communicatie in de nieuwe wereld een zegen zal zijn! Iedereen zal een groot hart vol compassie hebben, de onvriendelijke Ego’s verdwijnen, we zullen communiceren met ons gevoel, liefde, vreugde, goedheid, vriendelijkheid, acceptatie, stilte, leegte, humor, geen trauma’s, geen frustraties, geen oordeel, open en transparant, eenvoudig gezond leven, vrienden met de natuur en al dat leeft, kijken naar een groter geheel, telepathisch communiceren en heel veel zuivere liefde. Laten we met z’n allen het paradijs zijn!

Nu ik dit allemaal opgeschreven heb, realiseer ik me dat de gevoelens die deze woorden vibreren, zich allemaal in ons bevinden! Onze nieuwe manier van communiceren heeft geen woorden nodig. In de Nieuwe Wereld zijn wij die woorden zelf!

Het Paradijs zit in jou, in ons. We hoeven niet verder te zoeken. Wij zijn de Zegeningen. Wij zijn de Stilte, de Stilte van de Bron van waaruit elk antwoord komt, dat wij zoeken!

NEW WORLD COMMUNICATION

At a time that so much is happening in our lives and in the world around us, I suddenly felt the urge to write down my personal vision of how I see our interaction with each other in the new world. A few days ago these words came to me.

Communicating in this old world is tricky. It’s complicated!

Just talking personally, I feel that communication in the new world will be a Blessing! Everyone will be in their hearts, the unfriendly egos will have disappeared, we’ll be communicating with our feelings, love, joy, kindness, friendliness, acceptance, silence, emptiness, humor, no trauma’s, no frustrations, non judgemental, open and transparent, simple healthy life, friends with nature and all of life, seeing the bigger picture , telepathic communication and lots of pure love. Let’s be the Paradise !

Since I started writing this, I realise that the feelings these words vibrate are in all of us! Our new way of communicating needs no words. In the New World we are those words!

The Paradise is in you, in me, in all of us. We don’t have to look any further. We are the Blessings. We are the Silence, the Silence of Source, from which every answer we ever need comes !